ROS: krachtige partner voor zorg dicht bij huis

ROS: krachtige partner voor zorg dicht bij huis

Datum: 13 september 2017

In iedere regio van Nederland is een ROS actief op het gebied van samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg. Daarbij staat de vraag centraal hoe de zorg in de wijken en regio zo te organiseren voor een betere gezondheid en betaalbare zorg dichtbij. Dit betekent dat eerstelijnszorgverleners, gemeenten, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraar en betrokkenen uit een gebied goed met elkaar moeten samenwerken. Alle ROS’en bieden daarin  advies en begeleiding, met de toegevoegde waarde voor patiënt of populatie als vertrekpunt.

ROS staat voor Regionale OndersteuningsStructuur. Zorgvraagstukken in de regio en in de wijk vragen om regionale afstemming en krachtenbundeling, zowel binnen als tussen zorgdomeinen. De ROS’en hebben een onafhankelijke positie en ontvangen financiering vanuit het beleid van het ministerie van VWS. De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner van de regio. De ROS’en hebben hiermee de taak om in de eigen regio de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en innovatie te stimuleren.

Landelijk dekkend netwerk
Er zijn 17 ROS’en werkzaam in ons land, elk in een eigen regio. Gezamenlijk vormen ze een landelijk dekkend netwerk: het ROS-netwerk. Vanuit dit netwerk werken de ROS’en met tal van bovenregionale en landelijke partijen samen, zoals patiëntenorganisaties, kennisinstituten, brancheorganisaties, overheid en zorgverzekeraars. Het netwerk wisselt kennis en ervaring uit over landelijk zorgbeleid en bespreekt de vertaling naar het eigen gebied. Dit gaat over actuele onderwerpen, waaronder substitutie, gebiedsanalyses, palliatieve zorg, geboortezorg, populatiegerichte zorg, positieve gezondheid, triple aim enz. De ROS’en zijn aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Meer informatie
Alle informatie over het netwerk is fraai weergegeven op de vernieuwde website www.ros-netwerk.nl. Hier vindt u heel veel informatie, onder andere over tal van zorgthema’s waarmee elke regio te maken heeft. Daarnaast zijn de populatiegerichte initiatieven overzichtelijk in kaart gebracht.
Ook kunt u hier meer vinden over de ROS in uw eigen regio. Elke pagina bevat namelijk een interactieve overzichtskaart van Nederland met een overzicht van alle ROS’en en alle contactgegevens.  Zodat u weet welke ROS bij u in de regio actief is. Daar kunt u informeren wat deze ROS voor u kan betekenen.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *