Zorggroep Cohesie werkt met verwijssysteem voor GLI
aug26

Zorggroep Cohesie werkt met verwijssysteem voor GLI

In de praktijk blijkt dat de invoering van de GLI complex is. Cohesie maakt het gemakkelijk voor huisarts én patiënt.

Read More
Preventie in het zorgstelsel op de goede weg
jul23

Preventie in het zorgstelsel op de goede weg

In 2016 zijn maatregelen geïntroduceerd omtrent de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars voor preventie van risicogroepen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Het RIVM heeft een tussenevaluatie opgesteld. De maatregelen hebben een aantal concrete resultaten hebben opgeleverd. Zoals de opname van de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket. Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Zo vormt het duurzaam...

Read More
Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd
jun12

Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. Er is sprake van een belangrijke accentverschuiving: het gaat niet langer om de geleverde zorg maar om het resultaat. Helpt een wijkverpleegkundige een cliënt om zo lang mogelijk op eigen benen te staan? De wijkverpleegkundige is ook een netwerker pur sang. “Hiermee zeggen we als beroepsgroep:...

Read More
“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”
mei27

“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”

In de zorg zijn momenteel twee grote problemen. Mensen verdwalen in de zorg en we slagen er niet in om maatwerk te leveren. Dat zei Pauline Meurs gisteren in het discussieprogramma Buitenhof, aan de vooravond van haar vertrek als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). “Het verschil durven maken is moeilijker dan we denken.” Als voorbeeld van waar maatwerk nodig is, noemde Meurs iemand met psychische...

Read More
Geef eerste lijn en organisatie van preventie samen vorm
mrt28

Geef eerste lijn en organisatie van preventie samen vorm

Werken aan gezondheid lukt alleen met regionale samenwerking. In Vitaal Vechtdal, een regionaal netwerk van organisaties dat bewoners helpt om gezonde keuzen te maken, hebben ze dat als geen ander begrepen. Hoe brengen ze dat in praktijk? Huisarts en voorzitter van Vitaal Vechtdal Paul Habets legt het uit in een artikel in het Tijdschrift voor gezondheids-wetenschappen. Zijn boodschap: de echte verandering naar gezond blijven speelt...

Read More
Zet SOLK op de agenda
mrt19

Zet SOLK op de agenda

Iedereen heeft er wel eens last van: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Bij sommige mensen gaan ze weer over, anderen gaan ermee naar de dokter. Zorgverleners doen hun best om goede hulp te bieden. SOLK gaat gepaard met hoge kosten. Het is niet alleen een probleem van de gezondheidszorg, maar een breed maatschappelijk probleem. Daarom pleit Proscoop ervoor dat het ministerie van VWS de problematiek rond...

Read More
Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?
mrt18

Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?

In het Brabantse project ‘Zorg voor Later’ worden mensen bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk. Ze leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan zinvolle contacten. Een sterk punt van dit project is dat vrijwilligers en beroepskrachten er in een vroeg stadium bij zijn betrokken. Zorg voor Later heeft geprofiteerd van het lokale netwerk waarin inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten participeren. Ook de persoonlijke...

Read More
VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s
mrt14

VNG en ZN willen samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars met goede lokale afstemming is steeds meer noodzakelijk. Zoals een gezamenlijke aanpak voor de wijkverpleging en de thuiszorg, om te voorkomen dat zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) botst met zorg vanuit de Wmo...

Read More
Wat is de juiste zorg op de juiste plek voor gemeenten?
feb13

Wat is de juiste zorg op de juiste plek voor gemeenten?

De beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat om het voorkomen van (duurdere) zorg (preventie), het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis), en het vervangen van zorg door andere zorg (bijvoorbeeld door e-health). Gemeenten hebben hierin een sleutelrol. In een position paper staan de randvoorwaarden voor gemeenten om deze rol waar te maken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft...

Read More
Grip op preventie: handige tools voor gemeenten
feb05

Grip op preventie: handige tools voor gemeenten

Zeven landelijke kennisinstituten bieden nieuwe tools en inspiratie waarmee gemeenten meer kunnen sturen op effectieve preventie. Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies, passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine Grip op preventie van het RIVM  zoomt in op een aantal handige tools die gemeenten direct kunnen gebruiken. In dit magazine staat een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis. Op...

Read More