Een mooi voorbeeld van populatiegericht werken

Een mooi voorbeeld van populatiegericht werken

Datum: 19 april 2017
marian_kesler_zorgenz

Programmamanager Marian Kesler van Raedelijn begeleidt met een team het populatiegerichte programma GezondVeluwe. (Foto: Pieter Magielsen)

DE BEWEGING GEZOND VELUWE (1) – De afgelopen jaren als de zorgverzekeringen verlengd moesten worden in het najaar, kwam de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde in het nieuws met een keurmerk. Sinds 2016 is het initiatief doorontwikkeld tot een populatiegericht programma, waarin zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samenwerken aan het welbevinden van de 150.000 inwoners. ZorgenZ volgt GezondVeluwe en start met een serie interviews. Als eerste vertelt programmamanager Marian Kesler over deze toekomstbestendige inrichting van zorg en ondersteuning. 

Marian Kesler: “De initiatiefnemers van het programma zijn de huisartsencoöperatie Medicamus, Zorggroep Noordwest-Veluwe en het ziekenhuis St Jansdal. Inmiddels zijn veel meer partijen aangesloten. Vanuit Raedelijn verzorgen we het programmamanagement. Zorgbelang Gelderland heeft hierbij een stevige positie in het programma. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om gezond te blijven en wat nodig is om bestaande gezondheidsproblemen te verminderen. De basis van populatiegericht werken is dat partijen gezamenlijk, over domeinen heen, werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in een bepaald gebied.”

Inwoners staan centraal
“Het uitgangspunt is dat de behoeften van de inwoners richtinggevend zijn bij de activiteiten en projecten die we uitvoeren. De inwoners staan centraal. Vooraf maken we een analyse van de gezondheidsrisico’s in een regio. Op basis hiervan definiëren we populaties en maken we een programmaontwerp, waarin doelstellingen, projecten en interventies staan en de wijze waarop we de voortgang en de uitkomsten gaan meten. Hierbij hanteren we de principes van Triple-Aim: samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op meer ervaren gezondheid van de inwoners van de regio, tegen dezelfde of lagere kosten. Het uitgangspunt is dat de behoeften van de inwoners richtinggevend zijn bij de activiteiten en projecten die we uitvoeren. De inwoners staan centraal.”

Samenwerken op alle niveaus over domeinen heen
“Domeinoverstijgende samenwerking vormt de kern van het programma GezondVeluwe. Samen met regionale partijen in zorg en welzijn, gemeenten en de zorgverzekeraar kijken we naar wat de inwoners van deze regio nodig hebben om gezond te blijven of om bestaande gezondheidsproblemen te verminderen. We werken vanuit de visie ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Om zich gezond te (blijven) voelen, geven inwoners aan op verschillende aspecten van positieve gezondheid zaken nodig te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om medisch zorg, maar ook om zingeving en participatie. Om dit te organiseren, is verbinding tussen professionals, tussen leidinggevenden, tussen bestuurders en last but not least, ook tussen inwoners (buren, mantelzorgers) nodig. Het is prachtig als alle partijen, professioneel en informeel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de regio.”

Communicatie
Om deze verbindingen goed te maken vormt communicatie een belangrijke onderdeel van het programma. Communicatie tussen professionals, zodat goede voorbeelden en kennis gedeeld worden en communicatie met de inwoners, zodat zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben en wat hun mening is over de projecten. We hebben een website ontwikkeld (www.gezondveluwe.nl) die komend jaar nog interactiever wordt. Zorgbelang als cliëntenorganisatie heeft een stevige positie in het programma, want – ik kan het niet vaak genoeg kan benoemen – de stem van de inwoners is leidend bij alle projecten die we opzetten.”

Informatiemanagement
Kesler: “Naast het leggen van verbinding op alle niveaus en het belang van goede communicatie, vormt informatiemanagement een belangrijke pijler in het programma. Hiervoor hebben we een interactief dashboard ontwikkeld waarmee we live kunnen monitoren hoe de voortgang is in de verschillende projecten en welke resultaten we boeken op de verschillende niveaus van project, populatie en burger. We hopen eind 2017 een trendbreuk te kunnen laten zien op de drie assen van Triple-Aim.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Kesler: “Populatiegericht werken is een manier om de zorg en ondersteuning toekomstgericht en duurzaam te organiseren. We zien binnen GezondVeluwe dat bestuurders met elkaar de schouders onder dit concept willen zetten, waarbij de betrokkenheid van zorgverleners en de inwoners essentieel is. Een mooi en spannend proces!”

gezond_veluwe_keurmerk_zorgenzMEER INFORMATIE: Dit interview is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van Raedelijn. Kijk voor meer informatie op www.raedelijn.nl of  op www.gezondveluwe.nl.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *