Transparantie in de Nederlandse zorg

Transparantie in de Nederlandse zorg

Datum: 16 augustus 2017

KPMG heeft binnen 32 zorgstelsels de stand van transparantie onderzocht. Het betreft transparantie in uitkomsten van zorg, patiëntenervaringen, financiën, governance, toegang tot het persoonlijk gezondheidsdossier en communicatie van zorgdata. De resultaten voor ons land heeft KNMG weergegeven in een deelrapport. Nederland komt uit op een gedeelde zevende plaats.

Het KPMG-rapport heeft als titel: Goed, beter, best. Transparantie in de zorg. Hoe scoort Nederland ten opzicht van andere zorgsystemen? In zorgstelsels, in zowel rijke als middelrijke landen, klinkt steeds luider de roep om transparantie. Als reactie hierop groeit tegelijk de vrees voor aantasting van professionele autonomie en voor toenemende administratieve lasten. Transparantie zou in het beste geval afleiden van het bieden van zorg aan patiënten, en in het slechtste geval een naming and shaming cultuur creëren.

Betekenisloze data
Die angst voor zo’n toekomst, waarin een verkeerd soort transparantie de vrije loop krijgt, is niet helemaal uit de lucht gegrepen, zo staat er in het rapport. Hoewel er steeds meer mooie voorbeelden zijn van wat transparantie kan betekenen, dreigt er ook een reëel gevaar. Namelijk dat zorgstelsels verdrinken in betekenisloze data. Een situatie waarin systemen worden overspoeld door datavereisten die afleiden van het echt verbeteren van zorg, met uiteindelijk juist mínder transparantie van prestaties en beslisprocessen.

Doordachte transparantie
KPMG wil met het rapport de weg wijzen naar een positieve weg vooruit. Transparantie die doordacht en gedisciplineerd wordt toegepast, zowel nationaal als regionaal en lokaal, kan juist serieus bijdragen aan de kwaliteit en waarde van zorg. Sleutelementen in zo’n aanpak zijn:
selectief en gefaseerd openbaar maken van gegevens;
leren van innovatieve aanbieders;
bevorderen van een high-trust cultuur;
accurate data ter beschikking stellen aan derde partijen die onafhankelijk zorgdata kunnen omzetten in bruikbare informatie.

Goede voorbeelden
Het rapport sluit af met zeven ‘good practices’ en hoe de zorg in Nederland op een zinvolle manier transparanter kan worden. Is méér transparantie altijd beter? Ook hier ligt een stevige uitdaging, want er valt met transparantie veel te winnen, in kwaliteit en kosten van zorg. Maar bij een verkeerde aanpak valt er juist wat te verliezen. Dit rapport wil bijdragen aan het maken van de juiste keuzes

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *