Vernieuwd kennisdossier over participatie
mrt21

Vernieuwd kennisdossier over participatie

Gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden die gericht zijn op participatie en gezondheid. Daarbij is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het bereiken van inwoners met een lage SES en migranten, en aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Gezond in…. is een stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ze heeft recent een vernieuwd kennisdossier Participatie uitgebracht. Een...

Read More
Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend
mrt19

Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur worden ingediend. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voor deze eerste ronde in dit jaar bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen.  Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg...

Read More
Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?
mrt18

Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?

In het Brabantse project ‘Zorg voor Later’ worden mensen bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk. Ze leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan zinvolle contacten. Een sterk punt van dit project is dat vrijwilligers en beroepskrachten er in een vroeg stadium bij zijn betrokken. Zorg voor Later heeft geprofiteerd van het lokale netwerk waarin inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten participeren. Ook de persoonlijke...

Read More
iPH kiest voor samenwerking met BeBright en Vilans
mrt06

iPH kiest voor samenwerking met BeBright en Vilans

Het Institute for Positive Health (iPH) gaat de krachten bundelen met BeBright en Vilans om organisaties te helpen Positieve Gezondheid integraal onderdeel te maken van hun werk. Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid, maar na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op die vraag. iPH en de partners zullen kennis en ervaringen uitwisselen over de doorontwikkeling van het...

Read More
Anbo-voorvrouw: ‘Juiste zorg op juiste plek is vaak geen zorg’
feb18

Anbo-voorvrouw: ‘Juiste zorg op juiste plek is vaak geen zorg’

‘Willen we een samenleving creëren waarin mensen prettig oud kunnen worden, dan begint dit met het zorgen dat mensen tot aan het einde van hun leven mee kunnen blijven doen. Een sociaal netwerk en het behoud van een doel in het leven zijn belangrijk voor het welbevinden, net zo goed als de mate waarin mensen zelfstandig kunnen beslissen over de invulling van hun leven. Er moet dus geïnvesteerd worden in wijken als leefgemeenschap en...

Read More
Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend
jan21

Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend

Door vroeg problemen te signaleren, zouden  wijkteams via een integrale aanpak passende zorg inzetten en zo duurdere zorg vermijden. Uit de publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik’ blijkt dat wijkteams niet tot minder maar tot meer dure zorg leiden.Opvallend dus, want de wijkteams zijn juist in het leven geroepen om duurdere hulp te...

Read More
Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties
jan14

Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

COLUMN ANJA VAN DER AA Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt. We zijn ze de afgelopen jaren in de zorg...

Read More
Vormen van oncologische netwerken wordt versneld
jan09

Vormen van oncologische netwerken wordt versneld

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijven zij in de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die ze onlangs hebben gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel...

Read More
Denk mee over aanpak personeelstekort in de zorg
jan07

Denk mee over aanpak personeelstekort in de zorg

Het groeiende tekort aan medewerkers in zorg is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Kamerleden willen graag van mensen uit de praktijk horen hoe zij denken dat het personeelstekort in de zorg het beste kan worden aangepakt. Daarom roept de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) iedereen op om goede praktijkvoorbeelden in de dienen. Let op: dat kan tot en met 10 januari a.s. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen...

Read More
Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid
dec21

Acht tips om te starten met Positieve Gezondheid

Hoe kun je als zorgverlener beginnen met Positieve Gezondheid? Het is een andere manier van werken, waarbij zorgverleners meer luisteren dan adviseren. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) organiseerde onlangs een online kennissessie en geeft acht praktische tips om te starten met Positieve Gezondheid. “Positieve Gezondheid betekent dat je op zoek gaat naar de betekenis of motivatie voor een persoon, een patiënt of een cliënt: wat betekent...

Read More