Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig
feb18

Gemeenten en eerste lijn: meer en betere samenwerking nodig

Hoe kunnen gemeenten en zorgprofessionals in de eerste lijn meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’. Het verslag van dit debat staat op...

Lees Verder
Opleidingsconcept Apeldoorn voor aanpak tekort arbeidsmarkt
feb18

Opleidingsconcept Apeldoorn voor aanpak tekort arbeidsmarkt

Zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn trekken samen op in de aanpak van het tekort aan personeel in de zorg. Zij hebben hiertoe Zorgplatform Apeldoorn opgericht. Deze titel is wat verwarrend: het gaat niet om een platform gericht op de zorgverlening, maar om een samenwerkingsverband met een vernieuwd opleidingsconcept,...

Lees Verder
Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter
feb15

Samenwerking wijkteams en huisartsen kan beter

Gemeenten zien de (sociale) wijkteams als de beste manier om te voldoen aan de extra taken die ze hebben gekregen door de decentralisatie. Movisie heeft in de zomer van 2017 een peiling gedaan naar de stand van zaken. Daaruit blijkt dat de teams inderdaad bijdragen aan realisatie van de...

Lees Verder
“Het blijft modderen met wijkgericht werken”
jan30

“Het blijft modderen met wijkgericht werken”

Wijkgericht werken is heel veel entertainment, aldus de kop boven een recente blog van Anja van der Aa, directeur van GezondNL. Ze beschrijft daarin hoe er in ons land wordt experimenteerd met wijkgericht werken, wat ze daarin mist en hoe het anders kan. Aanleiding voor een interview met deze...

Lees Verder
Wachttijden terugdringen vereist extra inzet
jan17

Wachttijden terugdringen vereist extra inzet

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de NZa aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Op sommige terreinen is vooruitgang geboekt, maar elders is nog werk aan de winkel, constateert de NZa in een tussenrapportage. De samenwerking tussen de betrokken partijen kan beter. Ook...

Lees Verder
Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen
jan12

Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen

V&VN heeft met steun van VWS het project Toolbox Indicatieproces opgezet. Deze  toolbox bevat zeventig hulpmiddelen om zowel de zorgvraag als de zorgbehoefte van de cliënt in kaart te brengen en te evalueren. Zoals een observatielijst waarmee wijkverpleegkundigen een indicatie kunnen krijgen van psychosociale problemen bij cliënten. Of een tool waarmee...

Lees Verder
Hoe houden we mantelzorgers in balans?
jan03

Hoe houden we mantelzorgers in balans?

Een goede samenwerking tussen gemeente en eerstelijnszorg kan mantelzorgers helpen beter in balans te blijven. Zorgverleners in de eerste lijn kunnen namelijk een belangrijke rol vervullen in de signalering en preventie van mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. Welke hulpmiddelen kunnen de eerste lijn en gemeenten gebruiken...

Lees Verder
Wijkverpleegkundigen stellen Zilveren Kruis ultimatum
dec18

Wijkverpleegkundigen stellen Zilveren Kruis ultimatum

Een groep aanbieders van wijkverpleging zonder contract hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis een ultimatum gesteld. Als de zorgverzekeraar zijn inkoopbeleid niet aanpast, starten de zorgaanbieders een kort geding. De professionals zijn het niet eens met het machtigingsbeleid van Zilveren Kruis voor de wijkverpleging. Ook zijn ze boos over de afschaffing...

Lees Verder
Lijn1 zoekt pioniers voor innovatieprogramma De Nieuwe Lijn 2018
dec14

Lijn1 zoekt pioniers voor innovatieprogramma De Nieuwe Lijn 2018

Lijn1 Haaglanden is op zoek naar mensen uit de regio die dromen van een gezonde wijk met gezonde burgers. Die koploper willen zijn, innovaties en initiatieven willen bedenken en uitvoeren, en die willen leren door te doen. Zij kunnen meedoen aan het Innovatieprogramma De Nieuwe Lijn 2018. Ideeën kunnen...

Lees Verder
Subsidieoproep verward gedrag
nov29

Subsidieoproep verward gedrag

Het is weer mogelijk om bij het ZonMw actieprogramma over verward gedrag subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een lokale, goede werkende aanpak van mensen met verward gedrag. Het actieprogramma stelt hiervoor 3 samenhangende subsidieoproepen open. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is...

Lees Verder