Wijkverpleging: Problemen bij inzet gespecialiseerde verpleegkundigen

Wijkverpleging: Problemen bij inzet gespecialiseerde verpleegkundigen

Datum: 8 december 2015

diabetes_verpleging_zorgenzKunnen reguliere wijkverpleegkundigen medisch technisch complexe handelingen overnemen van gespecialiseerde verpleegkundigen? NRC snijdt deze vraag in een artikel aan, omdat volgens de krant zorgverzekeraars willen schrappen in de wijkverpleging. V&VN zegt in een reactie dat dit niet klopt. Er worden structureel te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen ingezet.

Dit onderwerp leidt tot ophef in de beroepsgroep, dat blijkt uit de reacties op Facebook, zoals van V&VN. Medisch technisch complexe handelingen vallen niet onder de gewone thuiszorg. Ze worden gedaan door gespecialiseerde verpleegkundigen. Door deze zorg kunnen mensen na een ziekenhuisopname eerder naar huis. Sommige zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis Achmea, willen dat wijkverpleegkundigen deze taken van de gespecialiseerde verpleegkundigen gaan overnemen. Dat zou goedkoper zijn, alleen komen de verpleegkundigen hiertegen in verzet. Dat schrijft NRC Handelsblad in een artikel. Ook vanuit de Utrechtse huisartsen en thuiszorgaanbieders is protest gekomen tegen de pilot, waarvan de start voorlopig is uitgesteld.

Keuze voor reguliere wijkverpleging schaadt de patiënt
Vanaf volgend jaar wil Achmea in Utrecht gaan werken met per wijk één thuiszorgaanbieder, die alles moet gaan doen. Dat is efficiënter. De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bang dat ze hun werk kwijt raken: ze komen immers voor een enkele handeling of patiënt. Bovendien zijn ze bang dat een keuze voor een ‘gewone’ verpleegkundige de patiënt schaadt. Als ze al geschoold zijn in specialistische zorg missen ze de vakbekwaamheid.

Solistisch werk dat kennis en ervaring vereist
De gespecialiseerde verpleegkundigen trekken daarom aan de bel. “Het is solistisch werk waar veel ervaring en kennis voor nodig is. Je moet de handelingen vaak uitvoeren om er bekwaam in te zijn. Daarom kan een reguliere wijkverpleegkundige deze zorg niet overnemen. Zij hebben misschien twee keer per jaar een cliënt die bijvoeding nodig heeft; wij soms wel vier per dag,” aldus een van hen in NRC.

Zorgverzekeraar moet adequate zorg inkopen
In een reactie laat Francis Bolle van V&VN weten: “Het artikel suggereert dat zorgverzekeraars willen schrappen in de wijkverpleging. Dat is niet juist. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en moet voldoende en adequate zorg inkopen. Dat betekent dat indien er sprake is van complexe specialistische zorg deze ook geboden moet worden door een deskundige professional. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat er een wijkverpleegkundige ingezet wordt met aanvullende kennis over een bepaalde aandoening, of het kan betekenen dat er een gespecialiseerd verpleegkundige wordt ingezet.”

Vreemd: gespecialiseerde zorg tegen een goedkoper tarief
V&VN ziet dat er structureel te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen worden ingezet. “Soms ligt het probleem bij de aanbieder die deze gespecialiseerde zorg niet organiseert, of het ligt aan het krappe budget en de hoge tariefkorting waardoor er geen budget is voor de inzet van gespecialiseerde zorg. In de pilot van Zilveren Kruis zien wij dat er een voorkeursaanbieder is gecontracteerd die met name generalistische wijkverpleging biedt. Indien er behoefte is aan gespecialiseerde zorg moet deze zorg via een onder-aanneem constructie worden ingekocht. Helaas is bij de pilot afgesproken dat deze onderaannemer tegen een tarief van 75% werkt. Dat is vreemd. Geen wonder dat er problemen zijn bij de inzet van gespecialiseerde zorg”, aldus Francis Bolle.

(Foto: Image Point Fr./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Wijkverpleegkundigen zijn generalistisch opgeleide verpleegkundigen op bachelor niveau (NLQF 6). Geprofileerde ( voorheen “gespecialiserde” genoemd) verpleegkundige opgaven vragen om aanvullende bekwaamheden. Dat is zeker het geval bij specifieke technische vaardigheden die als gevolg van ziekenhuisverplaatste zorg aan huis uitgevoerd moeten worden. Indien verpleegkundig specialistische competenties worden verlangd is ook een ander opleidingsniveau in het geding ( NLQF 7). Dat snappen veel mensen.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *