Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door

Zorgpact stopt, versteviging arbeidsmarkt en onderwijs gaat door

Datum: 4 december 2018

Minister Bruno Bruins: “Zorg en onderwijs worden verder in elkaar geschoven”

Er is een verandering gaande in de aansluiting onderwijs en werkpraktijk. Steeds vaker wordt onderwijs verplaatst naar de werkvloer, met leercoaches of docenten op de werkplek. Zo ontstaat er een stevige verbinding tussen opleiding en de praktijk. Zorgpact heeft voor de sector zorg en welzijn deze beweging aangezwengeld, waarbij de regionale samenwerking centraal staat. “Een stille revolutie”, noemt Zorgpact-aanjager Doekle Terpstra het, terugkijkend op behaalde resultaten. Maar liefst drie bewindslieden waren aanwezig bij de laatste landelijke bijeenkomst. Zorgpact stopt, maar de beweging gaat door. 

Het huidige kabinet wil bestendiging van deze manier van werken. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW: “De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. We moeten komen tot een leercultuur, levenslang leren, zodat iedereen de kans krijgt zich te blijven ontwikkelen.” Minister Bruno Bruins van VWS valt haar bij: “Levenslang klinkt als een straf, maar dat is het juist niet. Leren moet leuk zijn, uitdagend, zorgen dat je goed bent toegerust voor ontwikkelingen. Zorg en onderwijs worden verder in elkaar geschoven en dat leidt tot vernieuwing, zowel in de praktijk als in het opleiden. Op welke wijze dat moet, kunnen we vanuit Den Haag niet bedenken, laat staat opleggen. Het moet in de regio gebeuren. Wel kunnen we vanuit de overheid bijvoorbeeld de regels reduceren die vernieuwing in de weg staan.” Hij doet de oproep: “Loop je tegen belemmeringen op? Mail mij dan: [email protected]

Een diploma is geen einddoel, maar een markering in levenslang leren

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in zorg & welzijn
Op regionaal niveau zijn tal van zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden samen aan de slag gegaan om te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Vanaf de start van Zorgpact, 3,5 jaar geleden zijn er maar liefst 17 Regionale Zorgpacten afgesloten, waarbij het gaat om 96 aangesloten gemeenten, 47 mbo-/hbo-instellingen en meer dan 1000 betrokken zorg- en welzijnsinstellingen. Juist die aansluiting tussen onderwijs en het werkveld leidt tot een andere manier van opleiden, passend in deze tijd. Het vereist wel mensen met visie en lef om te durven afwijken van bestaande structuren en het anders te doen. En dan is er de zoektocht naar de grenzen. In het programmalijn Ruimte in de regels hebben beleidsmedewerkers van de ministeries met professionals gekeken naar oplossingen voor belemmeringen in de regionale samenwerking zorg-onderwijs-overheid. Daarbij bleek ook dat er vaak meer ruimte is in de regels dan men over het algemeen denkt.

Minister Ingrid v. Engelshoven: “We moeten naar leercultuur, levenslang leren”

Veel winst geboekt
Op de bijeenkomst zijn er tal van mooie voorbeelden gepresenteerd. Op de site van Zorgpact vindt u een aantal van deze voorbeelden. Zoals de robot KASPAR, een therapierobot voor kinderen met autisme, ontwikkeld het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie. De resultaten zijn zo verbluffend dat er een 2Doc documentaire ‘Scenario’s voor een normaal leven’ over is gemaakt.
“De techniek kan veel betekenen in zorg en opleidingen”, concludeert minister Van Engelshoven. Ze stelt dat er met Zorgpact veel winst is geboekt. “Op veel terreinen. Onderwijs en zorg sluiten beter op elkaar aan. Studenten zijn na de opleiding beter toegerust voor de praktijk. Daarna ben je ook nooit uitgeleerd. Voor veel bestaande medewerkers is leren in de praktijk het antwoord, het leren dat naar je toe komt.”

Mee blijven ontwikkelen
“Het gaat om de goede mensen op de goede plek”, aldus Veronique Timmerhuis, algemeen secretaris/directeur SER. “De technologische ontwikkelingen vereisen dat mensen anders moeten werken en daarvoor andere kennis nodig hebben. Mee blijven ontwikkelen is een vereiste.” Doekle Terpstra vult haar aan: “Bij goed werkgeverschap hoort het inbedden van de mogelijkheid tot leren. Een diploma is geen einddoel, maar een markering in levenslang leren.”

Staatssecretaris Paul Blokhuis:
“Juist bij de mensen in de praktijk zit de actie, dat is de kracht”

Stokje wordt doorgegeven
Het slotwoord is voor staatssecretaris Paul Blokhuis. Ook hij is enthousiast over de veranderingen die Zorgpact te weeg hebben gebracht. Hij wijst op het belang van technologie in de zorg om de uitdagingen in de arbeidsmarkt aan te kunnen. “Nieuwe technologie maakt dat er minder handen nodig zijn in de zorg. Dat is hard nodig, gezien de personeelsschaarste. Medewerkers moeten vertrouwd worden met die technologie, want juist bij de mensen in de praktijk zit de actie en dat is de kracht.” De lessen die hij heeft geleerd uit de totstandkoming van het Preventieakkoord, geeft hij door voor de toehoorders die zich inzetten voor vernieuwing. “Werk met ambassadeurs die erin geloven en het willen trekken. Laat je nooit aanleunen dat je betuttelend bezig bent: je doet het voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. En geef elkaar de ruimte.” Hij besluit: “In Zorgpact zijn mooie ontwikkelingen tot stand gekomen. Zorgpact stopt, maar het stokje wordt doorgegeven.”

Vervolg
Zorgpact krijgt op de volgende manieren vervolg.
Actie Leer Netwerk: Dit is naar buiten toe de meest zichtbare opvolger. Het biedt podium aan goede voorbeelden en zorgt voor de doe-/organisatiekracht om de landelijke en regionale aanpak van de arbeidsmarktknelpunten te ondersteunen, verbeteren en versnellen. Zie het YouTube-filmpje voor een korte samenvatting van de inzet en kijk op de website actieleernetwerk.nl
Landelijke Actietafel: Zorgbrede vertegenwoordiging van brancheorganisaties, regionale bestuurders, onderwijspartijen, vakbonden, verzekeraars en ministerie van VWS, SZW en OCW. Doel: Op landelijk niveau versterken van regionale plannen en inspelen op actuele vraagstukken
Commissie Werken in de Zorg: De commissie heeft als opdracht de kwaliteit en voortgang van regionale aanpakken te stimuleren en te monitoren.

Zie ook de publicatie Zorgpact: een blik op vier jaar beweging.

 

Gerda van Beek

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *