Thuismeten COPD-patiënten vermindert ziekenhuisbezoek

Thuismeten COPD-patiënten vermindert ziekenhuisbezoek

Datum: 31 januari 2018

Menzis maakt serieus werkt van digitale zorg. Nu dit technisch mogelijk is, stimuleert deze zorgverzekeraar het thuismeten door COPD-patiënten. Duizenden COPD-patiënten gaan via een app de staat van hun gezondheid doorgeven en de uitslag gaat rechtstreeks naar de specialist van een van de 15 meewerkende ziekenhuizen. Om meer ziekenhuizen te motiveren tot deelname, geeft de verzekeraar de helft van haar kostenbesparing terug aan de ziekenhuizen.

Aan deze grootschalige proef nemen dit jaar 3.000 COPD-patiënten deel en zal het aantal de komende drie jaar stijgen tot zo’n 10.000. De verwachting is dat met deze digitale zorg per patiënt jaarlijks vier tot acht bezoekjes minder nodig zijn aan het ziekenhuis.
Dan leert een snelle rekensom dat dit veel moet opleveren. Op twee gebieden: winst voor de patiënt, in de vorm van minder ziekenhuisbezoeken, maar ook minder risico op een ziekenhuisopname. En het is een forse besparing in zorgkosten. Menzis verwacht dat stabiele patiënten straks nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis hoeven voor een uitgebreide long- en conditietest.

Direct contact via videoverbinding
Nu belandden COPD-patiënten 30.000 keer per jaar met ‘longaanvallen’ in het ziekenhuis. Ze krijgen het plots zo benauwd dat ze vaak moeten worden opgenomen. Veel patiënten zijn angstig om zo’n longaanval te krijgen. In het thuismeetsysteem vermelden COPD-patiënten twee maal per week digitaal een aantal gegevens, waaronder ook hun bloeddruk, gewicht en hartslag. Als het systeem een verhoogd risico signaleert, of als een patiënt zelf vragen heeft over bepaalde meetresultaten, dan kan er direct contact worden gelegd met behulp van een videoverbinding. Op die manier kan een zorgverlener meteen medische ondersteuning leveren en kunnen ziekenhuisopnames (deels) worden voorkomen.

Kwart minder ziekenhuisopnames
De Long Alliantie Nederland heeft in haar actieprogramma als doel het aantal ziekenhuisopnamen met een kwart terug te dringen. Uit een recente pilot onder 200 COPD-patiënten lijkt deze daling haalbaar, zegt FocusCura, het zorgbedrijf dat het thuismeetsysteem ontwikkelde. De deelnemers bleken een kwart minder vaak op de spoedeisende hulp te belandden. Ook daalde het aantal dagen dat zij in het ziekenhuis lagen met 28 procent. Meer dan de helft van de patiënten voelde zich zelfstandiger door het thuismeetsysteem. De ziekenhuiskosten werden met een kwart teruggedrongen.

Wetenschappelijk onderzoek
Momenteel doen het LUMC en UMC Utrecht wetenschappelijk onderzoek naar het precieze verschil tussen traditionele controles en het thuistestsysteem. Zie het videofilmpje over de opgedane ervaringen in het Slingelandziekenhuis met het thuismeetsysteem COPD InBeeld.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *