Aantal rokers en overmatige drinkers iets gedaald

Aantal rokers en overmatige drinkers iets gedaald

Datum: 21 maart 2019

Het Nationaal Preventieakkoord kent ambitieuze doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met ruim 70 organisaties in ons land, het roken en te veel drinken van volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage mensen met overgewicht naar 38 procent. Of dit haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. De percentages lagen in 2018 nog vele malen hoger, zo heeft het CBS deze week bekendgemaakt. 

In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie (en dat kan nog wel eens optimistisch zijn ingeschat) was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had de helft van de volwassenen, om precies te zijn 50,2 procent,  overgewicht. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Het aandeel rokers en overmatige drinkers is gedaald. Maar dat ligt nog steeds ver boven de gestelde doelen voor 2040 in het  Nationaal Preventieakkoord. In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie driekwart dagelijks.

Alcoholconsumptie
In 2018 was 9,0 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker. Dat houdt in:  minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag (vrouwen). En 8,2 procent is een overmatige drinker. Dat wil zeggen: meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). Dat aantal is gedaald van bijna 10 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.

Meer dan de helft van volwassenen te zwaar
In 2018 had de helft (50,2 procent) van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht, ongeveer gelijk aan 2014. En nog ver weg van de beoogde 38 procent van het Preventieakkoord. Het aantal volwassenen met obesitas was met 15,0 procent zelfs nog iets hoger dan in 2014.
Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht, en 2,7 procent obesitas. Het goede nieuws: dat is niet veranderd ten opzichte van 2014.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *