Thema’s Preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Thema’s Preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Datum: 8 februari 2018

Het kabinet wil een nationaal Preventieakkoord sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Aan de hand van rondetafelgesprekken hebben partijen drie thema’s vastgesteld, namelijk: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Er zijn meer thema’s naar voren gebracht, maar inzet op deze drie thema’s wordt breed gedeeld. Deze leiden tot een groot gezondheidsverlies en veroorzaken een hoge ziektelast, schrijft Blokhuis in zijn brief aan de Tweede Kamer. Overigens komt het nationaal Preventieakkoord niet in plaats van bestaande programma’s (bijv. JOGG, Gezonde school, Alles is gezondheid), maar kan deze versnellen of intensiveren.

Ook inzet op achterliggende problematiek nodig
Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Om resultaten te bereiken is veelal ook inzet nodig op de achterliggende problematiek, vaak op het vlak van het sociaal domein, zoals armoede en schulden.

Gezondheidswinst
Inzetten op preventie bij deze drie thema’s draagt positief bij aan de gezondheid, is de overtuiging van alle partijen. Met vereende krachten valt er meer en sneller resultaat is te halen is om gezondheidswinst te boeken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Problematisch alcoholgebruik
Aan het thema overgewicht zijn als onderdelen bewegen en voeding onlosmakelijk verbonden. Ten aanzien van problematisch alcoholgebruik, zegt Blokhuis: “Ik ben er van overtuigd dat we de risico’s van problematisch alcoholgebruik voor onze gezondheid sterk onderschatten. Daar mogen en kunnen we als samenleving niet voor wegkijken. …. Drink niet of niet meer dan één glas per dag. En die glazen per dag mag je niet bij elkaar optellen en allemaal tegelijk in het weekend drinken, als je het gezond wilt houden. Dat moeten we ons allemaal veel beter realiseren.”

Blokhuis wil:
a) stevige ambities formuleren voor de lange termijn (zoals een rookvrije generatie) en ambitieuze, concrete doelen en maatregelen voor 2020;
b) samenwerking op nationaal en lokaal niveau over de domeinen heen versterken. In diverse gemeenten wordt met effect een integrale aanpak gerealiseerd. Dit zou met een nationaal preventieakkoord moeten worden verbreed;
c) samenwerking binnen het nationaal preventieakkoord met die partijen die verantwoordelijkheid durven nemen en resultaat willen bereiken. Het nationaal preventieakkoord moet verder gaan dan vrijblijvende afspraken;
d) inzetten op bestaande instrumenten en aanpakken die goed werken en op breed draagvlak kunnen rekenen.

Bewezen effectieve maatregelen
In het regeerakkoord is gesteld dat de maatregelen bewezen effectief moeten zijn. De effectiviteit kan zowel zichtbaar worden in de praktijk als blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Als kennis over effectiviteit ontbreekt, moet het worden onderzocht.

Voortgang
Blokhuis gaat de komende maanden het nationale Preventieakkoord vorm geven, in samenspraak met de partijen die zich ook willen inzetten voor extra inzet op de genoemde thema’s.  Vóór het algemene overleg Preventiebeleid op 18 april informeert hij de Kamer over de voortgang.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *