Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht

Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht

Datum: 22 februari 2019

Alle BIG-geregistreerde zorgverleners zijn per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer bekend te maken op onder andere facturen, naambordjes en de website. Talloze zorgverleners reageerden boos op sociale media: dit staat haaks op het streven naar minder administratie. De artsenfederatie KNMG stelt dat invoering op zo’n korte termijn niet mogelijk is. Naar aanleiding van alle reacties heeft het ministerie van VWS toegezegd te komen met een werkbaar alternatief.

De KNMG ondersteunt weliswaar het principe van vermelding van het BIG-nummer, maar voelt zich overvallen door de uitwerking. Ze stelt vast dat het nu om een veel omvangrijkere verplichting voor artsen gaat dan vooraf gedacht. Zo moet het BIG-nummer ook op alle facturen en op websites staan. ‘Vermelding op facturen lijkt ons een onevenredig belastende administratieve maatregel, omdat deze meestal naar de zorgverzekeraar gaan en niet rechtstreeks naar de patiënt’, aldus de KNMG. De artsenorganisatie is niet meegenomen in de uitvoering van deze wetswijziging, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. De KNMG heeft daarom een brandbrief gestuurd naar minister De Jonge met het verzoek om aanpassing van de maatregel en uitstel daarvan.

Storm van protest
De verplichte maatregel leidde direct tot een storm van protest op sociale media. Zorgverleners zien het als een bureaucratische verordening en overbodig, omdat het BIG-nummer eenvoudig digitaal te vinden is op naam van de zorgverlener. Omdat de voorwaarde ook spreekt over verplichting van het noemen van het nummer op sociale media, vermeldt op twitter een aantal zorgverleners dit reeds, als cynisch voorbeeld. Zo tweet een zorgverlener: Ik ben BIG-nummer 99029692401 U ziet nu ook meteen hoe verhelderend het gebruik van dat nummer is.

Tekst Rijksoverheid
Het voorschrift van de Rijksoverheid luidt als volgt:
U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april uw  BIG-nummer (of de BIG-nummers van uw medewerkers), makkelijk en snel kan vinden.

U vermeldt het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt.
De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken:
– website(s) en andere digitale media
– briefpapier en e-mail ondertekening
– facturen
– op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen.

Waar kunt u uw BIG-nummer vinden?
In ‘Mijn-BIG-register’ kunt u uw eigen registratie en uw BIG-nummer vinden. U heeft hiervoor uw DigiD of uw BIG-login (als u in het buitenland woont) nodig. Uw BIG-nummer staat ook in het besluit dat u ontvangen heeft na goedkeuring van uw aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register.

Heeft u wel een BIG-registratie, maar worden uw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan bent u niet verplicht dit na 1 april wel te gaan doen. Wel moet u ervoor zorgen dat u het nummer beschikbaar heeft zodat u deze kunt verstrekken als ernaar wordt gevraagd.

Zo snel mogelijk
De verplichting geldt vanaf 1 april a.s. Het vermelden van het BIG-nummer op kleine websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel. Sommige aanpassingen vragen wellicht wat meer tijd. Zo kan het aanpassen van facturen en grotere websites met veel zorgverleners wat meer tijd in beslag nemen. Hiervoor geldt dat het zo snel als mogelijk geregeld moet worden. Voor deze zaken moet u een plan hebben om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan de verplichting.

Reden voor deze verplichting
Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de gezondheidszorg. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters, bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op.

Toezicht
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen.

11-cijferig nummer
Tot zover de tekst van de Rijksoverheid. Een BIG-nummer bestaat uit 11 cijfers. Kijk voor de vele reacties op twitter onder de hashtag #BIGnummer. Naar aanleiding van alle reacties heeft het ministerie van VWS zelfs nog in het weekend toegezegd om met een werkbaar alternatief te komen.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *