Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
aug22

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Alle nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. Deze meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders. Bij...

Lees Verder
Wkkgz: nieuwe handreiking voor ZZP’ers
aug19

Wkkgz: nieuwe handreiking voor ZZP’ers

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (jawel: afgekort tot Wkkgz) is op 1 januari 2016 ingegaan. Het is de vervanging van de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Deze wet stelt eisen aan alle zorgaanbieders, groot en klein. Van een ziekenhuis, aanbieders van...

Lees Verder
Huisartsencoöperatie zet in op e-health
aug17

Huisartsencoöperatie zet in op e-health

Onlangs is de Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health opgericht. Afgekort, jawel: C.I.H.E. Dit samenwerkingsverband van huisartsen wil de mogelijkheden op het gebied van digitale zorginnovaties onder de aandacht brengen. “De tijd van praten moet maar eens voorbij zijn”. ‘De Coöperatie van Innoverende Huisartsen E-Health laat de zorgconsument zien...

Lees Verder
Oproep: neem preventie op in regeerakkoord
aug16

Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Nu de formatiebesprekingen weer zijn voorgezet, zal de zorg zeker een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm met het verzoek om in het regeerakkoord ook preventie op te nemen.  ‘Namens een groot...

Lees Verder
Transparantie in de Nederlandse zorg
aug16

Transparantie in de Nederlandse zorg

Hoe staat het met de transparantie in de Nederlandse zorg ten opzichte van andere zorgstelstels? KPMG heeft het geinventariseerd.

Lees Verder
Deskundigheidsbevordering is noodzaak
aug15

Deskundigheidsbevordering is noodzaak

De eerstelijnszorg is volop in ontwikkeling. Er komt veel af op de bestuurders en zorgverleners. Triple aim, regiozorg, populatiebekostiging, substitutie, e-health…. Hoe pak je dat alles op een goede wijze aan? In ieder geval niet door zelf het wiel uit te vinden. Er is voldoende kennis aanwezig. Zoals bij...

Lees Verder
Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten
aug12

Geen bezuiniging ouderenzorg maar verschuiving kosten

Het beleid om structureel te bezuinigen op de ouderenzorg is in eerste instantie gelukt, maar de kosten van langdurige ouderenzorg zijn binnenkort weer terug op het niveau van drie jaar geleden. Dat komt door de kostenstijging in andere zorggebieden en door extra investeringen in de verpleeghuiszorg. Dat blijkt uit...

Lees Verder
Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen
aug12

Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de leeftijdscategorie 16-65 jaar gaat...

Lees Verder
Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars in kaart
aug09

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars in kaart

Andersson Elffers Felix heeft de huidige samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars letterlijk in kaart gebracht. In een groot aantal overzichtskaarten komen samenwerkingsvormen aan bod op het gebied van preventie, GGZ, ouderen, wijk en jeugd. Daarnaast wordt gekeken naar beleid, inkoop en gemeentepolissen. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor zorg in...

Lees Verder
Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk
aug02

Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn essentieel voor de huisartsenpraktijk. Daarvoor zijn veel stageplaatsen nodig. Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen. Het indienen van aanvragen kan het hele jaar door. Een huisartsenzorg die een stageplaats biedt, kan via SSFH...

Lees Verder