Zilveren Kruis past pilot wijkverpleging toch aan

Zilveren Kruis past pilot wijkverpleging toch aan

Datum: 28 mei 2018

De pilot wijkverpleging van Zilveren Kruis in Zwolle wordt vervolgd.

Zilveren Kruis  kiest meer voorkeursaanbieders per wijk en wijzigt de bekostiging. De voorkeursaanbieders krijgen een maandtarief per klant. Dat schrijft Zorgvisie. De pilot wijkverpleging in Zwolle, Ommen-Hardenberg en Utrecht die eind dit jaar afloopt, wordt dus vervolgd.

ZorgenZ meldde eerder al dat er grote knelpunten waren rond deze pilot: te veel bedacht vanuit het bureau en niet aansluitend bij de praktijk. De coördinatie van de zorg levert de wijkverpleegkundige extra werk op.

Bij de start van de nieuwe inkoopprocedure Zorg in de wijk meldt Zilveren Kruis dat de grootste knelpunten nu lijken te zijn opgelost. Zilveren Kruis koos na een aanbestedingsprocedure een beperkt aantal aanbieders van wijkverpleging. Hen werd elk een of meer wijken gegund in een stad. Voor de hele stad Utrecht waren dat er slechts vier. Deze voorkeursaanbieders legden zich vast om voor het geoffreerde bedrag de wijkverpleging uit te voeren.

Geen rekening gehouden met ongecontracteerde zorgaanbieders
Waar geen rekening mee was gehouden, was de grote hoeveelheid ongecontracteerde zorgaanbieders wiens zorg ten koste ging van de wijkbudgetten. Zilveren Kruis moest de zorg vergoeden en de voorkeursaanbieders leden grote verliezen. Wat de zorgverzekeraar had gehoopt, gebeurde niet: het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders nam niet af. In Utrecht bleven het er ruim vijftig.
Wel ging er halverwege de pilot een voorkeursaanbieder failliet: Leven en Zorg. Ook ZorgenZ publiceerde hier eerder over: Verlies bij pilot wijkverpleging Utrecht

Zowel in Zwolle als in Utrecht kwam forse kritiek van de kant van de gemeenten en gingen stemmen op de pilot te stoppen. Uiteindelijk is dit niet gebeurd, mede omdat de voorkeursaanbieders er toch nog heil in zagen.

Populatiebekostiging
Zilveren Kruis kon de voorwaarden gedurende de looptijd niet aanpassen, maar heeft nu besloten deze populatiebekostiging te laten vallen. Voorkeursaanbieders krijgen in het vervolg een maandtarief per patiënt. Ook zal de zorgverzekeraar meer voorkeursaanbieders per stad kiezen.

Zilveren Kruis meldt dat het nieuwe inkoopbeleid tot stand is gekomen in samenwerking met tientallen aanbieders wijkverpleging, vier ziekenhuizen, huisartsen, Zorgbelang en drie gemeenten.

Lees hier het nieuwe inkoopbeleid van Zilveren Kruis: Leidraad Zorg in de wijk 

(Foto Sassenpoort: Zwolle in beeld)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *