Toolkit Preventie in de wijk
feb19

Toolkit Preventie in de wijk

Gemeenten kunnen een bepalende rol spelen voor de kwaliteit van hun inwoners. Voor oud of jong, ziek of gezond, mensen met een beperking of zonder. Maar niet alleen mensen verschillen, wijken verschillen eveneens. Er is geen blauwdruk voor een juiste aanpak per wijk. Er is echter wel ervaring met preventiemaatregelen...

Lees Verder
Thema’s Preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik
feb08

Thema’s Preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Het kabinet wil een nationaal Preventieakkoord sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Aan de hand van rondetafelgesprekken hebben partijen drie thema’s vastgesteld, namelijk: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik Er zijn meer thema’s naar voren gebracht, maar inzet op deze drie thema’s wordt...

Lees Verder
Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan
feb07

Actiz: pak spoedzorgketen kwetsbare ouderen integraal aan

Uit onderzoek van fluent Healthcare dat in opdracht van Actiz is uitgevoerd, blijkt dat jaarlijks 800.000 ouderen de spoedeisende hulp bezoeken. Daarvan worden er 543.000 opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent van deze seh-opnames is medisch-specialistische zorg echt noodzakelijk. Jaarlijks belanden er dus ruim 320.000 ouderen onnodig...

Lees Verder
Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht
jan22

Lagere bloeddruk door elektronische cardioloog Hartwacht

De initiatiefnemers van de eHealth-thuismeetdienst Hartwacht, Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en FocusCura, noemen de eerste resultaten “indrukwekkend.” Zo kreeg 64% van de resistente hypertensie patiënten de hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden. Patiënten doen zelf...

Lees Verder
Blokhuis: stevige inzet op vermindering zout, vet en calorieën
dec31

Blokhuis: stevige inzet op vermindering zout, vet en calorieën

In 2020 moet het makkelijk zijn om niet teveel zout, suikers, verzadigd vet en calorieën te consumeren. Daarover zijn in het ‘Akkoord verbetering productsamenstelling’ met tal van partijen ambitieuze afspraken gemaakt. Het is echter de vraag of de gestelde ambities met het huidige tempo worden behaald. Het is noodzakelijk...

Lees Verder
Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek
dec06

Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek

Sinds enkele jaren wordt het Zorgpad Artrose gebruikt voor patiënten van de Westelijke Mijnstreek met knie- en heupartrose. Dit Zorgpad heeft de volgende verbeterdoelen: rationalisatie röntgenfoto’s, frequent toepassen van stepped care, gerichtere verwijzing naar orthopeed en bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt. Onderzoek toont aan dat door...

Lees Verder
Nederlanders lopen onnodig lang door met fysieke klachten
dec01

Nederlanders lopen onnodig lang door met fysieke klachten

Meer dan de helft van de Nederlanders loopt onnodig lang door met fysieke klachten, meestal omdat ze hopen dat het vanzelf overgaat. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of een verwijzing nodig is voor een bezoek aan de fysiotherapeut en of fysiotherapie onder de basisverzekering valt. Dat blijkt...

Lees Verder
Subsidieoproep verward gedrag
nov29

Subsidieoproep verward gedrag

Het is weer mogelijk om bij het ZonMw actieprogramma over verward gedrag subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een lokale, goede werkende aanpak van mensen met verward gedrag. Het actieprogramma stelt hiervoor 3 samenhangende subsidieoproepen open. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is...

Lees Verder
Proeftuin Ruwaard samen met Vitaal Twente eerste Preventiecoalitie
nov06

Proeftuin Ruwaard samen met Vitaal Twente eerste Preventiecoalitie

Het ministerie van VWS geeft drie jaar lang subsidie aan de gemeente Oss en zorgverzekeraar CZ voor hun wijkgerichte aanpak in de wijk de Ruwaard, bekend als Proeftuin Ruwaard. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in de Ruwaard zich gezond voelen en gezond blijven. Naast...

Lees Verder
Week van de Pijn start op 6 november
nov05

Week van de Pijn start op 6 november

Op maandag 6 november start de week van de Pijn. Met deze campagne slaan alle drogisterijen met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg de handen ineen om de consument bewust te maken van het belang van veilig gebruik van pijnstillers. Ook worden de resultaten bekend gemaakt van onderzoek naar...

Lees Verder