Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Zilveren Kruis breidt pilot wijkverpleging uit

Datum: 21 juni 2017

Ook in Amsterdam, Hoogeveen en Almere gaat Zilveren Kruis in 2018 starten met de pilot wijkverpleging met voorkeursaanbieders. Dat melden Nursing en Zorgnieuws op hun website. Sommige voorwaarden van de pilot zijn aangepast, na kritiek uit de eerste pilotgemeenten, met name Utrecht. Zorgenz heeft hier eerder over bericht.

In 2016 is Zilveren Kruis gestart met drie pilots in Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg waarin selectief aanbieders van wijkverpleging zijn ingekocht. Deze pilot wil de zorgverzekeraar uitbreiden. De redenen hiervoor zijn: meer ruimte geven aan het bevorderen van preventie en zelfredzaamheid van de klanten, de kwaliteit van zorg in de wijk verbeteren door te sturen op uitkomsten, de coördinerende rol van de wijkverpleegkundige in het zorglandschap stimuleren en meer ruimte geven aan het benutten van innovaties en terugdringen van onnodige zorg (doelmatigheid).

Eén pilotgebied
Uit de inkoopvoorwaarden blijkt dat de nieuwe pilot minder strak is ingericht dan in Utrecht. Er is slechts een pilotgebied en dat betreft dus de hele stad. Utrecht was bijvoorbeeld nog verdeeld in achttien percelen waar zorgaanbieders op konden bieden. In Amsterdam, Hoogeveen en Almere bieden de zorgaanbieders op de hele stad.

Geen wijkbudget maar vast bedrag per cliënt
De voorkeursaanbieders, minimaal vier, krijgen geen wijkbudget, zoals in de eerste pilot, maar worden afgerekend op cliëntprijs. Zorgaanbieders die mee willen bieden, offreren een cliëntprijs. De tarieven worden geïndexeerd conform het regulier inkoopbeleid van Zilveren Kruis. De bekostiging gebeurt volgens een vast bedrag per cliënt en niet de werkelijk geleverde uren. In de eerste pilotgemeenten vond vorig jaar geen indexatie plaats. Zilveren Kruis heeft de mogelijkheid de tarieven zelf bij te stellen. In de oude pilot is dat niet zo. In Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg declareren de voorkeursaanbieders de werkelijk geleverde uren uit een wijkbudget. Dit wijkbudget is gebaseerd op 2015 en staat voor drie jaar vast.

Elk jaar zorgomvang inschatten
In Amsterdam, Hoogeveen en Almere wordt de zorgomvang elk jaar opnieuw ingeschat op basis van de realisatie van het voorafgaande jaar. Neemt de totale hoeveelheid zorg toe, dan krijgt de voorkeursaanbieder een afslag op de tarieven, omgekeerd krijgt de voorkeursaanbieder een beloning. De voorkeursaanbieders krijgen een reguliere overeenkomst en een overeenkomst Zorg in de Wijk.

Marktaandeel en kwaliteit wegen deze keer zwaar mee
In tegenstelling tot de oude pilot wegen in de nieuwe aanbestedingsprocedure het marktaandeel mee van de zorgaanbieders, evenals de kwaliteit zwaar mee. Indien nodig kan Zilveren Kruis op een later tijdstip zorgaanbieders bij contracteren. In Utrecht woog de geoffreerde prijs het zwaarst. De Utrechtse huisartsen spraken hun hun zorgen uit over de ontstane situatie. Er werd verlies geleden, omdat niet-gecontracteerde zorgaanbieders hun wijkbudget ‘leeg aten’. Daardoor kwam bijvoorbeeld nieuwe aanbieder Leven & Zorg financieel krap te zitten. In de nieuwe opzet van de pilot in Almere, Amsterdam en Hoogeveen zou dat niet meer mogelijk zijn.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *