Stichting Zorgrecht verliest: de machtiging mag

Stichting Zorgrecht verliest: de machtiging mag

Datum: 11 juli 2018

Zilveren Kruis wint het hoger beroep tegen de Stichting Zorgrecht. De rechter in hoger beroep draait de uitspraak van de voorzieningenrechter geheel terug. Zilveren Kruis mag machtigingen vragen aan ongecontracteerde thuiszorgaanbieders en een cessieverbod hanteren. Betaalovereenkomsten zijn niet verplicht. In een eerste reactie zegt de Stichting Zorgrecht: “Het vrije ondernemerschap in de zorg is voorbij.”

Waar gaat het ook alweer om? Eind februari spande de Stichting Zorgrecht een kort geding aan tegen Zilveren Kruis en won dat. De verzekeraar eiste dat de zzp’ers voortaan een aparte machtiging moesten aanvragen voor elke Zilveren Kruisverzekerde aan wie zij zorg wilden leveren. Verder weigerde Zilveren Kruis de facturen van de zzp’ers voortaan rechtstreeks te voldoen. De rekening van zorgaanbieders ging voortaan naar de cliënt gaat, die daarvan 75% vergoed krijgt. Voor die tijd kregen zorgverleners hun rekeningen rechtstreeks door de zorgverzekeraar uitbetaald, via een zogeheten ‘cessie’.

Zilveren Kruis voelde zich genoodzaakt tot het strengere beleid door de sterke en oncontroleerbare groei van niet-gecontracteerde zorg. De rechter haalde echter zowel een streep door de machtigingseis als het cessieverbod.
Lees meer over dit kort geding afgelopen februari

Nu heeft Zilveren Kruis dus het hoger beroep gewonnen en heeft de rechter bepaald dat de zorgverzekeraar extra maatregelen mag inzetten bij zorgaanbieders die niet zijn gecontracteerd.

Vrije ondernemerschap
Op zijn site van de Stichting Zorgrecht staat de volgende reactie: ‘In 2017 had Zilveren Kruis door opeenstapelende maatregelen zoveel beperkingen opgelegd aan niet-gecontracteerde zelfstandige ondernemers in de zorg, dat zij grote risico’s liepen brodeloos te worden, omdat zij niet aan het geld konden komen dat ze hadden verdiend. Zo had Zilveren Kruis ervoor gezorgd dat de akte van cessie werd verboden, de betaalovereenkomsten niet werden afgegeven en dat er ook nog eens vooraf een machtiging nodig was om het werk te mogen verrichten. En als men een contract wilde met de zorgverzekeraar dan werd men vervolgens geconfronteerd met zoveel eisen, dat er gewoon geen contract gesloten kon worden. Op deze wijze zouden tienduizenden mensen hun boterham kwijtraken. Eigenlijk zou vrij ondernemerschap in de zorg geheel onmogelijk worden gemaakt, waarbij de patiënt het recht heeft om zelf te kiezen wie hij aan zijn bed wil. En zo lang de patiënt “de vrije artsenkeuze” heeft, heeft de vrije ondernemer in de zorg recht van bestaan.
Dáár is Stichting Zorgrecht de strijd voor aangegaan en won zij het kort geding voor de rechtbank. Maar het Gerechtshof besliste anders.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *