Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend
jan21

Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend

Door vroeg problemen te signaleren, zouden  wijkteams via een integrale aanpak passende zorg inzetten en zo duurdere zorg vermijden. Uit de publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik’ blijkt dat wijkteams niet tot minder maar tot meer dure zorg leiden.Opvallend dus, want de wijkteams zijn juist in het leven geroepen om duurdere hulp te...

Read More
Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties
jan14

Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

COLUMN ANJA VAN DER AA Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt. We zijn ze de afgelopen jaren in de zorg...

Read More
Vormen van oncologische netwerken wordt versneld
jan09

Vormen van oncologische netwerken wordt versneld

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijven zij in de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die ze onlangs hebben gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel...

Read More
Denk mee over aanpak personeelstekort in de zorg
jan07

Denk mee over aanpak personeelstekort in de zorg

Het groeiende tekort aan medewerkers in zorg is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Kamerleden willen graag van mensen uit de praktijk horen hoe zij denken dat het personeelstekort in de zorg het beste kan worden aangepakt. Daarom roept de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) iedereen op om goede praktijkvoorbeelden in de dienen. Let op: dat kan tot en met 10 januari a.s. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen...

Read More
Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid
dec21

Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid

Hoe kun je als zorgverlener beginnen met Positieve Gezondheid? Het is een andere manier van werken, waarbij zorgverleners meer luisteren dan adviseren. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) organiseerde onlangs een online kennissessie en geeft acht praktische tips om te starten met Positieve Gezondheid. “Positieve Gezondheid betekent dat je op zoek gaat naar de betekenis of motivatie voor een persoon, een patiënt of een cliënt: wat betekent...

Read More
Proscoop organiseert masterclasses
dec14

Proscoop organiseert masterclasses

Op safari in de zorg en het sociaal domein! Proscoop organiseert volgend jaar een serie van zes masterclasses voor iedereen die een brede en geïnspireerde kijk op zorg en welzijn wil. Thema’s zijn: wat kunnen we doen aan het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid, aan preventie in diverse levensdomeinen en aan het voorkomen van onnodige zorg? Hoe integreren we versnipperde zorg door netwerksamenwerking? En hoe...

Read More
Meer aandacht nodig voor hoge kosten mantelzorg
dec06

Meer aandacht nodig voor hoge kosten mantelzorg

Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Bijna 20% van de mantelzorgers heeft het financieel (zeer) krap. Reiskosten zijn vaak een onzichtbare kostenpost waar veel mantelzorgers mee te maken hebben. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl dat is verschenen. Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, roept op om de vaak onzichtbare...

Read More
Hulp om de terugvraagmethode vaker toe te passen
nov26

Hulp om de terugvraagmethode vaker toe te passen

Zorgverleners hebben soms het gevoel dat hun patiënten niet altijd hun adviezen opvolgen en het moeilijk vinden om zelf regie te nemen. De therapietrouw is laag, of patiënten hun medicijnen niet goed in. De terugvraagmethode helpt zorgverleners om te weten of hun boodschap goed is overgekomen. Pharos heeft een gratis poster en kaart die zorgverleners eraan herinnert om de terugvraagmethode vaker toe te passen. Veel zorgverleners...

Read More
Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein
nov23

Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Of wel: hoe kom je tot een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in regio? Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenningen. Deze worden uitgevoerd vanuit drie basismodellen; Triple Aim,...

Read More
Sociaal isolement vormt risico voor mantelzorgers
nov19

Sociaal isolement vormt risico voor mantelzorgers

Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Ook voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als mensen uit de algemene Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit de zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. Het is belangrijk dat zorgverleners oog hebben voor mentale...

Read More