Hoe bereik je ouderen met preventieve activiteiten?
mei14

Hoe bereik je ouderen met preventieve activiteiten?

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten. Om hen te bereiken is het van belang dat de inhoud van de activiteit aansluit bij de behoeften van deze ouderen. Dit is relevant omdat er bij deze ouderen relatief veel gezondheidswinst te behalen is. Het gaat dus om...

Read More
Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips
apr26

Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips

Hoe start je Positieve Gezondheid? Gebruik de termen in het Spinnenweb. Die bieden een gemeenschappelijke taal waarin iedereen elkaar verstaat, ook de patiënt. Loop eens een dag mee met een collega. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen of wanneer je elkaar nodig hebt. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Aldus een aantal belangrijke tips van Machteld Huber voor degenen die aan de slag willen met Positieve...

Read More
Innovatieve dienst voor alleenwonende ouderen: ‘Alles Oké’
apr06

Innovatieve dienst voor alleenwonende ouderen: ‘Alles Oké’

Zilveren Kruis is met Toon een pilot gestart voor een nieuwe dienst voor alleenwonende ouderen: ‘Alles Oké’. Deze bestaat uit een app die op basis van energiedata een seintje geeft wanneer iets niet in orde lijkt. Via de app wordt het dagelijks patroon van energieverbruik van de alleenwonende oudere gemonitord. Bij afwijkend gedrag geeft de app een seintje aan het aangesloten familielid of vriend. Die kan vervolgens direct contact...

Read More
Drie kennisagenda’s over gezondheidszorg
mrt28

Drie kennisagenda’s over gezondheidszorg

Afgelopen week was de officiële overhandiging van drie kennisagenda’s over gezondheidszorg aan het kabinet. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met als basis: hoe houden we de samenleving gezond en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg? De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is...

Read More
Coöperatieve aanpak bij Herstelcirkel keert diabetes
mrt26

Coöperatieve aanpak bij Herstelcirkel keert diabetes

De twintig deelnemers aan de allereerste Herstelcirkel in de wijk (Nijmegen-Lent en Oosterhout) hebben na een jaar een forse verbetering van hun gezondheid bereikt: minder medicatie, een andere leefstijl en minder vaak naar de dokter. In de coöperatie werken zij aan het keren van hun diabetes type 2. Veertien van de achttien deelnemers (70%) hebben de medicatie kunnen verlagen of afbouwen. 95% is meer koolhydraatarm gaan eten en 60%...

Read More
Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren reeds mogelijk
mrt23

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren reeds mogelijk

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Dit wordt verder uitgevoerd. Zwangere vrouwen kunnen zich nu al laten vaccineren voor eigen rekening via de huisarts of GGD. Er komt voorlichtingsmateriaal voor huisartsen, GGD’en en verloskundigen om zwangeren te wijzen op deze mogelijkheid. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de...

Read More
Duidelijkheid over GLI overgewicht en obesitas
mrt19

Duidelijkheid over GLI overgewicht en obesitas

Het Zorginstituut Nederland heeft een addendum uitgegeven dat duidelijkheid moet bieden over de voorwaarden voor inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) voor overgewicht en obesitas. In haar standpunt hierover van  2009 concludeerde het Zorginstituut dat een gecombineerde leefstijlinterventie effectief is bij overgewicht en obesitas. Deze wordt echter weinig aangeboden, omdat er onbekendheid bestaat over de vergoeding. De...

Read More
ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie
mrt14

ZONH inventariseert inzet op gebied van preventie

De regering heeft preventieve zorg nadrukkelijk in het regeerakkoord opgenomen. Maar gemeenten zullen preventieve zorg ook hoog moeten agenderen. Daartoe hebben ze input nodig van de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Daar ligt dus een taak voor de ROS’en. ZONH wil actief bijdragen aan de input van deze ontwikkelagenda voor de komende vier jaar. Wat heeft urgentie en wat is reëel haalbaar op het terrein van preventie? ...

Read More
Sensoren in woningen van kwetsbare ouderen
mrt11

Sensoren in woningen van kwetsbare ouderen

De gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan woningen van alleenstaande ouderen met een zorgbehoefte voorzien van sensoren. In duizend woningen wordt daarmee de leefstijl van de bewoners geregistreerd, en of daarin opvallende veranderingen plaatsvinden. Zo kunnen professionele hulpverleners en mantelzorgers de ouderen beter in de gaten houden.  Uiteraard bepalen die ouderen zelf wie via de sensoren een kijkje in hun leven krijgt....

Read More
Toolkit Preventie in de wijk
feb19

Toolkit Preventie in de wijk

Gemeenten kunnen een bepalende rol spelen voor de kwaliteit van hun inwoners. Voor oud of jong, ziek of gezond, mensen met een beperking of zonder. Maar niet alleen mensen verschillen, wijken verschillen eveneens. Er is geen blauwdruk voor een juiste aanpak per wijk. Er is echter wel ervaring met preventiemaatregelen en interventies in verschillende soorten wijken. De ‘Toolkit Preventie in de Wijk’ biedt die kennis over...

Read More