Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht

Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht

Datum: 22 januari 2018

De initiatiefnemers van de eHealth-thuismeetdienst Hartwacht, Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en FocusCura, noemen de eerste resultaten “indrukwekkend.” Zo kreeg 64% van de resistente hypertensie patiënten de hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee. “Met Hartwacht brengen we zorg veilig thuis, een belangrijk thema voor ons”, verklaart Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. De inpassing van Hartwacht in een bestaand zorgproces vereist wel nieuwe protocollen, tijd en een andere contracteringsvorm.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Voor deze drie groepen meet Cardiologie Centra Nederland structureel de klinische effecten en effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van Zilveren Kruis.

Resultaat: bloeddruk onder controle
Wat is het resultaat? Gemiddeld daalde de bloeddruk bij patiënten die meedoen aan Hartwacht van 157/89 mmHg naar 132/84 mmHg. En lukt het 64% van de patiënten met resistente hypertensie om de bloeddruk onder controle te krijgen. Het betreft hier patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van meerdere medicijnen.

Van wachtkamer naar woonkamer
Sinds de introductie in 2016 maken enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis gebruik van Hartwacht. “We zien het aantal aanmeldingen rap toenemen. Dit biedt goede perspectieven voor de toekomst van telemonitoring en eHealth in het algemeen. Door zorg veilig thuis te brengen bij onze verzekerden verhogen we de kwaliteit van leven, voorkomen we verergering van klachten en onnodig ziekenhuisbezoek.”, vertelt Gerrits.

Gevoel van zelfmanagement neemt toe
De data van het afgelopen jaar toont ook aan dat het gevoel van zelfmanagement bij de patiënten steeds verder toeneemt. “Op termijn betekent dit minder bezoek aan de spoedeisende hulp en de huisarts, en minder wachttijd in het ziekenhuis. E-health gaat de komende jaren een steeds prominentere plaats innemen bij het inkoopbeleid van Zilveren Kruis”, aldus Gerrits.

Patiënten voelen zich veiliger
Dr. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN): “De eerste resultaten laten zien dat eHealth niet meer een belofte is, maar dat het daadwerkelijk in de praktijk werkt. Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen.”

Thuis meer metingen van vitale waarden
Middels de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen. “Bij een traditionele behandeling, zien we de patiënt vaak maar eens per jaar en bepalen we daarop ons beleid. Dankzij Hartwacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt”, legt Tulevski uit.
De cardioloog vervolgt: “Zodra de waarden van de patiënt afwijken, kunnen we op afstand hulp verlenen, zoals de voorgeschreven medicatie aanpassen, waardoor erger wordt voorkomen. De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg.”

Het gaat om inpassen in bestaand zorgpad
Op Smarth Health zegt Daan Dohmen, ceo van FocusCura, dat hij in de resultaten vooral bewijs ziet voor zijn overtuiging dat het bij eHealth niet om de ‘slimme kastjes en gadgets’ gaat, maar om de inpassing daarvan in een bestaand zorgpad. Het inbedden van e-health in reguliere zorgprocessen vergt altijd meer tijd vergt dan je denkt. “Je hebt nieuwe protocollen nodig om de meetwaarden, die continu door de wearables en bloeddrukmeters worden verzameld, op een medisch-inhoudelijk betrouwbare en bewezen manier in het elektronisch dossier van de patiënt te plaatsen. Zodat de zorgaanbieders te allen tijde een compleet beeld hebben. Dat betekent dus ook een nauwe integratie met het bestaande elektronische dossier van de zorgaanbieder.”

Dit vraagt om nieuwe contracteringsvormen
Ook wijst Dohmen op het belang van een goed contracteringsproces. “Verzekeraars kopen geen eHealth in, ze kopen zorg in. De aanbieder, in dit geval Cardiologie Centra Nederland moet eventuele extra kosten kunnen rechtvaardigen met kwalitatief betere zorg en/of besparingen, bijvoorbeeld als gevolg van minder ziekenhuisopnames of medicatie. Vooralsnog wordt Hartwacht in de bestaande manier van contracteren geschoven, maar Zilveren Kruis zei bij de introductie dat eHealth toepassingen om nieuwe contracteringsvormen gaan vragen.” Smarth Health meldt dat volgens een woordvoerder van Zilveren Kruis de verzekeraar daarover nog in gesprek is met landelijke partijen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *