Regionaal populatiegericht programma GezondVeluwe

Regionaal populatiegericht programma GezondVeluwe

Datum: 9 juni 2016

gezondveluwe_zorgenzHet programma GezondVeluwe beoogt om samen met partijen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde de gezondheidszorg en ondersteuning voor 150.000 inwoners duurzaam te organiseren. Voor een betere ervaren gezondheid, kwalitatief goede en betaalbare zorg op de juiste plek. Raedelijn is kwartiermaker voor de ontwikkeling van het populatiegerichte programma. Een interview met programmamanager Marian Kesler, door Zorgenz overgenomen van Raedelijn.

De initiatiefnemers van het programma GezondVeluwe zijn het ziekenhuis St. Jansdal, de huisartsencoöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest Veluwe. Raedelijn is gevraagd om te adviseren bij de ontwikkeling van het programma en verzorgt het programmamanagement. De afgelopen maanden heeft een team van Raedelijn gewerkt aan de ontwikkeling van het programma. Marian Kesler is kwartiermaker en programmamanager. Het strategisch adviestraject geeft zij samen vorm met de partners en collega Hans Puijk. Mark Callaars is verantwoordelijk voor de monitoring en het datamanagement, Sabella Lagerwaard doet de programmacommunicatie en Edith de la Fuente is projectleider van het ouderenzorgproject. De afgelopen maanden heeft het team GezondVeluwe gewerkt aan de vormgeving en inrichting van het programma.

Inwoners staan centraal
Marian Kesler, strategisch adviseur Raedelijn en programmaleider GezondVeluwe, vertelt: “Het uitgangspunt van het programma is dat de behoeften van de inwoners en patiënten uit de regio richtinggevend zijn bij alle activiteiten en projecten die we uitvoeren. Zorgbelang als cliëntenorganisatie heeft een stevige positie in de programmastructuur. Op basis van relevante data hebben we een kwantitatieve analyse gemaakt van de regio en zijn populaties, doelgroepen, kosten en ontwikkelingen in beeld gebracht.”

Regionale visie en aanpak
“Het ontwikkelen van een netwerkorganisatie met een gezamenlijke visie en gedeelde ambities is een belangrijk onderdeel van het programma,” vervolgt Marian. “Als kwartiermaker leggen we op bestuurlijk niveau de verbinding met stakeholders. Op 17 mei hebben bestuurders van gemeenten, ziekenhuis, huisartsencoöperatie, apothekers, fysiotherapie, VVT-organisaties, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis elkaar ontmoet en is een eerste dialoog gevoerd over doelen voor de toekomst. In de komende weken volgt hierop een verdieping, waarbij we streven om deze zomer bestuurlijk commitment vast te stellen voor gedeelde ambities.”

Data en monitoring
“Raedelijn is verantwoordelijk voor data en monitoring van het programma op populatie- en projectniveau. Op de drie assen van Triple Aim (verlagen van de zorgkosten, verbeteren van de kwaliteit van zorg en van de ervaren gezondheid) meten we de resultaten van de inspanningen voor de beoogde populatie. Dit alles met het doel de zorg in de regio duurzaam te organiseren. Hierbij is ouderenzorg bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. De analyses geven aan dat het aantal 75-plussers in Noord-Veluwe hoger is dan het landelijke gemiddelde en de verwachting is dat het aantal kwetsbare ouderen in 2020 meer dan gemiddeld toeneemt.”

Aftrap samenwerking ouderenzorg
“Begin juni zijn we gestart met de samenwerking rondom ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde als onderdeel van het programma. Deze samenwerking is een vervolg op het ketenzorgprogramma van Medicamus dat in 2015 is afgerond. Gemeenten en zorgorganisaties gaan de komende jaren in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde samenwerken in lokale ouderenteams rondom huisartsenpraktijken en zij gaan het digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg regionaal implementeren. Van deze projecten is Raedelijn projectleider. Ook gaan we starten met het preventieproject gericht op robuuste ouderen dat zich richt op het behoud van de gezondheid van ouderen. Zorgbelang Gelderland is projectleider van dit project. Samen met welzijnsinstellingen, met informele zorg en burgerinitiatieven gaan we vormgeven aan de activiteiten die ouderen zelf belangrijk vinden. “In de nabije toekomst gaan er meer projecten en thema’s van start onder de paraplu van het programma GezondVeluwe. We zijn al bezig met de voorbereidingen voor geboortezorg,” sluit Marian af.

Meer informatie? Neem contact op met Marian Kesler, M. 06 21 10 87 01.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *