VAAM via ROS-Wijkscan beschikbaar

VAAM via ROS-Wijkscan beschikbaar

Datum: 1 februari 2017

vaam_zorgenzDe Vraag Aanbod Analyse Monitor is per 1 februari 2017 beschikbaar via de website Roswijkscan.nl. Met de gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvragen en zorgaanbod van huisartsenzorg op buurtniveau.

De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL, samen met de NPCF, het ministerie van VWS en Coöperatieve Basiszorg in de Buurt, een onderdeel van het ROS-netwerk. “Als ROS hebben we een belangrijke rol in het samenbrengen en verbinden van organisaties uit verschillende domeinen. Hierbij gaat het veelal om het afstemmen van zorgvraag en zorgaanbod. Voor het maken van de juiste keuzes en afspraken is het daarbij belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de bewoners,” aldus Nicoline van Nieuw Amerongen, ROS-directeur bij stichting OOGG. “De VAAM is een bewezen internetapplicatie die dit afstemmingsproces van zorgvraag en -aanbod ondersteunt door het presenteren van relevante gegevens op buurtniveau. We hebben als ROS’en meer dan eens aangetoond een belangrijke sparringpartner en procesbegeleider te zijn in dit gehele proces van analyseren, interpreteren en implementeren.”

Zorgvraag in regio of wijk
“De VAAM draagt bij aan een goed georganiseerde regionale gezondheidszorg die betaalbaar, dichtbij beschikbaar en van hoge kwaliteit is,” aldus Jantien Heideman, landelijk projectleider CBB en ROS-adviseur bij Stichting OOGG. “De VAAM is één van de bronnen die ROS-adviseurs gebruiken als ze een beeld willen geven van de zorgvraag in een regio of wijk. Samen met gegevens uit andere bronnen en informatie van de zorgverleners zelf, ontstaat een goed beeld; op basis daarvan kunnen keuzes worden gemaakt. Zolang het NIVEL de zorgvraag en aanbodcijfers op wijkniveau genereert, zal de VAAM-website een belangrijke rol hebben in het regionaal én landelijk beschikbaar stellen van deze informatie.’ De ROS’en, voor het merendeel verenigd in CBB, blijven de VAAM en andere informatie gebruiken ter ondersteuning van de dagelijkse advies- en begeleidingstrajecten in de steeds weer veranderende wereld van de eerstelijnszorg.

Waar nodig beschikbaar
Linda Flinterman, onderzoeker NIVEL: “Met het publiceren van de VAAM via de website Roswijkscan.nl wil het NIVEL een bijdrage blijven leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod aan eerstelijns voorzieningen op de lokale vraag. Door de koppeling van de VAAM met de ROS-Wijkscan zijn de cijfers beschikbaar daar waar zij nodig zijn: op lokaal niveau waar verschillende partijen uit de zorg en het sociaal domein samen de begeleiding van cliënten en patiënten zo goed mogelijk proberen vorm te geven.’

Meer informatie bij Jantien Heideman, M 06 10 27 73 64 E j.heideman@oogg.nl en bij Linda Flinterman, T 030 272 9617 E l.flinterman@nivel.nl.

(Foto: Pupes/Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *