Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Datum: 23 november 2018

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Of wel: hoe kom je tot een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in regio?

Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenningen. Deze worden uitgevoerd vanuit drie basismodellen; Triple Aim, het Health Determinants Model en Positieve Gezondheid. De verkenning geeft onder andere inzicht in zelf- en samenredzaamheid; participatie; wonen; werk; school; welzijn; en zorg.

Regiobrede thema’s
Naast gezondheid en welzijn, maakt Robuust ook kwaliteit van zorg en ondersteuning én de kosten voor zorg en welzijn in een regio inzichtelijk. De gegevens haalt ze op uit 22 bronnen. Deze informatie laat zien of er regiobrede thema’s spelen en zo ja, welke. Het toont ook aan in welke gemeente of wijk er een stapeling van problematiek is. Dit maakt de verkenning tot een ideale springplank voor samenwerking met een integrale aanpak binnen het zorgdomein en het sociale domein.

Verrassende inzichten 
Een recente regioverkenning voor het programma Anders Beter in de Westelijke Mijnstreek maakte zichtbaar dat de opeenstapeling van gezondheidsproblemen niet vaker voor komt in de sterkst vergrijsde wijken. Dit was wel de verwachting. Die opeenstapeling treedt namelijk vooral op in wijken met een lage SES en relatief meer niet-westerse allochtonen. Dit maakt meteen het belang duidelijk om te focussen op samenwerking met het sociale domein en een integrale aanpak. Het directe gevolg in Anders Beter is dat er nu steviger wordt ingezet op samenwerking tussen zorgpartners met gemeenten.

In Roermond is de regioverkenning toegespitst op kwetsbaarheid bij ouderen. In deze regio zijn er namelijk veel meer kwetsbare ouderen dan gemiddeld in Nederland. De kwetsbaarheid uit zich zowel in fysieke, psychische als sociale aspecten. Hier blijkt dat de kwetsbaarheid en stapeling van problematiek het hoogste is in wijken met ouderen met een lagere opleiding die moeite hebben met rondkomen. De regioverkenning gaf voor het Zorgnetwerk Regio Roermond de doorslag om te starten in vier wijken. Dit zijn de wijken waar volgens de regioverkenning over een aantal jaren veel problematiek te verwachten is. Daar wordt nu ingezet op preventie en een integrale aanpak.

Beter inzicht
Informatie-experts van diverse organisaties werken samen om de verkenning gezamenlijk tot stand te brengen. Omdat diverse partijen uit meerdere domeinen naar elkaars gegevens en data kijken, ontstaat er beter inzicht in de problematiek en de regio. Tevens is het mogelijk de belangrijkste knelpunten en verbeterkansen te duiden en binnen gezondheidsprogramma’s nog gerichter te focussen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *