Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

Datum: 17 oktober 2018

Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Dit is nodig om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen. Het betreft een complexe opgave. De basis van dit stelsel staat inmiddels enigszins. Voor de implementatie is sturing op samenhang  van belang. Er zijn echter meer initiatieven in de zorg rondom informatisering. Daarom heeft KPMG onderzoek uitgevoerd naar de overlap en afhankelijkheden tussen (implementatie)programma’s met een relatie tot de outcome-doelen. De uitkomsten staan in het rapport “Outcome-doelen in kaart”.

Het informatiestelsel geeft mensen meer regie over hun gezondheidsgegevens, vergroot de medicatieveiligheid en stelt mensen in staat om met behulp van e-health zorg ook thuis te kunnen laten plaatsvinden. Binnen het informatiestelsel staan zorgbrede doelen voorop, de zogeheten outcome-doelen. Deze zijn gericht op:
1. vergroten van de medicatieveiligheid;
2. het ontwikkelen van een persoonlijke gezondheidsomgeving;
3. gestandaardiseerde informatie-uitwisseling;
4. het eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens.

Dat kan alleen met basisinfrastructuur voor het inrichten van randvoorwaarden. Alleen daarmee is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessional en patiënt mogelijk.

Foto van het complexe landschap
Het KPMG-rapport ‘Outcome doelen in kaart’ biedt als het ware een overzichtsfoto van het complexe landschap. Het onderzoeksrapport is opgesteld op verzoek van de Informatieberaad. Zij heeft het, voorzien van een uitgebreide memo overhandigd aan ministerBruins.

Strakker sturen op implementatie
Minister Bruins heeft het op zijn beurt met een Kamerbrief verstuurd naar de Tweede Kamer. ‘Het Informatieberaad neemt genoemde knelpunten serieus en gebruikt de inzichten om de sturing te verbeteren en de implementatie van de outcome-doelen te bevorderen’, schrijft minister Bruins. Hij ondersteunt de inzet van het Informatieberaad om strakker te sturen op implementatie. Of, zoals het Informatieberaad het benoemt: ‘Van vrijwillig en vrijblijvend stap voor stap naar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer overeenstemming is bereikt, maar naleving van de afspraken achterblijft, kan doorzettingsmacht in werking treden.’

Herbezinning van de rol van de overheid
Bruins wijst op het feit dat enkele knelpunten nog niet volledig worden opgelost. Het betreft het ontbreken van een landelijke infrastructuur, duidelijkheid over de regierol van VWS en het ontbreken van een masterplan.
Hij schrijft o.a.: ‘Ik herken de oproep om meer regie en zal daaraan gehoor geven. Ik herken ook de oproep voor landelijke voorzieningen en meer verplichting in het veld. Zorggegevens van mensen moeten ook tussen regio’s kunnen stromen. Dit vraagt een herbezinning van de rol van de overheid ten opzichte van landelijke infrastructuren.  Ik onderzoek de mogelijkheid van een wettelijk kader als ook de betere inzet van bestaande instrumenten om zo doorzetting van de resultaten uit het Informatieberaad te bevorderen.’

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *