Heyendael Manifest pleit voor hoofdlijnenakkoord
apr24

Heyendael Manifest pleit voor hoofdlijnenakkoord

Een derde brief aan de informateur is geschreven door een twaalftal vertegenwoordigers van de zorg. ‘Kies voor innovatie en e-health en pak daarbij institutionele belemmeringen aan,’ is de boodschap van onder andere huisarts Frans Jan Mutsaerts van Het Huisartsenteam. In dit Heyendael Manifest staat een aantal handreikingen voor een...

Lees Verder
Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen
apr22

Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen

Dat ouderen langer thuis wonen, heeft direct invloed op de werklast van huisartsen. De ouderen vallen door de beleidsmaatregel van de overheid langer onder de zorg van de huisarts en tegelijk zijn de zorgvragen complexer. Het zorggebruik van ouderen boven de 70 jaar is toegenomen en voor deze groep...

Lees Verder
Brief van InEen aan informateur: Nu doorpakken!
apr19

Brief van InEen aan informateur: Nu doorpakken!

Een tweede brief aan de informateur is geschreven door InEen, namens de eerstelijns organisaties. De belangrijkste boodschap? Nu doorpakken! Investeer verder in de eerste lijn, stimuleer verdere ontschotting, innovatie en regionale samenhang. Met een belangrijke rol voor regionale organisaties die eerstelijns professionals ondersteunen en werk uit handen nemen. Voorzitter...

Lees Verder
Het Roer Moet Om pleit voor ‘herstelwet’
apr19

Het Roer Moet Om pleit voor ‘herstelwet’

De postbus van informateur Edith Schippers stroomt vol met brieven. Daarin leggen allerlei organisaties hun ideeën op tafel. Ook belangengroepen en gelegenheidscoalities uit de zorg komen met wensen voor een regeerakkoord. Zorgenz geeft een paar voorbeelden. Te beginnen met het pleidooi van Het Roer Moet Om (HRMO) voor een...

Lees Verder
Het eerstelijnsverblijf toegelicht
apr14

Het eerstelijnsverblijf toegelicht

De politieke partij 50+ heeft Kamervragen gesteld over het eerstelijnsverblijf. Staatssecretaris Van Rijn gaat in een brief uitgebreid in op het onderwerp. Dat levert enkele interessante feiten op, die we graag met u willen delen. De opmerking dat er sprake zou zijn van verdubbeling van de vraag naar tijdelijke...

Lees Verder
Aanmoediging tot Medische Inspirator
apr12

Aanmoediging tot Medische Inspirator

De Medisch Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband tussen eindgebruiker en onderzoeker. De prijs is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project dat aansluit bij een behoefte van de eindgebruiker en gericht is op het gezamenlijk realiseren van een medisch product. Meedingen kan tot 16 mei...

Lees Verder
InEen en ZN keuren KIS VitalHealth goed
apr11

InEen en ZN keuren KIS VitalHealth goed

Deze maand heeft Insights Zorg het Keten Informatie Systeem KIS VitalHealth goed voor de landelijke benchmark van InEen. De goedkeuring betekent dat het KIS voldoet aan de eisen van InEen en Zorgverzekeraars Nederland ten behoeve van de landelijke benchmark. Het VitalHealth KIS is daarmee gecertificeerd voor de rapportage van...

Lees Verder
Verkenning verpleegkundig specialist in huisartsenpraktijk
apr04

Verkenning verpleegkundig specialist in huisartsenpraktijk

Een verpleegkundig specialist (VS) in de huisartsenpraktijk heeft voordelen, zoals extra spreekuurcapaciteit en de mogelijkheid tot taakherschikking. Er zijn ook praktische knelpunten, zoals de bekostiging. Dat is in maart naar voren gekomen tijdens een verkenning van ZorgImpuls, Verpleegkundig specialisten, Huisartsenposten Rijnmond, LHV, IZER en Hogeschool Rotterdam naar het inzetten...

Lees Verder
De nieuwe naam is Star-SHL
apr04

De nieuwe naam is Star-SHL

De eerstelijns diagnostische centra Star-MDC en SHL-Groep zijn vanaf 1 april 2017 juridisch gefuseerd in Star-SHL. Deze krachtenbundeling, de trombosedienst SRTB inbegrepen, maakt een verbreding van diensten en een versnelling van innovatie mogelijk. De nieuwe organisatie wil efficiënter werken en beter in staat zijn om te gaan met ontwikkelingen...

Lees Verder
Patrick Ernst gaat Robuust leiden
mrt25

Patrick Ernst gaat Robuust leiden

Na twee jaar draagt Bernadette van Ling het roer bij Robuust over aan de nieuwe directeur-bestuurder Patrick Ernst. Aan de voormalig adviseur de opdracht om de uitgezette koers van Robuust voort te zetten. Er ligt voorts een mooie uitdaging om te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen rondom financieringsvraagstukken om...

Lees Verder