Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen
mei11

Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao geldt voor circa 450 duizend medewerkers en heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de salarissen van...

Read More
Akkoord medisch-specialistische zorg: meer zorg naar de eerste lijn
apr30

Akkoord medisch-specialistische zorg: meer zorg naar de eerste lijn

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Dit is het eerste akkoord dat is afgesloten om de kostenstijging in de zorg een halt toe te roepen. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en...

Read More
Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”
apr25

Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Bieden we als zorgverleners de juiste zorg en doen we dat goed? Gegevens over de patiëntenpopulatie en de zorgverlening bieden uitkomst om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Al een geruim aantal jaren gebruiken de medewerkers van Gezondheidscentrum De Roerdomp diverse data om hun zorg te verbeteren. Hoe kunnen we goed wijkgericht werken? Het eerste project rondom datamanagement richtte zich op populatieanalyse vanuit de gegevens...

Read More
Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig
apr25

Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig

Een vijfde van de Nederlanders is niet bekend met het wettelijk recht op inzage in het eigen medisch dossier. Er moet daarover betere voorlichting komen, vooral gericht op doelgroepen met een lager opleidingsniveau, concludeert het Nivel in een onderzoek naar het opvragen van het medisch dossier door patiënten. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zal het direct online toegankelijk maken van het dossier voor patiënten een...

Read More
Innovatief contracteren: meer gezondheidswinst per euro
apr19

Innovatief contracteren: meer gezondheidswinst per euro

Het Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein heeft het, samen met hun collega’s van de gezondheidscentra in Nijkerk, aangedurfd om innovatief te contracteren. Het leidde tot een transmuraal meerjarig ‘shared savingscontract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverleners krijgen nu een beloning voor hun toegevoegde waarde en dat is het voorkomen, vertragen, verminderen of zelfs verhelpen van ziekte. Ze kunnen nu...

Read More
Regionalisering van de eerste lijn: complex maar noodzakelijk
apr19

Regionalisering van de eerste lijn: complex maar noodzakelijk

Regionalisering in de eerste lijn staat volop in de belangstelling. De doorgroei van separate eerstelijnsorganisaties naar één aanspreekbare eenheid in de regio met één juridische entiteit is een ingewikkeld proces. Het thema van de bestuurdersdagen van het Jan van Es instituut was dit jaar daarom: ‘Regionalisering van de eerste lijn’. Zo’n 60 deelnemers verdiepten zich in de vele vraagstukken van regionalisering. Welke eisen worden...

Read More
‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’
apr18

‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’

Begin dit jaar is gebleken dat de kosten van niet-gecontracteerde zorg twee keer zo hoog waren als de kosten van gecontracteerde zorg. Ook Zorgenz heeft hierover gepubliceerd. Minister De Jonge heeft extra onderzoek laten uitvoeren door Vektis, dat aantoont dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die door een zorgverzekeraar gecontracteerde of die niet-gecontracteerde zorg krijgen. De bewindsman concludeert daaruit...

Read More
Investeren in ondersteunde zelfzorg loont
apr17

Investeren in ondersteunde zelfzorg loont

Ondersteunde zelfzorg voor mensen met een chronische aandoening loont, niet alleen medisch, maar ook maatschappelijk. Dat blijkt uit de landelijke Social Return on Investment (SROI) analyse die ZO! (Zelfzorg Ondersteund) heeft gepubliceerd. Deze analyse van de maatschappelijke kosten en baten toont aan dat de inzet van zelfzorg interventies, zoals begeleiding van gezondheid en gedrag, implementatie van persoonsgerichte zorg en de...

Read More
Friese huisartsen zoeken collega’s via campagne
apr12

Friese huisartsen zoeken collega’s via campagne

Zittende huisartsen in de provincie Friesland hebben steeds vaker moeite opvolging te krijgen voor hun praktijk. De Friese Huisartsen Vereniging luidt de noodklok. Ook de provincie maakt zich zorgen over de beschikbaarheid en spreiding van de huisartsenzorg. De campagne ‘11huisartsen’ die twee jaar gaat lopen en elf huisartsen per jaar moet opleveren, moet het tij keren. Zelf hulp bij het leren van de taal wordt aangeboden. Veel...

Read More
Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg
apr12

Onderzoek naar omgaan met missers in huisartsenzorg

Er is veel aandacht voor medische missers, maar hoe er in de huisartsenzorg met klachten en incidenten wordt omgegaan, is minder bekend. Het Nivel start een onderzoek in het project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ naar deze missers. Het onderzoeksinstituut wil daarmee bijdragen aan een correcte behandeling van klachten en incidenten in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten. Het doel van het project is om...

Read More