Gezamenlijke ICT visie voor Midden Nederland nodig

Gezamenlijke ICT visie voor Midden Nederland nodig

Datum: 5 november 2015

e_book_gegevensuitwisseling_raedelijn_zorgenzE-BOOK OVER GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN DE EERSTE EN TWEEDE LIJN – “Een gezamenlijk ICT visie in de regio lijkt noodzakelijk om vooruitgang in uitwisseling van gegevens te boeken.” Dat concludeert Raedelijn adviseur Denise Seelen na een onderzoek en een expertmeeting over de overdracht van gegevens tussen de eerste en tweede lijn.

In Midden-Nederland zijn er weinig afspraken rond digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Dit belemmert de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Ziekenhuizen en huisartsen hebben onvoldoende toegang tot elkaars systemen. Medische gegevens worden op meerdere plekken ingevoerd, onderzoeken regelmatig nogmaals uitgevoerd. Tot ergernis van patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar. Om nog maar niet te spreken over het risico op fouten. Reden voor Raedelijn om een onderzoek te laten doen naar de huidige situatie rond gegevensuitwisseling, om knelpunten te inventariseren en om toekomstscenario’s te schetsen.

Knelpunten en oplossingen
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Miriam de Kleijn en ir. Rube van Poelgeest en vastgelegd in een e-book. Daarna kwamen eind oktober de regionale stakeholders bijeen: huisartsen, specialisten, patiënten, bestuurders, ICT’ers, managers van zorggroepen en ziekenhuizen, eerstelijns diagnostisch centrum Saltro en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Miriam de Kleijn neemt de aanwezigen mee langs de knelpunten en oplossingen van gegevensoverdracht. Leidraad daarbij is het vijflagen model van Nictiz. Organisatiebeleid en zorgproces behoren daarbij tot de bovenste lagen van het model en zijn daarmee de belangrijkste voorwaarden voor gegevensuitwisseling. “Discussies gaan vaak over computersystemen, applicaties en het uitwisselen van informatie, maar het begint toch echt bij afspraken maken op organisatieniveau,” zegt huisarts en onderzoeker Miriam de Kleijn.

Bouwstenen en scenario’s
Het aantal mogelijkheden om medische gegevens uit te wisselen is groot. Het aantal applicaties, systemen en routes idem dito. Er is een groot aantal deeloplossing in gebruik. De onderzoekers noemen twaalf bouwstenen, waaronder HIS, ZIS en ZorgDomein. Maar ook oplossingen die op termijn een uitkomst kunnen bieden zoals LSP en XDS dat ziekenhuizen gebruiken om beelden uit te wisselen, en dat aangesloten kan worden op het LSP. En het door Amsterdamse huisartsen gebruikte Whitebox. Ook van Poelgeest benadrukt dat de techniek niet zozeer het probleem is, maar dat het schort aan samenwerking. Hij noemt in dit verband een best practice uit Noord-Nederland, de Stichting GERRIT, die de deeloplossingen samen laat werken. ”Als we doorgaan met het verzamelen van onsamenhangende deeloplossingen in de regio, dan kan dat potentieel een gevaar kan opleveren voor de patiëntveiligheid omdat de integriteit van de gegevens niet langer gewaarborgd is.”

Aan de slag
Welk scenario heeft het meeste kans van slagen? Is het regionale samenwerking? Of stevent de regio af op een scenario waarbij een derde partij, zoals een commerciële partij, de zorgverzekeraar of bijvoorbeeld de inspectie de regie neemt? In vier subgroepen formuleren de deelnemers zowel kansen als beren op de weg. Raedelijn senior adviseur Denise Seelen: “Alle stakeholders raken er steeds meer van overtuigd dat een gezamenlijke ICT visie in de regio noodzakelijk is om vooruitgang te kunnen boeken op dit belangrijke gebied. Het scenario van regionale samenwerking lijkt daarom het meest kansrijk.”

Rol Raedelijn
Gegevensuitwisseling is één van de knelpunten in samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Daarom doet Raedelijn onderzoek en brengt stakeholders bij elkaar. Het e-book over gegevensuitwisseling is een weergave van het onderzoek naar de knelpunten, oplossingen en scenario’s rond dit thema. Denise Seelen: “Wij vinden het belangrijk om op die manier een bijdrage te leveren aan het op gang brengen van een beweging in het veld. Er zijn vele initiatieven op ICT gebied maar de onderlinge afstemming is beperkt. Als we de samenwerking tussen zorgverleners willen faciliteren met de patiënt meer in de regie, dan is een adequate digitale gegevensuitwisseling of gezamenlijke dossiervorming essentieel.”

Meer informatie over het onderzoek naar gegevensoverdracht bij Denise Seelen, M. 06 46 19 44 38.

Downloaden van het E-book? Klik hier.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *