Ambulancezorg zet in op zorgcoördinatie
jul06

Ambulancezorg zet in op zorgcoördinatie

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. Twee ontwikkelingen die ongelukkig samenkomen. “Er moet iets gebeuren. De acute zorg staat onder de druk, de rek is eruit. De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn bereikt. De ambulancesector werkt daarom aan een actieplan ambulancezorg, samen met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars...

Read More
Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard: Groot denken, klein beginnen
jun18

Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard: Groot denken, klein beginnen

Wat zorgt er nu voor dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders er in de wijk Ruwaard samen in slagen de gewenste verandering in gang te zetten? Welke leidende principes zorgen er in de Proeftuin Ruwaard voor dat er doorontwikkeling is op de ingeslagen wegen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan? En wanneer gaan dingen stroef, of zelfs niet goed? Hoe komt dat dan en hoe gaan we daarmee om? En hoe kan eenzelfde beweging in...

Read More
Handvatten en tips: Hoe help ik iemand die laaggeletterd is?
mei30

Handvatten en tips: Hoe help ik iemand die laaggeletterd is?

Dicky Gingnagel (48) was veel te zwaar en had suikerziekte. “Als ik naar de supermarkt ging, gooide ik van alles in mijn mandje, etiketten kon ik niet lezen. Als ik mij niet fijn voelde, at ik maar door.” Voor een maagverkleining moest hij stapels formulieren invullen, waar hij niets van begreep omdat hij niet kon lezen. “Hoe wist ik dan waar ik op moest letten?” Dicky vertelt zijn verhaal op een symposium over laaggeletterdheid voor...

Read More
Zie de waarde van bewonersinitiatieven en neem bewoners serieus
mei24

Zie de waarde van bewonersinitiatieven en neem bewoners serieus

Zoek de samenwerking met lokale bewonersinitiatieven en maak het bewoners gemakkelijker om dit soort initiatieven te ontplooien. Ook de initiatiefnemers kunnen zelf wat doen: zorg voor een duurzame organisatie en nieuwe vormen van governance. Dit pleidooi houdt Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), een landelijk netwerk van burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn, in het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen. Dit...

Read More
Brede welvaart stijgt, maar ongelijk verdeeld
mei18

Brede welvaart stijgt, maar ongelijk verdeeld

In allerlei opzichten gaat het goed met onze economie, maar niet iedereen profiteert ervan. Het gaat ook ten koste van onze volgende generaties. Hoogopgeleiden en inwoners met een Nederlandse achtergrond hebben een hogere welvaart dan gemiddeld. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart 2018 van het CBS. Ook zijn er erg grote verschillen op het niveau van welvaart tussen hoog- en laagopgeleiden. Het overgrote deel van...

Read More
Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg
mei15

Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg

Mensen krijgen vaak niet de zorg waar ze recht op hebben. Het is voor hen onduidelijk bij welk loket ze moeten zijn: het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor burgers. Daardoor krijgen mensen geen passende zorg. De...

Read More
Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen
mei11

Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao geldt voor circa 450 duizend medewerkers en heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de salarissen van...

Read More
Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden
mei08

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen....

Read More
Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips
apr26

Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips

Hoe start je Positieve Gezondheid? Gebruik de termen in het Spinnenweb. Die bieden een gemeenschappelijke taal waarin iedereen elkaar verstaat, ook de patiënt. Loop eens een dag mee met een collega. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen of wanneer je elkaar nodig hebt. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Aldus een aantal belangrijke tips van Machteld Huber voor degenen die aan de slag willen met Positieve...

Read More
Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”
apr25

Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Bieden we als zorgverleners de juiste zorg en doen we dat goed? Gegevens over de patiëntenpopulatie en de zorgverlening bieden uitkomst om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Al een geruim aantal jaren gebruiken de medewerkers van Gezondheidscentrum De Roerdomp diverse data om hun zorg te verbeteren. Hoe kunnen we goed wijkgericht werken? Het eerste project rondom datamanagement richtte zich op populatieanalyse vanuit de gegevens...

Read More