Betere zorg: Masterclass Zorgnetwerken
nov12

Betere zorg: Masterclass Zorgnetwerken

Leer een succesvol zorgnetwerk te organiseren, om samen te komen tot waardegedreven zorg

Read More
Vergroot zichtbaarheid jonge mantelzorgers
nov12

Vergroot zichtbaarheid jonge mantelzorgers

Er is geen integrale aanpak tussen de domeinen welzijn, jeugdzorg, publieke gezondheid en onderwijs.

Read More
Gesprekskaarten ter ondersteuning van een consult
nov07

Gesprekskaarten ter ondersteuning van een consult

Gesprekskaarten bieden ondersteuning patiënten met lage gezondheidsvaardigheden in een consult

Read More
Kwaliteit? Vooral samen leren en verbeteren
nov01

Kwaliteit? Vooral samen leren en verbeteren

Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren.

Read More
Zorgambassade: denk- en doetank voor de zorg
okt31

Zorgambassade: denk- en doetank voor de zorg

Elk jaar buigen zestien ambitieuze zorgprofessionals zich over de belangrijkste problemen uit de zorg.

Read More
Minister De Jonge: “Stelselwijziging is onvermijdelijk”
okt27

Minister De Jonge: “Stelselwijziging is onvermijdelijk”

Minister de Jonge wil dat het gaat lonen om extra te investeren in preventie.

Read More
HealthyLIFE goed voorbeeld van GLI-model
okt17

HealthyLIFE goed voorbeeld van GLI-model

Binnen deze aanpak ligt de focus zowel op leefstijl- als op beweegcoaching. Deelnemers en huisartsen zijn positief.

Read More
Kijkje in de keuken van geïntegreerde ouderenzorg
okt15

Kijkje in de keuken van geïntegreerde ouderenzorg

U kunt deelnemen aan een werkbezoek aan gezondheidscentrum Castrovalva in Almere op 14 november a.s.

Read More
Nederlands Hart Netwerk: bypass tussen eerste, tweede en derde lijn
okt15

Nederlands Hart Netwerk: bypass tussen eerste, tweede en derde lijn

In NHN bieden eerste, tweede en derde lijn samen optimale zorg aan hartpatiënten in Zuidoost-Brabant.

Read More
Ongerustheid over de houdbaarheid van de zorg
okt02

Ongerustheid over de houdbaarheid van de zorg

Om schaarse mensen en middelen optimaal te benutten, is het anders organiseren van de zorg onontkoombaar.

Read More