Brede distributie jodiumtabletten
okt05

Brede distributie jodiumtabletten

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een centrale voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden: van centrale opslag naar eigen medicijnkastje. Zo’n 1,2 miljoen huishoudens krijgen in de tweede of derde week oktober 2017  jodiumtabletten thuisgestuurd. Deze beschermen tegen een vorm van schildklierkanker...

Lees Verder
“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”
sep18

“Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van hele keten”

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En...

Lees Verder
Fries succes voor poh-jeugd
sep09

Fries succes voor poh-jeugd

Bijna alle huisartsen in Leeuwarden werken met praktijkondersteuners jeugd die hen bijstaan als jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp en daardoor tot flinke besparingen. Bijzonder is dat de gemeente de kosten voor het inhuren van deze professional en de vergoeding voor de consulten...

Lees Verder
Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept
sep07

Regie ontbreekt nog bij Bewegen op Recept

Bewegen op Recept heeft aantoonbaar effect. Er zijn kwetsbare mensen die deze interventie verdienen. Zorgprofessionals in de eerste lijn kunnen verwijzen naar een passend beweeg- en sportaanbod. Waarom wordt Bewegen op Recept nog niet vergoed? Wie voert de regie en welke partij neemt de verantwoordelijkheid? Prangende vragen die gesteld...

Lees Verder
5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept
aug19

5 september: eerste landelijke kennisdag Bewegen op Recept

Wie kunnen er worden doorverwezen naar Bewegen op Recept? Hoe kunnen sport en zorg worden verbonden? Welke praktische hulpmiddelen zijn er om deze interventie op te starten en hoe kun je het effect ervan lokaal monitoren? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Deze thema’s komen aan de orde op de eerste...

Lees Verder
Oproep: neem preventie op in regeerakkoord
aug16

Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Nu de formatiebesprekingen weer zijn voorgezet, zal de zorg zeker een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm met het verzoek om in het regeerakkoord ook preventie op te nemen.  ‘Namens een groot...

Lees Verder
Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten
aug03

Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de...

Lees Verder
“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”
jul28

“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het...

Lees Verder
GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps
jul26

GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps

Er is sprake van een wildgroei aan gezondheidsapps. Er zijn al zo’n 100.000 apps die beweren de gezondheid te bevorderen en bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Er is kennelijk ook behoefte aan, gezien het toenemende gebruik van consumenten. Hoe kun je in dat app-woud weten welk aanbod betrouwbaar...

Lees Verder
Healthy Heart: hoe weerbarstig is leefstijlinterventie?
apr30

Healthy Heart: hoe weerbarstig is leefstijlinterventie?

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben veel baat bij een gezonde leefstijl. In het Healthy Heart-project onderzoekt het LUMC met de huisartsen van de Haagse zorggroep ELZHA het effect van een nieuw leefstijlprogramma. Leefstijlcoaches spelen daarbij een belangrijke rol. Het is lastig om blijvend van...

Lees Verder