Samen beslissen: 3 goede vragen voor kinderen

Samen beslissen: 3 goede vragen voor kinderen

Datum: 19 januari 2018

Ook kinderen en jongeren willen graag samen met een arts beslissen over hun eigen behandeling. Dat kan heel goed aan de hand van gerichte vragen. Onlangs zijn ‘3 goede vragen voor kinderen’ opgesteld. Dit als uitbreiding op de ‘3 goede vragen’ van de Patiëntenfederatie Nederland. Kinderen en jongeren hebben in de praktijk vaak te weinig informatie over behandelopties en de consequenties daarvan. De ‘3 goede vragen’ moet daarin verandering brengen. 

Inhoudelijk gaat het om ongeveer hetzelfde als de vragen voor volwassenen, maar veel directer geformuleerd. De vragen zijn concreet en gericht op het heden:
– Dit voel ik, wat is het?
– Wat kunnen we er allemaal aan doen?
– Wat betekent dat voor mij nu en later?

Recht
Stichting Kind & Ziekenhuis heeft het initiatief genomen voor de drie vragen. “We zagen dat de campagne voor volwassenen een succes is en dachten: dat willen wij ook voor kinderen”, zegt Eva Schmidt-Cnossen, projectmanager bij Kind & Ziekenhuis. “Kinderen en jongeren willen meebeslissen over onderzoeken en behandelingen, en wettelijk hebben ze vanaf 12 jaar daartoe ook het recht. We wilden kinderen en ouders ervan bewust maken dat ze het recht hebben om samen met de zorgprofessional te beslissen over behandelingen. Vaak zijn ze daar niet goed van op de hoogte.”

Gevolgen op korte termijn
De pilot vond plaats met medewerking van een aantal ziekenhuizen. Uit de focusgroepen kwam naar voren dat kinderen niet beseffen dat ze überhaupt vragen mogen stellen. Dat was voor hen een nieuwe gedachte. Ze vinden ook andere vragen belangrijk dan ouders. Kinderen zijn geïnteresseerd in de gevolgen van een behandeling op korte termijn. Ze willen weten of ze nog kunnen hockeyen of voetballen. Ouders hebben vooral oog voor de gevolgen op lange termijn. De kinderen bleken de vragen hoog te waarderen en voelden zich daarmee beter gehoord.

Ook voor huisartsbezoek
Hoewel de ‘3 goede vragen voor kinderen’ ontwikkeld zijn vanuit de tweede lijn, kunnen deze uiteraard ook heel goed worden gebruikt bij een bezoek aan de huisarts.

Ondersteunende materialen
Er zijn verschillende materialen ontwikkeld bij ‘3 goede vragen voor kinderen’, waaronder:
een videofilmpje
een folder
een poster

Uitleg over wetten en regels
Stichting Kind & Ziekenhuis heeft ook een website ontwikkeld, waarop helder voor kinderen wordt uitgelegd aan welke regels artsen zich moeten houden. Zoals de WGBO, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, met het onderscheid van kinderen tot 12 jaar, van 12-15 jaar en vanaf 16 jaar. En de rechten van het kind t.a.v. van de zorg van een huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorg. Kinderen kunnen via deze site ook vragen stellen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *