Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten
jul23

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke...

Read More
Nieuw keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden op komst
jun28

Nieuw keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden op komst

Er komt een nieuw HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn. De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft de norm en het certificatieschema die als basis zullen dienen voor dit keurmerk gepubliceerd. Het doel van het kenmerk is de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken. Ze kunnen zich vanaf nu voorbereiden op het certificeringstraject. Het biedt hen de mogelijkheid te laten zien dat ze...

Read More
Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk
mei24

Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben hun actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie gepresenteerd. Het plan zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun...

Read More
Percentage telefonische en e-mailconsulten licht gestegen
mei23

Percentage telefonische en e-mailconsulten licht gestegen

Het aantal e-mailconsulten is de afgelopen jaren licht gestegen. Dat geldt ook voor het percentage telefonische consulten. Dat blijkt uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn. In 2016 bestond 28% van de consulten bij de huisartsen uit een telefonisch consult en 0,7% uit een e-mailconsult. Het merendeel van de consulten bestond uit een bezoek aan de huisartsenpraktijk (66%) en het resterende deel uit huisbezoeken (5%). Niet elk...

Read More
Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg
mei22

Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht evalueert de anderhalvelijnsinitiatieven. De belangrijkste bevindingen van anderhalvelijnszorg tot nu toe zijn samengevat in een factsheet. De regio Zuid-Limburg kent een lange traditie in het creëren van samenwerkingsrelaties en intensieve samenwerking ter...

Read More
Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen
mei11

Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao geldt voor circa 450 duizend medewerkers en heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de salarissen van...

Read More
Akkoord medisch-specialistische zorg: meer zorg naar de eerste lijn
apr30

Akkoord medisch-specialistische zorg: meer zorg naar de eerste lijn

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Dit is het eerste akkoord dat is afgesloten om de kostenstijging in de zorg een halt toe te roepen. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en...

Read More
Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”
apr25

Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Bieden we als zorgverleners de juiste zorg en doen we dat goed? Gegevens over de patiëntenpopulatie en de zorgverlening bieden uitkomst om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Al een geruim aantal jaren gebruiken de medewerkers van Gezondheidscentrum De Roerdomp diverse data om hun zorg te verbeteren. Hoe kunnen we goed wijkgericht werken? Het eerste project rondom datamanagement richtte zich op populatieanalyse vanuit de gegevens...

Read More
Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig
apr25

Betere voorlichting over recht op inzage medisch dossier nodig

Een vijfde van de Nederlanders is niet bekend met het wettelijk recht op inzage in het eigen medisch dossier. Er moet daarover betere voorlichting komen, vooral gericht op doelgroepen met een lager opleidingsniveau, concludeert het Nivel in een onderzoek naar het opvragen van het medisch dossier door patiënten. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zal het direct online toegankelijk maken van het dossier voor patiënten een...

Read More
Innovatief contracteren: meer gezondheidswinst per euro
apr19

Innovatief contracteren: meer gezondheidswinst per euro

Het Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein heeft het, samen met hun collega’s van de gezondheidscentra in Nijkerk, aangedurfd om innovatief te contracteren. Het leidde tot een transmuraal meerjarig ‘shared savingscontract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverleners krijgen nu een beloning voor hun toegevoegde waarde en dat is het voorkomen, vertragen, verminderen of zelfs verhelpen van ziekte. Ze kunnen nu...

Read More