Brede welvaart stijgt, maar ongelijk verdeeld
mei18

Brede welvaart stijgt, maar ongelijk verdeeld

In allerlei opzichten gaat het goed met onze economie, maar niet iedereen profiteert ervan. Het gaat ook ten koste van onze volgende generaties. Hoogopgeleiden en inwoners met een Nederlandse achtergrond hebben een hogere welvaart dan gemiddeld. Dat is een van de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart 2018 van het CBS. Ook zijn er erg grote verschillen op het niveau van welvaart tussen hoog- en laagopgeleiden. Het overgrote deel van...

Read More
Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg
mei15

Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg

Mensen krijgen vaak niet de zorg waar ze recht op hebben. Het is voor hen onduidelijk bij welk loket ze moeten zijn: het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor burgers. Daardoor krijgen mensen geen passende zorg. De...

Read More
Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen
mei11

Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao geldt voor circa 450 duizend medewerkers en heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de salarissen van...

Read More
Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden
mei08

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen....

Read More
Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips
apr26

Hoe start je met Positieve Gezondheid? Vijf tips

Hoe start je Positieve Gezondheid? Gebruik de termen in het Spinnenweb. Die bieden een gemeenschappelijke taal waarin iedereen elkaar verstaat, ook de patiënt. Loop eens een dag mee met een collega. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen of wanneer je elkaar nodig hebt. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Aldus een aantal belangrijke tips van Machteld Huber voor degenen die aan de slag willen met Positieve...

Read More
Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”
apr25

Datamanagement en zorgvernieuwing: “Doen we de juiste dingen?”

Bieden we als zorgverleners de juiste zorg en doen we dat goed? Gegevens over de patiëntenpopulatie en de zorgverlening bieden uitkomst om deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Al een geruim aantal jaren gebruiken de medewerkers van Gezondheidscentrum De Roerdomp diverse data om hun zorg te verbeteren. Hoe kunnen we goed wijkgericht werken? Het eerste project rondom datamanagement richtte zich op populatieanalyse vanuit de gegevens...

Read More
Maak het de burger gemakkelijk
apr18

Maak het de burger gemakkelijk

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties Toezicht Sociaal Domein (TSD) staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben. TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet, maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan. Burgers willen graag een klik met hun hulpverlener en het verhaal één keer vertellen....

Read More
Burgers kennen zorgaanbod apotheek niet
apr11

Burgers kennen zorgaanbod apotheek niet

Een groot deel van de burgers is niet goed op de hoogte van het zorgaanbod van de apotheek. Degenen die dit wel weten, kiezen hun apotheek vaker op basis van diensten en service die de apotheek aanbiedt. Apothekers doen er goed aan meer bekendheid te geven aan hun totale zorgaanbod. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 800 panelleden binnen het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel. Soms zijn burgers niet goed op de hoogte,...

Read More
Jan Joost Meijs: van ziektemodel naar buurtgezondheid
apr10

Jan Joost Meijs: van ziektemodel naar buurtgezondheid

Successen heeft vele vaders, maar de founding father van Welzijn op Recept is zonder twijfel Jan Joost Meijs. Tot voor kort directeur van gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein, maar daar is na ruim 18,5 jaar een eind aangekomen. Bij zijn afscheid blikt hij nog even terug, maar kijkt ook vooruit. Bij zijn aanstelling 18,5 jaar geleden kwam Jan Joost net terug uit Nepal, waar hij had gewerkt in de leprazorg. Hij keek met...

Read More
Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’
apr06

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister Hugo de Jonge ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein. Hij wil dat gemeenten hierin beleidsvrijheid behouden en vindt dat dit met ondersteuning door het rijk en de VNG moet worden overgelaten aan de ‘lerende praktijk’. Dat zegt hij in een reactie op kamervragen gesteld door twee SP-Kamerleden Maarten Hijink en Nine Kooiman. Zij stelden...

Read More