Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld
mei10

Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Het zit het streven naar de juiste zorg op de juiste plek in de weg. Zorg- en hulpverleners worden niet beloond voor integraal werken. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen. Hun bevindingen staan in het rapport ‘Domeinoverstijgende...

Read More
Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg
apr30

Masterclass Zorgeloze Netwerkzorg

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More
NZa-advies financiering verpleeghuizen
apr19

NZa-advies financiering verpleeghuizen

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. Een huidige bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een advies opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe...

Read More
Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS
apr15

Grote tevredenheid bij Zorggroep Zorroo over KIS

Voor de juiste zorg op de juiste plek is ketenzorg essentieel. Echter: informatieoverdracht vormt voor veel ketenzorg nog een probleem. Een goed keteninformatiesysteem (KIS) is onontbeerlijk. Zorggroep Zorroo gebruikt voor het delen van patiëntinformatie tussen de betrokken zorgverleners het Philips VitalHealth keteninformatiesysteem Coordinate. Ze heeft recent onderzocht of de gebruikers tevreden zijn. Dat is beslist het geval: ruim...

Read More
Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg
apr10

Technologie leidt tot digitale revolutie in de zorg

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Verregaande inzet van de technologie is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de zorg verder dichtslibt. Alleen met nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen is het mogelijk te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften. Echter: technologische vernieuwing vraagt om complexe organisatorische veranderingen. Het zorgproces zal drastisch wijzigen. Daarvoor is...

Read More
Ziekenhuis als spin in zorgweb
apr09

Ziekenhuis als spin in zorgweb

Regionalisering van de zorg staat hoog in het vaandel. De 28 regionale SAZ-ziekenhuizen (waarbij SAZ staat voor: Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) nemen hierin actief het voortouw. Vanuit het argument dat ze verankerd zijn in de regio. De nieuwe strategische koers van de SAZ-ziekenhuizen luidt: ‘van ziekenhuis naar gezondheids-organisatie’. Een ambitie die dus direct de eerstelijnszorg raakt.  De missie van de SAZ is samen werken...

Read More
Raad van Toezicht Proscoop verwelkomt vier nieuwe leden
apr01

Raad van Toezicht Proscoop verwelkomt vier nieuwe leden

In Zwolle vond vorige week  de eerste bijeenkomst plaats van de vernieuwde Raad van Toezicht (RvT) van Proscoop, de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor Noordoost-Nederland. Onder voorzitterschap van de op 1 januari 2019 benoemde Nelly de Jong gaat de RvT aan de slag als toezichthouder nieuwe stijl. De nieuwe RvT is een divers en vernieuwend team, waarin persoonlijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring complementair zijn aan...

Read More
VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s
mrt14

VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More
Neem kennis van ‘Lean’ tijdens het Kennisfestival
mrt12

Neem kennis van ‘Lean’ tijdens het Kennisfestival

BLOG  MAUK VAN HEEMSTRA Wie heeft vandaag geen last van werkdruk en bureaucratie, wat je eigen gezondheid in de weg zit, en de kwaliteit van je werk beperkt?  Lean is daarop een antwoord! Lean wordt beschimpt en de hemel in geprezen, maar is actueler dan ooit. Bijna een eeuw oud, gefundeerd op ZEN, hebben Amerikanen in de jaren tachtig Lean ontdekt en beschreven, zoals ze dat het Japanse Toyota aantroffen en nog steeds floreert. De...

Read More
Uitstel en aanpassing van verplicht melden BIG-nummer
mrt08

Uitstel en aanpassing van verplicht melden BIG-nummer

De aankondiging sloeg in als een bom. Per 1 april a.s. is het verplicht dat alle BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer moeten vermelden. Op website, naambordjes, sociale media, facturen enz. En nee, dat was geen 1-april-mop. Het leidde tot furieuze reacties van zorgverleners. Met succes. VWS trekt, zij het aarzelend, het boetekleed aan. Ze gaat op korte termijn met partijen in overleg over de kwestie. En minister Bruins...

Read More
  • Abonneer hier