Roep om terugkeer van verzorgingshuizen

Roep om terugkeer van verzorgingshuizen

Datum: 9 december 2019
De roep om terugkeer – zij het in een modern jasje – van wegbezuinigde verzorgingshuizen wordt steeds sterker. Niet alle ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Zeker bij toenemende lichamelijk ongemakken en/of het wegvallen van een partner, ligt eenzaamheid op de loer. Iedereen kent wel in de nabije omgeving een kwetsbare oudere die beter af zou zijn in een verzorgingshuis dan het beoogde ‘langer thuis wonen’. Ook huisartsen pleiten voor de terugkeer van verzorgingshuizen, waar patiënten die niet meer thuis kunnen of willen wonen een goede plek krijgen. Met aldaar de juiste zorg en verschillende activiteiten.

Gemiddeld zijn huisartsen drie uur per week kwijt aan het doorverwijzen van kwetsbare patiënten, blijkt uit een peiling van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Huisarts en bestuurslid van Huisartsenzorg Drenthe Lamiek Westerhof bevestigt dit. Regelmatig is zij uren bezig met het zoeken naar plekken voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen. Een taak die volgens Westerhof niet bij een huisarts hoort te liggen en die bovendien voor een hoge werkdruk zorgt. En daarom moet de Tweede Kamer volgens haar nu ingrijpen.

Hogere werkdruk
Westerhof wijst op het gegeven dat de huisartsen er de afgelopen jaren sowieso al veel taken bij hebben gekregen. Vanwege de verschuiving van de zorg vanuit de ggz en ziekenhuizen naar huis en de zwaardere zorgvraag. “Het zoeken van plekken voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen, zorgt bij de huisartsen voor een nog hogere werkdruk”, stelt ze terecht vast.

Thuiswonende ouderen met uitgebreide medische problemen
Afgelopen zomer stuurde de actiegroep Het Roer moet Om al een pamflet naar de minister. Maar dit heeft tot nu toe tot niets geleid. Zoals overal in het land is het ook in Drenthe een groot probleem om voor een oudere een plek te vinden in een verzorgingshuis. Huisartsen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die alleen thuis wonen, vaak met uitgebreide medische problemen. Zij kunnen zich niet meer alleen redden, maar kunnen ook niet naar een verzorgingshuis. Daarbij zijn er ook wachtlijsten bij de ggz. Dat alles doet een steeds groter beroep op de mantelzorg, maar die kan het ook lang niet altijd opvangen.
Noodoplossingen
De Drentse huisartsen hebben de afgelopen periode samen met ambulancezorg en ziekenhuizen diverse acties ondernomen om de knelpunten op te lossen. Zo is er een beveiligde app gelanceerd, waarmee ze direct kunnen overleggen met wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een coördinatiepunt opgezet. Dat heeft de kern van het probleem echter niet opgelost.
(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *