Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg
nov12

Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt ongecontracteerde zorg niet gewenst en deze zorg is volgens hem ook duurder. Dat kan leiden tot hogere premies en ondoelmatige zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten daarom van het kabinet meer contracten afsluiten. Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonen voor beide partijen. Het kabinet wil dat zorgverleners een lagere vergoeding krijgen als ze zonder contract werken en komt...

Read More
Tussenstand actieprogramma Werken in de zorg
okt08

Tussenstand actieprogramma Werken in de zorg

De eerste resultaten van het actieprogramma Werken in de Zorg zijn volgens minister De Jonge (VWS) “bemoedigend.” Alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een regionaal actieplan aanpak tekorten en werken aan de uitvoering daarvan. Landelijke partijen ontwikkelen een aanpak voor een snelle instroom van zij-instromers. De werkgelegenheid in de zorg is van 2017 tot en met juni van dit jaar gestegen met 39.000, dat is hoger dan de prognose....

Read More
Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt
sep25

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Sinds 1 januari 2012 kan de minister besluiten om nog niet bewezen effectief zorg tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Klinkt aardig, maar de procedure is complex en kent een lange doorlooptijd.  Dat gaat veranderen. In 2019 wordt de regeling voor ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’ vervangen door de ‘Subsidieregeling Veelbelovende Zorg’. Er komt jaarlijks 105 miljoen beschikbaar voor opzet...

Read More
Tweede Kamer: Geen lastenverzwaring door Wmcz voor kleinschalige zorgaanbieders
sep17

Tweede Kamer: Geen lastenverzwaring door Wmcz voor kleinschalige zorgaanbieders

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring als gevolg van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz. Dat melden de LHV en het KNGF op hun website. In het wetsvoorstel staat dat instellingen waar meer dan tien zorgverleners werkzaam zijn, verplicht worden een cliëntenraad in te...

Read More
Zorg dreigt vechtersmarkt te worden
sep05

Zorg dreigt vechtersmarkt te worden

Er is steeds meer verloop van personeel in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van accountants- en onderzoeksbureau EY. De onderzoekers noemen een verloop van gemiddeld 13% alarmerend, zeker als werknemers uitstromen naar functies buiten de zorg. In de ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg is het verloop zelfs 15%. Daarnaast is ook het ziekteverzuim met bijna 6% in de afgelopen vijf jaar niet...

Read More
Goede zorgverlening vraagt om ondernemerschap
aug30

Goede zorgverlening vraagt om ondernemerschap

Praktijkhouders en -managers komen op 5 en 6 oktober samen tijdens MedischOndernemen LIVE om de behoeften van de patiënt nog beter in te vullen én de praktijk gezond te houden. Ook voor u! MedischOndernemen LIVE is hét kennis- en netwerk evenement voor praktijkhouders en -managers in de eerstelijnszorg. Zowel startende als ervaren praktijkhouders en -managers die in een dag de ondernemerskant van hun praktijk centraal willen stellen,...

Read More
Steeds meer zzp’ers werkzaam in de zorg
aug28

Steeds meer zzp’ers werkzaam in de zorg

Meer eigen regie over de werkzaamheden en zelf bepalen op welke dagen je werkt. Dat zijn de voornaamste redenen voor zorgverleners om als zelfstandige in de zorg aan de slag te gaan. Deze wegen veel sterker dan een betere beloning. Waren er in 2013 nog ruim 80.000 zzp’ers in de gezondheidszorg werkzaam, vorig jaar waren dat er 121.000. Ofwel: een stijging van 50 procent !   Thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen en...

Read More
NZa: aanpak wachttijden en geven informatie door zorgverzekeraars kan beter
aug22

NZa: aanpak wachttijden en geven informatie door zorgverzekeraars kan beter

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijk rol uitvoeren en publiceert hierover in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 (Zvw). Volgens de NZa hebben zorgverzekeraars hun werk in 2017 en de eerste helft van 2018 over het algemeen goed hebben gedaan. Wel blijven de aanpak van de wachttijden en de vindbaarheid van informatie belangrijke punten...

Read More
Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten
jul23

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke...

Read More
Nieuw keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden op komst
jun28

Nieuw keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden op komst

Er komt een nieuw HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn. De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft de norm en het certificatieschema die als basis zullen dienen voor dit keurmerk gepubliceerd. Het doel van het kenmerk is de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken. Ze kunnen zich vanaf nu voorbereiden op het certificeringstraject. Het biedt hen de mogelijkheid te laten zien dat ze...

Read More