Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft
jun27

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie. Volgens...

Lees Verder
Voortgang e-health en digitalisering in de zorg
jun26

Voortgang e-health en digitalisering in de zorg

De ambities ten aanzien van digitalisering in de zorg zijn hoog. Er gebeurt al veel, met beeldschermzorg, thuismonitoring, medicijndispensers, enz. En er staat nog veel meer op stapel. In een brief informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang op het terrein van innovatie en e-health. Iedereen moet...

Lees Verder
Zorgakkoord voor paramedische zorg
jun21

Zorgakkoord voor paramedische zorg

Voor het eerst heeft een VWS-minister een Zorgakkoord afgesloten voor de paramedische zorg. Met als inzet: hogere kwaliteit van zorg, met minder administratieve lasten en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners staan achter dit akkoord, dat geldt voor 2017 en 2018, met...

Lees Verder
Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit
jun21

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. In...

Lees Verder
Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel
jun20

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen. De NZa maakt een...

Lees Verder
CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen
jun20

CVA-netwerk Midden-Holland: betere afstemming in de zorgketen

Volgens de Hersenstichting telt Nederland 174.000 patiënten die een beroerte of CVA hebben gehad. In revalidatiecentrum Ronssehof revalideert 20% van het totaal aantal mensen dat in 2016 na een CVA daar is opgenomen. De patiënten zijn veelal kwetsbare ouderen die niet thuis kunnen revalideren. Vanuit het Groene Hart ziekenhuis...

Lees Verder
Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat
jun15

Monitor Contractering Wijkverpleging kort samengevat

De NZa heeft de Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 uitgebracht. Er is nog enige ruimte op dit moment om eventuele tekorten in de wijkverpleging op te vangen. Er is namelijk € 3,3 miljard aan wijkverpleging gecontracteerd en gereserveerd en dat is zo’n € 300 miljoen lager dan het budget.  De...

Lees Verder
NZa-marktscan eerstelijnszorg
jun12

NZa-marktscan eerstelijnszorg

De NZa-marktscan eerstelijnszorg beschrijft de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg over de periode 2012-2015. Daarbij is er een sterke toename van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders. Ook is er sprake van meer samenwerking in de wijk en versterking van de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en welzijn.  Het aandeel van...

Lees Verder
Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg
jun12

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vorige week een zorgakkoord gesloten met minister Schippers van VWS. Een andere belangrijke uitkomst is dat het budget met 2,5 procent groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten, zoals...

Lees Verder
Nieuwe feiten en cijfers op Vektis-site
jun07

Nieuwe feiten en cijfers op Vektis-site

De website Zorgprisma Publiek van Vektis biedt dit jaar voor het eerst informatie over geboortezorg. Tevens heeft er een  update plaatsgevonden van de informatie over zorg in gemeenten. En het heeft onlangs de meest recente inzichten in het gebruik van dure geneesmiddelen gepubliceerd. De inzichten zijn gebaseerd op zorgdeclaraties...

Lees Verder