Help de dokter met een goed gesprek

Help de dokter met een goed gesprek

Datum: 6 november 2018

Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met het campagne-initiatief ‘Help de dokter met een goed gesprek’. Hiermee nodigen huisartsen en praktijkondersteuners hun patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer en zo te komen tot samen beslissen. De website begineengoedgesprek.nl die tips geeft waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op een afspraak met hun arts, is vernieuwd.

Het initiatief past binnen de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ die in 2016 binnen ziekenhuizen is gestart.

Zorgprofessionals kennen het belang van Samen Beslissen. Behandelingen slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts en praktijkondersteuner en patiënt elkaar nodig. Patiënten vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Dokters bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Een goed gesprek en een gezamenlijke beslissing kunnen behandelingen efficiënter maken en onnodige zorgkosten voorkomen.

Begineengoedgesprek.nl
‘Help de dokter met een goed gesprek’ nodigt patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer. De campagne maakt duidelijk dat de wensen, angsten en zorgen van mensen ertoe doen. De vernieuwde website geeft heldere tips waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak. Met deze tips wordt een goed gesprek gemakkelijker. Bijvoorbeeld door het stellen van 3 goede vragen.
Met ‘Help de dokter met een goed gesprek’ kunnen professionals hun patiënten wijzen op het belang van een goede voorbereiding en een goed gesprek in de spreekkamer. De website biedt handige instrumenten en materialen om Samen Beslissen makkelijker te maken.

Initiatief van veel partijen
‘Help de dokter met een goed gesprek’ is een initiatief van InEen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze partijen werken nauw samen aan het bevorderen van samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief is gefinancierd door Zorginstituut Nederland. De boodschap versterkt de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( 2016) van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten (FMS), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *