12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’
feb21

12 en 13 april: Bestuurdersdagen ‘Regionalisering eerste lijn’

Bestuurders in de huisartsenzorg en geboortezorg staan voor een nieuwe uitdaging: regionale netwerkvorming. Daar komt veel bij kijken. Hoe kunt u uw organisatie doorontwikkelen naar een regio-organisatie die daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen. Laat u gedegen informeren en neem deel aan de Bestuurdersdagen ‘Regionalisering van de eerste lijn’ van het...

Lees Verder
Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging
feb21

Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging

In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Dit blijkt uit de inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht...

Lees Verder
Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging
feb20

Factchecker helpt terugdringen registraties wijkverpleging

Al die registraties in de wijkverpleging, moeten die eigenlijk wel? Wijkverpleegkundigen kunnen daar nu snel zelf antwoord op krijgen met de Factchecker Registraties Wijkverpleging. De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit ervaren als registratielast. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk...

Lees Verder
Handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen
feb20

Handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen

Begin deze maand is tijdens de stedelijke conferentie ‘Beter Oud in Amsterdam’ de handreiking voor huisartsenpraktijken ‘Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’ gepresenteerd. Deze handreiking bevat praktische tools om eerstelijnsouderenzorg meer structuur en samenhang te geven binnen de eigen praktijk en met de partners in de buurt. Beter Oud in...

Lees Verder
Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen
feb18

Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) streeft ernaar dat patiënten in Nederland op 31 december 2019 online toegang hebben tot hun eigen medische informatie uit het ziekenhuis. Met de ziekenhuizen is afgesproken dat zij uitslagen binnen zeven werkdagen beschikbaar stellen aan de patiënt. Patiëntenfederatie Nederland wil dat de patiënt...

Lees Verder
Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen
feb16

Substitutie naar basis-ggz kan 260 miljoen besparen

Behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz is per cliënt ruim 2.000 euro goedkoper dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz, terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden behandeld, kan doorverwijzing naar de basis-ggz dus 260 miljoen euro...

Lees Verder
Pilot VZVZ over uitwisseling medische gegevens
feb16

Pilot VZVZ over uitwisseling medische gegevens

VZVZ is een pilot gestart in Rotterdam. Doel van het programma is om moeilijk bereikbare doelgroepen te informeren over het belang van medische gegevensuitwisseling en hoe je dat moet regelen. Dit gebeurt door persoonlijke voorlichting. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting MeSam, een organisatie met ervaring...

Lees Verder
Sterke en zwakke punten Gezondheidsraad
feb09

Sterke en zwakke punten Gezondheidsraad

Is de Gezondheidsraad voldoende toekomstbestendig? Die vraag stond centraal in de evaluatie die onlangs is uitgevoerd door een externe commissie. Het antwoord luidt: Ja, er is zeker een plek voor dit adviesorgaan. Maar ze noemt tegelijk ook een aantal zwaktes en verbeterpunten.  De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan...

Lees Verder
Huisartsen mogen meer declareren voor e-consult dan gedacht
feb07

Huisartsen mogen meer declareren voor e-consult dan gedacht

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Veel huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Dit is niet het geval. Huisartsen mogen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening...

Lees Verder
Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen
feb06

Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen

Veel zorgverleners willen de stap zetten om te werken met een van de digitale communicatieplatforms. Maar welk platform sluit het beste aan bij de gestelde wensen en eisen? ROS Friesland heeft, met technische expertise van GERRIT, inzichtelijk gemaakt wat de functionaliteiten en eigenschappen van drie digitale platforms in de ouderzorg...

Lees Verder