Inkoopvoorwaarden Gecombineerde Leefstijlinterventie

Inkoopvoorwaarden Gecombineerde Leefstijlinterventie

Datum: 7 september 2018

Per 1 januari a.s. is er vanuit de basisverzekering vergoeding voor een gecombineerde leefstijlinterventie (GLi) die bewezen effectief is. Veel zorgverzekeraars willen GLi inkopen via zorggroepen of regionale samenwerkings-verbanden. Ze willen op korte termijn weten welke zorggroepen of samenwerkings-verbanden belangstelling hebben voor het contracteren van GLi. Inmiddels hebben de verzekeraars ook hun inkoopvoorwaarden gepubliceerd. 

De gecombineerde leefstijlinterventie bestaat uit advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag, om zo patiënten te motiveren tot een gezondere leefstijl. Het is bedoeld voor gemotiveerde mensen met een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico en dat betreft dus een zeer grote groep. De huisarts of specialist kan mensen doorverwijzen.

Alleen bewezen effectieve programma’s
Alleen een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie komt in aanmerking voor vergoeding. Voorwaarden daartoe zijn in ieder geval:
– Het combineert de drie componenten: leefstijl, voeding en gedrag
– Het past binnen de voorwaarden van de NZa-beleidsregel

Vergoeding voor specifieke programma’s
De programma’s die in aanmerking komen voor vergoeding, zullen worden opgenomen in ‘Het loket gezond leven’ van het RIVM. Vooralsnog is dat ieder geval voor het programma CooL (Coaching op Leefstijl). InEen meldt dat waarschijnlijk ook een specifieke variant van de Beweegkuur en van SLIMMER worden opgenomen. Zodra deze zijn bestempeld als verzekerde zorg, zullen deze dus ook worden ingekocht.

Leefstijlcoaches versus zorgverleners
Verschillende beroepsgroepen, zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten met een speciale aantekening, kunnen in principe de zorg leveren. CZ heeft echter de keuze gemaakt dat het CooL-programma alleen mag worden geleverd door HBO-leefstijlcoaches die geregistreerd staan in het Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). De brancheverenigingen van fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten hebben hiertegen bezwaar tegen gemaakt omdat hun leden, die middels bijscholing bevoegd en bekwaam zijn om een GLI aan te bieden, door deze voorwaarde van CZ worden uitgesloten.

Aanpak Elaa in Amsterdam en Almere
Zorggroepen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden voor de uitvoering van de GLi. Een goed voorbeeld is het initiatief van Elaa, de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) van Amsterdam en Almere. Ze heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd en heeft Amsterdamse zorggroepen opgeroepen zich te melden als zij overwegen om in 2019 de GLI aan te bieden. Daarbij heeft ze geïnventariseerd welke acties deze aanbieders kunnen ondernemen. Zodoende kan worden bepaald hoe zorggroep en GLI-aanbieders met elkaar in contact kunnen komen om in 2019 de GLI aan te bieden.

Inkoopbeleid en datum aanmelding
Dit is Nederland. Dus: elke zorgverzekeraar heeft een eigen inkoopbeleid, met eigen voorwaarden voor contractering van de GLi en einddatum voor aanmelding. Zie hieronder de links:
VGZ: uiterlijk 15 september.
Menzis: uiterlijk 15 september
CZ: uiterlijk 31 augustus
Zilveren Kruis: uiterlijk 31 augustus
De Friesland: uiterlijk 31 augustus
ZorgenZekerheid: uiterlijk 17 september

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Alles over beleidsregel GLI

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *