Personeelstekort: in de regio moet het gebeuren

Personeelstekort: in de regio moet het gebeuren

Datum: 7 december 2017

Met alleen meer personeel komen we er niet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat inzetten op duurzame en innovatieve oplossingen, gericht op het behoud én aantrekken van professionals en een optimale inzet van professionals. Verder wil minister De Jonge de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen!’ verbreden naar een agenda voor de hele zorgsector. Samenwerking in de regio is cruciaal om de tekorten aan te pakken.

Dit schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Personeelstekort speelt in alle branches en dat maakt het volgens hem noodzakelijk dat de sector zorg en welzijn samen optrekt met onderwijs, zorginkopers en overheid.

Hogere instroom zorgopleiding
De instroom in zorgopleidingen stijgt de laatste jaren, stelt de minister. Dat geldt in het bijzonder voor de opleiding tot verpleegkundige. In 2014 begonnen nog ruim 5.000 studenten aan deze opleiding; vorig jaar waren er dat 6.500 en dit jaar 8.200. Het vraagt om goede samenwerking met werkgevers om hen op goede leerplekken in de praktijk te plaatsen. Ook moet gekeken worden hoe mensen als zij-instromers kunnen terugkeren in de zorg. Aanpak personeelstekort vereist samenwerking met gemeenten en UWV voor instroom vanuit de bijstand of WW.

Anders en slimmer werken absolute noodzaak
Als de zorg blijft doorgroeien, moet in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg werken, nu is dat 1 op 7. Anders en slimmer werken is dus absolute noodzaak. De zorg verandert zelf ook: meer accent op preventie, zelfredzaamheid en eigen regie. Ook verplaatst de zorg van tweede naar eerste lijn en van verpleeghuis naar thuis of de wijk. Het vraagt om een stevige inzet op sociale innovatie, nieuwe technologie en slimmer werken die bijdraagt aan goede en veilige zorg en die cliënten, patiënten en professionals ondersteunt. Aandachtspunt is het optimaal benutten van ieders talent en bijvoorbeeld niet-zorgtaken uitbesteden en taakherschikking mogelijk te maken.

Werk in zorg moet gezond en uitdagend zijn
De bewindsman constateert dat de algehele tevredenheid over werken in de zorg terugloopt. Dat moet beter. ‘Het werk moet boeien en binden en natuurlijk gezond en uitdagend zijn’. Goed werkgeverschap is daarbij cruciale factor.
In de brief kondigt De Jonge een breed pakket aan maatregelen aan: eenduidige en betrouwbare informatievoorziening, trendmatig opleiden (dat wil zeggen: voorkomen dat instellingen pas gaan opleiden als er tekorten zijn), toekomstbestendige beroepen en opleidingen (denk aan de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants) en duurzaam inzetbare medewerkers. Daarnaast moeten zorginstellingen zelf in de regio met het onderwijs, en zorginkopers zorgen voor voldoende medewerkers. In de regio moet het gebeuren. ‘Alleen met samenwerking kun je ervoor zorgen dat mensen in de zorg willen werken en dat ook willen blijven doen.’ De regionale actieplannen worden ondersteund met het SectorplanPlus.

Arbeidsmarktagenda verbreden naar zorg en welzijn
Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben in juli 2017 een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. De minister wil deze agenda verbreden naar de hele sector zorg en welzijn.

In de brief vindt u goede voorbeelden uit de regio om de personeelstekorten aan te pakken. Lees ook de publicatie van Zorgpact, met het pleidooi om financiering voor aanpak van het arbeidstekort in de gezondheidszorg, niet te geven aan zorginstellingen, maar te besteden in de regio.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *