Tussenstand actieprogramma Werken in de zorg

Tussenstand actieprogramma Werken in de zorg

Datum: 8 oktober 2018

De eerste resultaten van het actieprogramma Werken in de Zorg zijn volgens minister De Jonge (VWS) “bemoedigend.” Alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een regionaal actieplan aanpak tekorten en werken aan de uitvoering daarvan. Landelijke partijen ontwikkelen een aanpak voor een snelle instroom van zij-instromers. De werkgelegenheid in de zorg is van 2017 tot en met juni van dit jaar gestegen met 39.000, dat is hoger dan de prognose. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma.

Een paar maanden geleden heeft minister De Jonge het actieprogramma Werken in de Zorg gepresenteerd. Het kabinet trekt er 347 miljoen voor uit. Dit programma heeft een aanpak langs drie pijlers: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en anders werken in de zorg. Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s, met de regionale actieplannen aanpak tekorten. Het hele veld, van zorginstellingen, onderwijs tot medewerkers en zorginkopers, werkt hieraan mee.

Voldoende budget
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van een aantal politieke partijen het actieprogramma geanalyseerd. Volgens het CPB blijkt uit deze analyse dat er voldoende budget is om extra personeel aan te trekken om de verwachte groei van de werkgelegenheid in de periode 2018-2022 te kunnen accommoderen. De maatregelen uit Werken in de Zorg kunnen bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

Extra geld voor zij-instromers
Nog een paar feiten uit de brief: de instroom in hbo-opleidingen is gegroeid met 9%, de instroom in wo-opleidingen met 10%. Het aantal uit het Stagefonds gefinancierde stageplaatsen is gestegen met circa 10%.
Er zijn ongeveer 130.000 scholingstrajecten voor zij-instromers, waarvoor financiering vanuit de scholingsimpuls ScetorplanPlus is aangevraagd. Om alle aanvragen in het tweede tijdvak te kunnen honoreren, komt er 10 miljoen bij, zo staat in de brief.

Urgentie blijft: Veel openstaande vacatures
De minister constateert in zijn brief dat de urgentie blijft: ‘Nog niet eerder was het aantal openstaande vacatures in de zorg zo hoog als nu. Ook de dynamiek is groter dan ooit. Gedurende het tweede kwartaal 2018 werden 38.000 vacatures opengesteld. Het goede nieuws is dat het de sector gelukt is om ook 38.000 vacatures te vervullen, maar feit blijft dat de vraag naar personeel in historisch perspectief groot is.’
Begin november start de wervingscampagne IkZorg. Medewerkers krijgen een centrale plek in deze campagne, zij vertellen hun verhaal. In het najaar gaan pilots van start voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die interesse hebben in een baan in de zorg, kunnen met vragen terecht bij regionale contactpunten. Vanaf 1 november kunnen zij ook terecht bij: ontdekdezorg.nl.

Beter leren in de zorg
De Jonge wijst er in zijn brief op dat het Zorgpact goede voorbeelden laat zien van hoe zorg en onderwijs worden samengebracht. Er wordt gewerkt aan het bieden van meer uitdagende vormen van onderwijs en het actie-leernetwerk speelt daarin een grote rol door goede voorbeelden te verspreiden.

Pionieren en uitproberen
‘Met alleen meer instroom van zorgpersoneel en studenten redden we het niet. Zorgverleners moeten hun talenten optimaal kunnen inzetten, professionals moeten de ruimte hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid.’ Volgens de bewindsman moet de werkdruk en het ziekteverzuim omlaag. Anders werken in de zorg vraagt om pionieren en uitproberen. Mensen die in deeltijd werken meer uren geven, kan bijdragen aan een oplossing. De Jonge noemt dit een ‘weerbarstig proces. ‘De mensen lopen al op hun tenen.’

Kijk hier voor het Actieprogramma in de Zorg.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *