Vermelden BIG-nummer nog steeds bron van discussie

Vermelden BIG-nummer nog steeds bron van discussie

Datum: 19 oktober 2019

VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers aangepast. Zoals het er nu voorstaat, hoeven artsen en andere zorgverleners hun BIG-nummers toch niet te vermelden op facturen, briefpapier en ‘andere media’. Maar nog steeds wel op websites, in digitale handtekeningen en in wachtkamers. En vooral dat laatste leidt nog steeds tot verzet. Een aantal brancheorganisaties hebben aangegeven verplichte vermelding in de wachtkamer ongewenst te vinden. Het is nu aan VWS om de reacties al dan niet over te nemen, voordat het besluit definitief van kracht wordt. Tot die tijd handhaaft de Inspectie niet.

Eerder lanceerde VWS opeens een regeling voor het vermelden van het BIG-nummer, zonder daarover vooraf het veld te raadplegen. Dat veroorzaakte veel commotie. Van ontregel de zorg naar nog meer regels. VWS beloofde daarop alsnog met het veld te overleggen en de regeling voorlopig niet te handhaven. Nu komt ze dus met een aangepast voorstel, dat zeker ook op verzet zal stuiten.

Naam en nummer
In de nieuwe regelgeving, zoals deze nu voorligt, is vermelding van het BIG-nummer alleen nodig in combinatie met de naam. Het is de plicht van de beroepsbeoefenaar om te zorgen dat bij vermelding van zijn naam op de website of in de wachtkamer, zijn BIG-nummer erbij staat.

Als een arts wisselend of op veel verschillende plekken werkt, zoals waarnemers, is het dus zaak dat hij duidelijk afspreekt of zijn naam wordt vermeld, want dan is het BIG-nummer ook verplicht. Anders is het zaak geen toestemming te geven voor publicatie van zijn naam.

Administratieve belasting
De brancheorganisaties vinden de administratieve belasting die de vermelding in de wachtkamer met zich mee brengt disproportioneel hoog. Deze zomer oordeelde het Adviescollege Toetsing Regeldruk dat verplichte vermelding in de wachtkamer achterwege kan blijven.

Raadplegen BIG-register
Brancheorganisaties stellen dat VWS de publieksvoorlichting over het BIG-register moet verbeteren. Daardoor zullen ze het BIG-register vaker gebruiken om te checken of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om zorg te verlenen. Overigens is dat maar zeer de vraag. Want patiënten moeten er toch op kunnen vertrouwen dat dat het geval is? Het is in ieder geval niet hun verantwoordelijkheid dat te controleren.

Zie de reactie van de KNMG

Zie ook artikelen op ZorgenZ:
Tot 30 september internetconsultatie verplicht vermelden BIG-nummer
Uitstel en aanpassing van verplicht melden BIG-nummer

(Foto: Pixabay)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *