Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

Promotieonderzoek naar VAAM: vrouwelijke huisartsen hebben meer consulten

Datum: 23 juli 2018

De VAAM (vraag-aanbod-analysemonitor) is een methode om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. Het biedt op postcodegebied inzicht in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl. Onlangs is Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal hierop gepromoveerd. Zij heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond dat het zorgaanbod invloed heeft op de zorgvraag. Vrouwelijke huisartsen bieden meer consulten dan zou worden verwacht op basis van de schattingsmethode.

De VAAM maakt op basis van verschillende gegevens, waaronder die van het CBS, een schatting op van de gezondheid van een buurt, maar ook van het huidige en het te verwachten toekomstig zorggebruik. Met deze gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvraag en -aanbod van huisartsenzorg op buurtniveau.

Invloed vrouwelijke huisartsen: meer consulten
Andersom kan een zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts, het feitelijke zorggebruik in eigen praktijk vergelijken met het geraamde zorggebruik in zijn postcodegebied.
Uit onderzoek van De Graaf-Ruizendaal blijkt dat er verschillen zijn tussen de geschatte cijfers uit de VAAM en de werkelijke cijfers uit de gegevens van huisartsenpraktijken. Zo hebben huisartsenpraktijken met vrouwelijke huisartsen meer consulten dan uit de resultaten van de methode naar voren komt. Ook duo-praktijken en praktijken met andere zorgverleners in dienst hebben meer consulten dan verwacht op basis van de bevolkingssamenstelling.

Eerste lijn en gemeente
“Dat verschil, dat landelijk breed te zien valt, is een interessant gegeven”, aldus professor Friele van het Nivel. Niettemin denkt hij niet dat er op korte termijn verder onderzoek naar wordt gedaan, gezien andere belangrijke ontwikkelingen in de eerste lijn, zoals de relatie van de eerste lijn en gemeenten. “Dat vereist organisatievermogen en strategisch opereren van de zijde van de huisartsen.”

Meer informatie
De VAAM is ontwikkeld door het Nivel, samen met de Patentenfederatie, het ministerie van VWS en Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een onderdeel van het ROS-netwerk. Interesse? Kijk op de speciale VAAM-website, met alle gegevens.

Zie ook het artikel van ZorgenZ:  VAAM via ROS-Wijkscan beschikbaar

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *