Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek
dec06

Goede resultaten Zorgpad Artrose in Westelijke Mijnstreek

Sinds enkele jaren wordt het Zorgpad Artrose gebruikt voor patiënten van de Westelijke Mijnstreek met knie- en heupartrose. Dit Zorgpad heeft de volgende verbeterdoelen: rationalisatie röntgenfoto’s, frequent toepassen van stepped care, gerichtere verwijzing naar orthopeed en bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt. Onderzoek toont aan dat door...

Lees Verder
Nederlanders lopen onnodig lang door met fysieke klachten
dec01

Nederlanders lopen onnodig lang door met fysieke klachten

Meer dan de helft van de Nederlanders loopt onnodig lang door met fysieke klachten, meestal omdat ze hopen dat het vanzelf overgaat. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of een verwijzing nodig is voor een bezoek aan de fysiotherapeut en of fysiotherapie onder de basisverzekering valt. Dat blijkt...

Lees Verder
Subsidieoproep verward gedrag
nov29

Subsidieoproep verward gedrag

Het is weer mogelijk om bij het ZonMw actieprogramma over verward gedrag subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een lokale, goede werkende aanpak van mensen met verward gedrag. Het actieprogramma stelt hiervoor 3 samenhangende subsidieoproepen open. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is...

Lees Verder
Proeftuin Ruwaard samen met Vitaal Twente eerste Preventiecoalitie
nov06

Proeftuin Ruwaard samen met Vitaal Twente eerste Preventiecoalitie

Het ministerie van VWS geeft drie jaar lang subsidie aan de gemeente Oss en zorgverzekeraar CZ voor hun wijkgerichte aanpak in de wijk de Ruwaard, bekend als Proeftuin Ruwaard. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in de Ruwaard zich gezond voelen en gezond blijven. Naast...

Lees Verder
Week van de Pijn start op 6 november
nov05

Week van de Pijn start op 6 november

Op maandag 6 november start de week van de Pijn. Met deze campagne slaan alle drogisterijen met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg de handen ineen om de consument bewust te maken van het belang van veilig gebruik van pijnstillers. Ook worden de resultaten bekend gemaakt van onderzoek naar...

Lees Verder
Brede distributie jodiumtabletten
okt05

Brede distributie jodiumtabletten

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een centrale voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden: van centrale opslag naar eigen medicijnkastje. Zo’n 1,2 miljoen huishoudens krijgen in de tweede of derde week oktober 2017  jodiumtabletten thuisgestuurd. Deze beschermen tegen een vorm van schildklierkanker...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
Fries succes voor poh-jeugd
sep09

Fries succes voor poh-jeugd

Bijna alle huisartsen in Leeuwarden werken met praktijkondersteuners jeugd die hen bijstaan als jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp en daardoor tot flinke besparingen. Bijzonder is dat de gemeente de kosten voor het inhuren van deze professional en de vergoeding voor de consulten...

Lees Verder
Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept
sep07

Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept

Bewegen op Recept heeft aantoonbaar effect. Er zijn kwetsbare mensen die deze interventie verdienen. Zorgprofessionals in de eerste lijn kunnen verwijzen naar een passend beweeg- en sportaanbod. Waarom wordt Bewegen op Recept nog niet vergoed? Wie voert de regie en welke partij neemt de verantwoordelijkheid? Prangende vragen die gesteld...

Lees Verder
5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept
aug19

5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept

Wie kunnen er worden doorverwezen naar Bewegen op Recept? Hoe kunnen sport en zorg worden verbonden? Welke praktische hulpmiddelen zijn er om deze interventie op te starten en hoe kun je het effect ervan lokaal monitoren? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Deze thema’s komen aan de orde op de eerste...

Lees Verder