Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio

Besteed het geld voor personeelstekorten in de regio

Datum: 10 december 2017

Zorgpact is een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg & welzijn en lokale overheden zeer veel ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst. Relevante inzichten zijn samengevat in een publicatie. Belangwekkende boodschap tijdens de presentatie daarvan: “Samenwerken in de regio is de enige oplossing voor de problematiek in de zorgarbeidsmarkt.”

De publicatie ‘De samenwerking dient de mens’ is een beknopte samenvatting van de opgedane lessen en het biedt tal van aanbevelingen. De inzichten zijn verdeeld over vijf onderwerpen: – Leren in de praktijk – Zorg en technologie – Toenemende opleidingseisen – Permanent leren – Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt.
Elk onderwerp bestaat uit een inhoudelijke beschrijving en een praktijkvoorbeeld. Het document sluit af met een aantal tips en verwijzingen om de lezer direct op weg te helpen.

Cliëntgerichte benadering in de wijk
Een van de lessen: leren in de praktijk vermindert schooluitval en bevordert interdisciplinair werken. De wijkleerbedrijven die onder het Zorgpact zijn gevormd, vormen een belangrijke schakel tussen de zorg en het sociaal domein. Onderwijs, lokale overheden en zorgaanbieders geven namelijk samen invulling aan de cliëntgerichte benadering in de wijk.

Koppel de financiering aan samenwerking in de regio en in de keten

Flexibele inzet
De ervaring heeft ook geleerd dat de functiemix van een zorgorganisatie steeds moet worden bijgesteld om te kunnen aansluiten bij veranderende zorgvraag. Dat vereist personeelsbeleid dat de flexibiliteit van inzet ondersteunt. Een leven lang leren en vraaggericht leren zijn hierbij essentieel, zo staat in het rapport.

Samenwerken in de regio
Vanuit de regio’s ontstaan steeds meer innovaties in de zorg. Geld dat beschikbaar komt voor het oplossen van personeelstekorten, moet daarom niet naar zorgorganisaties, maar naar de regio. Want samenwerken in de regio is de enige oplossing voor de zorgarbeidsmarkt, is de overtuiging van Doekle Terpstra, aanjager van Zorgpact. “We moeten de financiering koppelen aan samenwerking, in de regio en in de keten.”

Minister De Jonge van VWS sluit zich daarbij aan. “Bundel initiatieven uit de regio’s”, luidt zijn advies. “Het zou mooi zijn om inzichtelijk en overzichtelijker te maken hoe in iedere regio de vraagstukken aaneen kunnen worden geknoopt.” In zijn brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van het personeelstekort zegt hij ook dat samenwerking in de regio cruciaal is om de tekorten aan personeel in de gezondheidszorg aan te pakken.

(foto’s uit publicatie Zorgpact)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *