Patrick Ernst gaat Robuust leiden
mrt25

Patrick Ernst gaat Robuust leiden

Na twee jaar draagt Bernadette van Ling het roer bij Robuust over aan de nieuwe directeur-bestuurder Patrick Ernst. Aan de voormalig adviseur de opdracht om de uitgezette koers van Robuust voort te zetten. Er ligt voorts een mooie uitdaging om te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen rondom financieringsvraagstukken om...

Lees Verder
Meer uitwisseling in ICT
mrt24

Meer uitwisseling in ICT

“Ik zeg altijd: wie de ICT heeft, heeft de toekomst! Maar samenwerking is hierin onmisbaar. Oftewel, als individuele huisarts vind ik het erg belangrijk dat Portavita en Medicom de uitwisseling optimaliseren, zodat ik bijvoorbeeld alleen nog maar via mijn HIS hoef in te loggen.” Huisarts A. van Merkestein te...

Lees Verder
Booggroep brengt met ROS-Wijkscan behoeften Rotterdamse populaties in kaart
mrt10

Booggroep brengt met ROS-Wijkscan behoeften Rotterdamse populaties in kaart

Meer inzicht in de gezondheidsproblemen, demografie en verwachte zorgvraag om de zorg nog beter te kunnen afstemmen op de populaties van de verschillende gezondheidscentra. Daar ligt de behoefte van Zorg Op Noord en Boog. Hiervoor wordt de ROS-wijkscan ingezet. Eind februari presenteerde ZorgImpuls de bevindingen van negen ROS-Wijkscans aan...

Lees Verder
TolkentelefoonApp voor de zorg
mrt08

TolkentelefoonApp voor de zorg

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) lanceert speciaal voor de zorgsector de TolkentelefoonApp. Hiermee kan voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld en wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijker. De app is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland, waardoor zij zeven dagen per week...

Lees Verder
Loket voor eerstelijnsverblijf
feb24

Loket voor eerstelijnsverblijf

Zorgverzekeraars moeten zorgen voor een loket dat zicht heeft op de beschikbare eerstelijnsbedden (ELV) per regio. Nog voor de zomer 2017 volgt hierover een brief. Dit heeft minister Edith Schippers (VWS) deze week tijdens het Algemeen Overleg mondzorg/eerstelijnszorg toegezegd. De minister legt de verantwoordelijkheid voor een overzicht van het...

Lees Verder
Haags platform voor eHealth en zelfmanagement
feb21

Haags platform voor eHealth en zelfmanagement

Na de keuze in 2016 voor één keteninformatiesysteem (KIS) is nu het Regionaal eHealth Platform bij ELZHA tot stand gekomen. “Het doel van deze ondersteunende communicatiesystemen is het werk in de ouderenzorg gemakkelijker maken, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan,” zegt Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige ouderenzorg van deze...

Lees Verder
Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier
feb06

Patiënten krijgen inzage in hun huisartsendossier

Vanaf 1 april a.s. kunnen patiënten van 18 huisartsen in Lent, Nijmegen en Oosterhout de samenvatting van hun huisartsendossier inzien. Dit gebeurt via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet, dat een initiatief is van het Radboudumc. MijnZorgnet wordt in deze proef gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). De pilot vind plaats...

Lees Verder
RVS bepleit e-health snelweg
feb05

RVS bepleit e-health snelweg

De invoering van digitaal ondersteunde zorg, oftewel e-health, verloopt in Nederland langzaam. De rijksoverheid kan versnelling aanbrengen door meerjarenafspraken te maken over brede toepassing van e-health en door een e-health snelweg te realiseren waardoor data-uitwisseling makkelijker en goedkoper wordt. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in...

Lees Verder
Huisarts in achterstandswijk luidt noodklok
feb05

Huisarts in achterstandswijk luidt noodklok

Huisartsen die in een achterstandswijk werken, voelen zich overbelast. Hun patiënten krijgen geen doelmatige zorg. Wat is de oplossing? Een betere achterstandsregeling die recht doet aan het verschil in zorgzwaarte? Nieuwe betaaltitels invoeren zodat een sterk georganiseerde wijk ontstaat? Of zit het ‘m toch vooral in die samenwerking? “Na...

Lees Verder
Innovatieve diagnostiek, snel en dichtbij
feb01

Innovatieve diagnostiek, snel en dichtbij

De verkenning van een fusie werd in september 2015 ingezet. Inmiddels hebben Star-MDC en SHL-Groep, twee grote partijen in de eerstelijns diagnostiek, de goedkeuring hiervoor van de NZa ontvangen. Deze week is de concentratiemelding ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In september 2015 kondigden de bestuurders van...

Lees Verder