‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen
jul18

‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen

Terugdringen van gezondheidsverschillen is complex. Het richt zich onder andere op gezondheidsgedrag en gezondheidsvaardigheden. Zo’n aanpak kan alleen in samenwerking met alle partijen in de wijk. Om de doelen helder te formuleren en te voorkomen dat ze uit het oog worden verloren, zijn er instrumenten ontwikkeld.  Wat is nodig in een wijk om de gezondheidsverschillen terug te dringen? Een succesvolle aanpak gaat uit van wat...

Read More
Patiënten én zorgverleners positief over persoonsgerichte zorg
jul15

Patiënten én zorgverleners positief over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg: iedereen heeft het erover. Maar hoe zet je dat concreet in bij een huisartsenpraktijk? Huisartsenpraktijken van Zorggroep RCH in Midden-Brabant hebben zich een jaar extra ingezet voor persoonsgerichte zorg. De resultaten van het project ‘Anders denken, anders doen’ zijn positief. Het fysieke en sociale welzijn van de patiënten is verbeterd. Daarnaast zeggen zorgverleners dat hun werk leuker is geworden. ...

Read More
Publicatie over 20 jaar innovatie in de zorg
jul09

Publicatie over 20 jaar innovatie in de zorg

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stopt ermee na 20 jaar. Er is een overzicht gemaakt van de lessen voor de toekomst die getrokken kunnen worden uit de ervaringen van het fonds, zoals: Ga uit van de patiënt, Zorg voor continuïteit door brede betrokkenheid bij een project en Bied meerwaarde en zorg dat die uit te leggen is. Daarnaast bevat de bundel interviews met een aantal bestuurders van het fonds. Hoe kijken zij tegen innovatie...

Read More
Gezondheidszorg: punt van trots én van zorg
jul04

Gezondheidszorg: punt van trots én van zorg

Zorg is steevast een punt van trots van Nederlanders. De tevredenheid met de gezondheidszorg ligt relatief hoog. Tegelijk wordt de gezondheidszorg en ouderenzorg steevast genoemd als belangrijk maatschappelijk probleem en prioriteit voor de regering. Daarbij is niet echt duidelijk waarover men ongerust is. Het is een vaag zorgen-over-de-zorg-gevoel, in samenhang met de toenemende kosten van levensonderhoud. Ook is er het gevoel van...

Read More
OLVG-verpleegkundige brengt op de bakfiets chemo thuis
jul02

OLVG-verpleegkundige brengt op de bakfiets chemo thuis

Mensen met kanker vinden het vaak onplezierig om voor hun behandeling vaak naar het ziekenhuis te moeten. Het OLVG in Amsterdam is begonnen met een pilot waarbij de oncologieverpleegkundige een deel van de kankerbehandeling thuis bij de patiënt toedient. Ze rijdt door de stad met een elektrische bakfiets. De pilot is onderdeel van het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek. ‘Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel...

Read More
Geen marktwerking in ambulancezorg
jun27

Geen marktwerking in ambulancezorg

Minister Bruno Bruins (Medische zorg en sport) wil dat iedereen goede spoedeisende ambulancezorg krijgt en houdt. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat is een bijzondere situatie: er is dan geen sprake van een markt en de regels voor aanbesteding en mededingen gelden niet. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de contouren schetst van de toekomstige wet...

Read More
Publicatie: prettig oud in eigen buurt
jun19

Publicatie: prettig oud in eigen buurt

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland, op dit moment 2,9 miljoen 65-plussers. En deze ouderen wonen steeds langer thuis, ook al omdat het beleid daarop is gericht. Een prettige leefomgeving is dus zeer gewenst.  De publicatie ‘Prettig oud in eigen buurt’ gaat in op wat ouderen zelf belangrijk vinden.  De publicatie bevat handige tips, feiten en cijfers, ervaringen en een infographic over het bereiken van ouderen. Vooral...

Read More
Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd
jun18

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Een speciale versie voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden. Er is een digitale en papieren versie. De eenvoudige versie wordt bij voorkeur samen met een (zorg)professional ingevuld die empathisch luistert. Dat helpt bij het bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. De Eenvoudige...

Read More
Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis
jun14

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het...

Read More
Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen
jun13

Zorginstituut gebruikt doorzettingsmacht voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft onlangs namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Er zijn twee normen zijn waarover de partijen geen overeenstemming hebben bereikt: de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH. Daarom kan het Zorginstituut het...

Read More