Uitstel en aanpassing van verplicht melden BIG-nummer

Uitstel en aanpassing van verplicht melden BIG-nummer

Datum: 8 maart 2019

De aankondiging sloeg in als een bom. Per 1 april a.s. is het verplicht dat alle BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer moeten vermelden. Op website, naambordjes, sociale media, facturen enz. En nee, dat was geen 1-april-mop. Het leidde tot furieuze reacties van zorgverleners. Met succes. VWS trekt, zij het aarzelend, het boetekleed aan. Ze gaat op korte termijn met partijen in overleg over de kwestie. En minister Bruins heeft de Inspectie verzocht voorlopig niet te handhaven. 

Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Althans: dat is de gedachte. Een BIG-geregistreerde zorgverlener is bevoegd en gekwalificeerd. Via het BIG-nummer is een geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. Dat kan natuurlijk ook op naam. Of ervan uitgaan dat de zorgorganisatie, bijvoorbeeld het ziekenhuis of gezondheidscentrum, dit heeft geverifieerd. Maar nee: patiënten gaan mogelijk dat 11-cijferig nummer controleren en daarom moet dat nummer zichtbaar zijn.

Geen overleg bij uitwerking
Er was toegezegd dat bij de nadere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de uitwerking van de verplichting overleg zou zijn met beroeps- en brancheorganisaties, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland. Door een misverstand is dat niet gebeurd, meldt minister Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverleners voelen zich overvallen
‘Uitgangspunt is dat overbodige administratieve lasten worden voorkomen en dat er proportionaliteit bestaat tussen doel en manier van uitvoeren’, zo schrijft de minister. ‘Onze eigen regelgeving zo lastenluw mogelijk opstellen is ook één van de actielijnen van het programma (Ont)Regel de Zorg om de ervaren regeldruk in de zorg terug te dringen. Vanuit dat perspectief wil ik het gesprek met de genoemde partijen aangaan.’

Hij vervolgt: ‘Daarnaast vind ik het vervelend dat zorgverleners zich nu overvallen voelen door de invoering en de reikwijdte. Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest. Na overleg met de partijen en uitwerking van die afspraken zal ik zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over de nadere uitwerking van de AMvB (waar gaat het wel over én waar gaat het niet over) en dat er een ruime periode wordt geboden voor de implementatie.

Inspectie gaat vooralsnog niet handhaven
Bruins heeft de inspectie gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op de verplichting totdat het overleg en de nadere besluitvorming over de situaties waarin het BIGnummer moet worden vermeld is afgerond. Daarbij moet er voldoende tijd worden geboden om de verplichting te implementeren.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *