Oproep: neem preventie op in regeerakkoord
aug16

Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Nu de formatiebesprekingen weer zijn voorgezet, zal de zorg zeker een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm met het verzoek om in het regeerakkoord ook preventie op te nemen.  ‘Namens een groot...

Lees Verder
Deskundigheidsbevordering is noodzaak
aug15

Deskundigheidsbevordering is noodzaak

De eerstelijnszorg is volop in ontwikkeling. Er komt veel af op de bestuurders en zorgverleners. Triple aim, regiozorg, populatiebekostiging, substitutie, e-health…. Hoe pak je dat alles op een goede wijze aan? In ieder geval niet door zelf het wiel uit te vinden. Er is voldoende kennis aanwezig. Zoals bij...

Lees Verder
Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen
aug12

Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de leeftijdscategorie 16-65 jaar gaat...

Lees Verder
Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg
aug07

Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is gestart. Hiermee worden wijkverpleegkundigen kosteloos extra ondersteund bij het begeleiden van mensen met dementie. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Robbert Huijsman is programmaleider van...

Lees Verder
Welzijn op Recept ook in Zoetermeer
aug05

Welzijn op Recept ook in Zoetermeer

Welzijn op Recept wordt ook geïntroduceerd in Zoetermeer. Aldaar gaan sociaal makelaars daarmee aan de slag. De huisarts geeft de patiënt een verwijskaart naar de sociaal makelaar, die in overleg met de persoon op zoek gaat naar een zinvolle activiteit.  Juist bij psychosociale klachten zoals rouw, eenzaamheid, relatieproblemen en...

Lees Verder
Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis
aug02

Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis

Een deel van de zorgaanbieders van wijkverpleging komt niet uit met hun wijkbudget. Ze missen instrumenten om regie te voeren over dit budget. Het is teveel bedacht vanachter het bureau en het sluit niet aan op de praktijk. De coördinatie van de zorg levert de wijkverpleegkundigen extra werk op....

Lees Verder
Pilot Zwolle: verminderen heropnames COPD
jul29

Pilot Zwolle: verminderen heropnames COPD

Vanaf juli tot en met september loopt in Zwolle een pilot van het project Reduceren heropnames COPD. In deze pilot krijgen tien patiënten met COPD binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis thuis bezoek van een eerstelijnslongverpleegkundige COPD-nazorgverpleegkundige en een eerstelijnsfysiotherapeut. Doel van deze nazorg is het verminderen...

Lees Verder
“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”
jul28

“Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal”

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het...

Lees Verder
GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps
jul26

GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps

Er is sprake van een wildgroei aan gezondheidsapps. Er zijn al zo’n 100.000 apps die beweren de gezondheid te bevorderen en bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Er is kennelijk ook behoefte aan, gezien het toenemende gebruik van consumenten. Hoe kun je in dat app-woud weten welk aanbod betrouwbaar...

Lees Verder
Kwetsbare oudere behoeft spil in netwerk
jul24

Kwetsbare oudere behoeft spil in netwerk

De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van haar pilot naar de netwerkzorg thuis bij ouderen in Houten. De IGZ heeft in 2017 in Houten een pilot uitgevoerd....

Lees Verder