De ggz-gegevens van Vektis over 2015
okt18

De ggz-gegevens van Vektis over 2015

Psychische gezondheid is een forse kostenpost in de zorg. In 2015 gaven we in totaal 3,9 miljard euro uit aan het geestelijk welzijn van Nederland.  Depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen vormen de top-drie van geestelijke aandoeningen waaraan mensen lijden. Dit blijkt uit de laatste update van de Vektis-gegevens. Veel mensen...

Lees Verder
‘Betrek huisarts en patiënt bij opzet Welzijn op recept’
okt17

‘Betrek huisarts en patiënt bij opzet Welzijn op recept’

Welzijn op recept is inmiddels een bekende methode om mensen met psychosociale klachten te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Dit concept is een logische verbinding van het medische en het sociale domein. Reos publiceerde in haar nieuwsbrief een interview met Jan Walburg over de belangrijkste voorwaarden om de methode succesvol in...

Lees Verder
Training Lean Basis voor eerste lijn
okt13

Training Lean Basis voor eerste lijn

Met een slimme organisatie en doordachte processen meer tijd hebben voor de patiënt. Dat is de basis van Lean in de gezondheidszorg. Door verspilling weg te halen en een zo’n kort mogelijke doorlooptijd wordt maximale klantwaarde gecreëerd. Maar hoe pak je dat aan als zorgverlener? Roset heeft een online...

Lees Verder
ACM: Minder angst voor samenwerking in eerste lijn
okt13

ACM: Minder angst voor samenwerking in eerste lijn

Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn in de afgelopen twee jaar actiever geworden in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Er is meer rust en ruimte rondom samenwerking in de eerstelijnszorg. Dat blijkt uit de evaluatie van de ‘uitgangpunten toezicht ACM op zorgaanbieders eerste lijn’. De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) heeft de...

Lees Verder
Portret van Jos de Blok in VPRO-uitzending Tegenlicht
okt12

Portret van Jos de Blok in VPRO-uitzending Tegenlicht

Jos de Blok heeft echt een steen verlegd in de gezondheidszorg-rivier. Dwars tegen de stroom in heeft hij zelfsturende teams in de thuiszorg geïntroduceerd. Een ware revolutie. Werd dat idee eerst nog honend weggelachen, inmiddels hebben tal van organisaties deze werkwijze overgenomen.  Het programma VPRO-Tegenlicht heeft een portret neergezet...

Lees Verder
Iedereen met meervoudige problematiek een Zorgleefplan
okt10

Iedereen met meervoudige problematiek een Zorgleefplan

Er zijn veel mensen die meerdere zorg- en ondersteuningsvragen tegelijk hebben. En juist de mensen die kampen met een stapeling van zorgvragen verdwalen vaak in de zorg. De organisatie van zorg is daar nu eenmaal niet op ingericht. Patiënten en cliënten moeten zelf het heft in handen kunnen nemen....

Lees Verder
Eén vast tarief voor álle huisartsenzorg
okt09

Eén vast tarief voor álle huisartsenzorg

Het heeft al veel stof doen opwaaien: de experimentele financiering van huisartsenzorg. Menzis heeft hierin het voortouw genomen. Huisartsen van 25 gezondheidscentra van Arts en Zorg krijgen per 2018 één vast tarief voor de totale huisartsenzorg: inschrijftarieven, consulten, verrichtingen, chronische ketenzorg, geïntegreerde eerstelijnszorg en zorgvernieuwing. Dit tarief is overigens...

Lees Verder
Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen
okt03

Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

Het NHG, de LHV en de expertgroep LAEGO hebben in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Deze visie bestaat uit drie delen: Passende Zorg, Werkbare Zorg en Toekomstige Zorg. Pro-actieve, samenhangende en persoonsgerichte zorg kan alleen gegeven worden als er voldoende tijd en middelen en...

Lees Verder
Wegwijzer bekostiging e-health
okt03

Wegwijzer bekostiging e-health

Regels en bekostiging zouden geen reden mogen zijn om zorginnovatie tegen te houden. Dat is echter vaak het geval, zoals blijkt bij de invoering van e-health. Toch is daar meer mogelijk dan de meeste zorgverleners denken. Ook binnen de huidige bekostiging kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars al afspraken maken over e-health....

Lees Verder
E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat
sep29

E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat

DOORTJE BOSHUIZEN EN SANDRA SUIJKERBUIJK OVER ZELFMANAGEMENT – E-health staat volop in de schijnwerpers. Desondanks is er geen sprake van massale overname van goede voorbeelden. Waardoor vindt die implementatie zo moeizaam plaats? Reden voor ZonMw om de “werkplaats e-health implementatie” in het leven te roepen en te financieren. Dat...

Lees Verder