IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio

IJssellandScan: in één oogopslag gezondheidsinformatie van de regio

Datum: 5 december 2018

In Zwolle is gisteren de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en de ROS Proscoop. Beide organisaties hebben er belang bij dat deze gezondheidsinformatie nu beschikbaar is. Data spelen een belangrijke rol bij de onderbouwing van beleid.

“Er is met het sluiten van diverse landelijke akkoorden in de zorg een beweging ingezet: de Juiste Zorg op de Juiste Plek. We zien dat betrokken partijen elk een stukje van de taart hebben. Het is nu zaak om beschikbare data te ontsluiten op diverse niveaus”, aldus directeur/bestuurder Arie Jongejan van Proscoop.

Onderbouwing
De lancering en de preview van de IJssellandScan was een spannend moment. “We hebben hier heel hard aan gewerkt”, verklaart Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland. Ook zij benadrukte het belang ervan. “We kunnen de vraagstukken in de samenleving niet alleen oplossen, we worden steeds meer een netwerkorganisatie. Belangrijke thema’s voor de GGD zijn: een gezonde leefomgeving, psychische gezondheid en jeugd. Voor ons zijn data als onderbouwing belangrijk.”

Gezondheidsinformatie van de regio
De IJssellandScan geeft in één oogopslag de gezondheidsinformatie van de regio IJsselland weer. De insteek is om de beschikbare gezondheidsinformatie van GGD IJsselland en Proscoop op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier beschikbaar te maken voor professionals en inwoners van de regio IJsselland. Je vindt er informatie over tal van onderwerpen en over actuele thema’s als vaccinatiegraad, alcoholgebruik, psychische gezondheid en zorg in de wijk.
Jongejan: “Door deze samenwerking is er meer informatie beschikbaar. Ik hoop van harte dat we deze data gaan gebruiken om beleid op te baseren.” Van den Berg voegde eraan toe dat het ook goed zou zijn als de data gebruikt worden om te monitoren. “Hebben onze maatregelen ook het gewenste effect op de gezondheid van mensen?”

De website IJssellandscan.nl bestaat uit drie onderdelen: actuele thema’s die steeds wisselen, nieuwsberichten over projecten en informatie over algemene thema’s als: bevolking en preventie en zorg. Maar je treft er ook informatie over eenzaamheid, regie over eigen leven, het aanbod van de hulpverlening.
Het is de bedoeling dat er op termijn ook cijfers op wijkniveau in de databank worden opgenomen. Hier kunnen vergelijkingen mee worden gemaakt.

Relatie met Positieve Gezondheid
Chantal Walg, adviseur bij Proscoop, riep de vraag op of de IJssellandScan kan helpen bij het anders kijken naar Positieve Gezondheid. In de zorg zijn we nog erg gefragmenteerd aan het werk, onze zorg is ziektezorg. Er is sprake van een doolhof aan regels en wetten, aldus haar analyse. “We zoeken de oplossing in het overhevelen van wetten en zorg, in nieuwe financieringsvormen, substitutie en taakverschuiving. Maar het gaat om anders samenwerken, anders organiseren en besturen.”

Zorg verdraaien
“We moeten de zorg verdraaien. Begin met de waaromvraag: waarom doe ik dit?” Het is volgens haar een cultuurverandering: gezondheid in plaats van ziekte, bedoeling in plaats van systeem, perspectieven in plaats van problemen. “Laat je leiden door je bedoeling en niet door het systeem.”

De digitale databank vindt u hier.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *