ROS Wijkscan Ouderenzorg: data – dialoog – doen

ROS Wijkscan Ouderenzorg: data – dialoog – doen

Datum: 26 maart 2015

ouderenzorg_zorgenzSamen werken aan goede zorg voor ouderen op maat van de regio. Dat is het doel waarvoor de ROS Wijkscan Ouderenzorg kan worden ingezet. Een geavanceerd analyse-instrument om een start te maken met toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt.

Eerstelijns Centrum Tiel met zo’n 40.000 patiënten wil kwantitatieve onderbouwing van de te verwachten hoeveelheid ouderenzorg over vijf jaar. “Enerzijds om met de zorgverzekeraar goede afspraken te maken over de daadwerkelijke zorgvraag in de regio. Anderzijds om op tijd onze capaciteit in orde te hebben”, aldus manager ECT Martijn Leeflang. “Gemeente, zorgverzekeraar en ons gezondheidscentrum staan voor dezelfde opgave: goede zorg leveren, ook bij de sterk stijgende vraag. De gegevens uit de Wijkscan Ouderenzorg bieden ons een gezamenlijke basis”.

Langer zelfstandig thuis wonen
De gemeente Rotterdam zet de ROS Wijkscan Ouderenzorg in ter onderbouwing van het programma Langer Thuis. Het programma heeft tot doel ouderen en mensen met een beperking in Rotterdam zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Annemieke van der Kooij, programmamanager Langer Thuis, vertelt: “De scan geeft ons inzichten voor een gefundeerde onderbouwing van ons programma. Met de uitkomsten van de analyse geven we verder vorm en inhoud aan het programma. Dit doen we samen met de betrokken zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de doelgroep zelf.”

Samen werken aan geïntegreerde ouderenzorg
Twee van de vele voorbeelden van de inzet van een ROS Wijkscan Ouderenzorg.“De toenemende vergrijzing gecombineerd met langer thuis wonen wordt voelbaar in de zorgverlening”, stelt projectleider Jantien Heideman vast. “Goede zorg vereist samenwerking tussen diverse zorg- en hulpverleners, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de poh-ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige, het wijkteam. Daarnaast moet het goedkoper, de inzet van vrijwilligers is van belang. Kortom: ouderenzorg is complex, het is vaak een zoektocht hoe daar goed vorm aan te geven.” ROS’en adviseren en begeleiden de eerste lijn en samenwerkende organisaties in de regio. ROS-adviseurs weten de weg in de data, kunnen de analyses interpreteren en stimuleren het aangaan van de dialoog om met alle betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke visie op en aanpak van ouderenzorg. “Het gaat om data – dialoog – doen”, vat Jantien Heideman samen.

Achterliggende vraag
Adviseur Bianca Looise, van ROS Stichting OOGG valt haar bij. “Het gaat nooit sec om de data, maar juist om de achterliggende vraag. Het gaat daarom altijd om een dynamisch analyse: we gaan in op wat voor de klant belangrijk is. Aan de hand van de vraag bekijken we welke data de klant nodig heeft. De ROS Wijkscan ouderenzorg omvat veel data over demografie, risicofactoren en de zorgvraag. Daarmee kunnen veel vragen worden beantwoord. Soms is aanvullende informatie nodig, van bijvoorbeeld de VTV, de plaatselijke GGD of vanuit het HIS/KIS. We kijken kritisch: waar halen we de gegevens vandaan en wat is de kwaliteit van de data? Daarnaast moet je de data goed kunnen interpreteren en weten welke je het beste kunt gebruiken. Het is altijd maatwerk.”

Kwaliteitsverbetering
“De Wijkscan Ouderenzorg is een mooi en geavanceerd product”, aldus Jantien. “Maar, het is een middel, nooit het doel. Naar aanleiding van de analyse van de data en de interpretatie van de gegevens kun je komen tot kwaliteitsverbetering. Je kunt daarmee heel gericht inzetten op de juiste aanpak van ouderenzorg. Met de uitkomsten ga je gezamenlijk het gesprek aan en op zoek naar oplossingen. Juist dat samenwerkingsproces, waarmee je samen ingaat op de veranderingen van de zorg, is de meerwaarde. Daar denken we als ROS graag in mee. Wij kennen de lokale en regionale situatie en kunnen de noodzakelijke verbindingen leggen.”

ros_wijkscan_zorgenzAan de slag?
De ROS Wijkscan Ouderenzorg is een analyse-instrument. De scan heeft een aantal modules voor diverse facetten van ouderenzorg, zoals risicofactoren voor het ontstaan van kwetsbaarheid, het aantal kwetsbaren in een wijk, de effecten van de extramuralisering op de zorgvraag in een wijk en het zorgaanbod. Geografische kaarten, tabellen en grafieken geven inzicht in de huidige én toekomstige zorgbehoefte van ouderen. De informatie laat zien hoe zorgverleners en anderen met elkaar in gesprek kunnen gaan hoe de zorg rondom ouderen in de wijk, buurt, gemeente of werkgebied optimaal te organiseren. Wie een analyse van de ouderenzorg in de wijk wil maken, kan contact opnemen met de regionale ROS. De gegevens zijn te vinden via het www.ros-netwerk.nl.

Gerda van Beek

informatieblad_ros_wijkscan_zorgenzLees ook de flyer over de ROS Wijkscan Ouderenzorg

 
(Illustratie bovenin: DJ Darkflower/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *