Duidelijkheid over GLI overgewicht en obesitas

Duidelijkheid over GLI overgewicht en obesitas

Datum: 19 maart 2018

Het Zorginstituut Nederland heeft een addendum uitgegeven dat duidelijkheid moet bieden over de voorwaarden voor inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) voor overgewicht en obesitas. In haar standpunt hierover van  2009 concludeerde het Zorginstituut dat een gecombineerde leefstijlinterventie effectief is bij overgewicht en obesitas. Deze wordt echter weinig aangeboden, omdat er onbekendheid bestaat over de vergoeding. De belangrijkste punten heeft Zorginstituut Nederland daarom samengevat in een factsheet van een A-vier.

Patiënten met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s. Toch worden zij weinig gewezen op behandelingen die de risico’s kunnen verminderen: de gecombineerde leefstijlinterventie. Daarvan wordt echter weinig gebruik gemaakt, omdat zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet weten wanneer zo’n GLI kan worden  vergoed. Met het addendum en de factsheet wil het Zorginstituut daar verandering in brengen, omdat deze meer duidelijkheid bieden over de voorwaarden van de inkoop.

Aanbod GLI in een programma
Gecombineerde leefstijlinterventie wil zeggen: een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (hetzij individueel, hetzij in een groep).

Gecombineerde leefstijlinterventie is effectieve zorg voor obesitas en overgewicht

Structureel aanbod ontbreekt
In 2009 concludeerde het Zorginstituut (de toenmalige CVZ) dat de gecombineerde leefstijlinterventie effectieve zorg is bij overgewicht en obesitas. Sindsdien kan deze zorg worden vergoed uit het basispakket. Er is echter nog steeds geen structureel aanbod van GLI. Huisartsen kunnen patiënten niet verwijzen. Ook in de tweede lijn is geen structureel, goed georganiseerd aanbod. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars vinden het onduidelijk aan welke voorwaarden de behandelaars en een GLI precies moeten voldoen.

Zie het standpunt GLI bij overwicht en obesitas. Hier staan ook het addendum en de factsheet.

 

(foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *