Toename verpleegkundigen en verloskundigen, minder fysiotherapeuten

Toename verpleegkundigen en verloskundigen, minder fysiotherapeuten

Datum: 27 februari 2019

Het aantal verpleegkundigen en verloskundigen is de afgelopen jaren gestaag gestegen. In de periode 2014 tot 2018 is er sprake van een totale toename van 17.000 geregistreerde zorgverleners in deze beroepen, waaronder voornamelijk verpleegkundigen. Het aantal fysiotherapeuten daarentegen is in deze periode gedaald. Dat blijkt uit de BIG-registraties.

De gezondheidszorg is een grote banensector. In totaal werken er ongeveer 1,2 miljoen mensen in de zorg. Ruim 360.000 van hen hebben een BIG-registratie. Wat betreft de verpleging, fysiotherapie en verloskunde waren er in de jaren 2014 tot 2018 in totaal bijna 47.000 nieuwe registraties in het BIG-register. Daartegenover stonden 33.350 doorhalingen van zorgverleners die niet opnieuw in de BIG geregistreerd konden of wilden worden. Opvallend daarbij is de daling van aantal BIG-geregistreerde fysiotherapeuten, van 37.166 naar 34.501. Het merendeel van deze uitstroom van fysiotherapeuten in het BIG is vanwege pensioengerechtigde leeftijd.

Iedere vijf jaar is herregistratie nodig. Daarbij wordt gekeken of er voldoende werkervaring is opgedaan of scholing is gevolgd. Dit ter bewaking van de kwaliteit van de zorg.

Tevreden medewerkers
In verband met de stijgende zorgvraag is het nodig dat het aantal zorgverleners ook de komende jaren blijft toenemen. Minister Bruno Bruins is blij met deze stijgende lijn, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. “De komende jaren hebben we deze mensen hard nodig om de toenemende zorgvraag op te vangen. Het gaat niet alleen om méér mensen. Het is ook zaak op een goede manier te kunnen werken en te zorgen voor tevreden medewerkers.”

BIG-registratie
Ruim 360.000 zorgverleners hebben een BIG-registratie. Een BIG-registratie is nodig voor de beroepen: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige, verpleegkundige en fysiotherapeut. Een zorgverlener die geen actieve BIG-registratie heeft, mag niet langer de beroepstitel uit de Wet BIG voeren.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *