Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang
mei22

Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

Het streven is dat de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) gaat vervangen per 1 januari 2020. Minister Hugo de Jonge overweegt de nieuwe wet uit te stellen, nadat verschillende branche- en beroepsorganisaties, waaronder de LHV en V&VN, in een gezamenlijke brief aan VWS hun zorgen hebben geuit over de uitvoerbaarheid van de wet en de beoogde inwerkingtredingsdatum. Alzheimer...

Read More
Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is
mei22

Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het jaarlijks verslag van haar toezicht uitgebracht. Aandachtspunten zijn o.a. zorg in netwerken, openheid en de samenwerking met gemeenten. Ze wil dat de zorg persoonsgericht is. Omdat toezicht zich aanpast aan veranderingen in de zorgsector is er bijvoorbeeld ook aandacht voor regeldruk en het aantrekkelijk houden van werken in de zorg. Voor 2019 ligt bij zorg voor kwetsbare ouderen...

Read More
Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig
mei10

Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig

Eén op de drie mensen met een chronische aandoening of beperking en ook ouderen en mantelzorgers hebben last van belemmeringen op vier of meer levensgebieden. Zij kunnen niet gaan en staan waar zij willen, hebben moeite met sociale contacten, het huis op orde houden, persoonlijke verzorging, inkomen of tijdsbesteding. Zij geven hun kwaliteit van leven een krappe voldoende, maar dat cijfer is hoger dan een aantal jaren geleden. Dat...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More
Onderzoek naar uitstroom personeel in zorg en welzijn
mei03

Onderzoek naar uitstroom personeel in zorg en welzijn

Bij krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen het werven van nieuw personeel van belang. Ook het behoud van bestaande medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. Daarom starten ruim 220 zorgorganisaties samen een grootschalig onderzoek naar de vertrekredenen van medewerkers. Dit moet inzicht geven in de vertrekredenen van personeel. Dat kan mogelijk bijdragen aan de aanpak van de personeelstekorten in zorg en welzijn. Behoud van...

Read More
Website Krachtige basiszorg
apr29

Website Krachtige basiszorg

Op de nieuwe website Krachtige basiszorg is alle informatie over de integrale wijkaanpak te vinden, aangevuld met nieuwe inzichten, ervaringen en deelnemers. Met ook het filmpje ‘Krachtige basiszorg in de vier steden’ over de werkwijze, doelen en resultaten van Krachtige basiszorg. Huisartsen in de Utrechtse wijken Ondiep en Kanaleneiland zijn inmiddels gestart met Krachtige basiszorg. “Ik ervaar dat ik meer de dokter kan...

Read More
Anneke Francke: “Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen”
apr23

Anneke Francke: “Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen”

Voor verpleegkundigen en verzorgenden vormt het ondersteunen van zelfmanagement bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn of dement een uitdaging, weet Anneke Francke. Op basis van  het onderzoek dat ze de afgelopen jaren begeleidde, wordt een onderwijsmodule ontwikkeld. Anneke Francke is hoogleraar Verpleging en Verzorging in de laatste Levensfase. Zij wijst erop dat het nog niet vanzelfsprekend is om het zelfmanagement te bevorderen van...

Read More
Omzien naar elkaar in een Knarrenhof met hulp van de bank
apr05

Omzien naar elkaar in een Knarrenhof met hulp van de bank

Steeds meer mensen hebben ideeën over hoe zij samen ouder willen worden en hoe ze dan willen wonen. Het valt alleen niet mee om financiering te vinden voor nieuwe vormen van kleinschalig wonen. Banken waren tot voor kort gewend om alleen met projectontwikkelaars zaken te doen. Dat gaat veranderen. Het kabinet vindt dat het eenvoudiger moet worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te...

Read More
Vernieuwd kennisdossier over participatie
mrt21

Vernieuwd kennisdossier over participatie

Gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden die gericht zijn op participatie en gezondheid. Daarbij is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het bereiken van inwoners met een lage SES en migranten, en aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Gezond in…. is een stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ze heeft recent een vernieuwd kennisdossier Participatie uitgebracht. Een...

Read More
Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend
mrt19

Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur worden ingediend. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voor deze eerste ronde in dit jaar bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen.  Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg...

Read More
  • Abonneer hier