Goede resultaten GezondVeluwe

Goede resultaten GezondVeluwe

Datum: 1 maart 2018

In Noordwest-Veluwe werken zorgaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samen in het programma GezondVeluwe om de zorg voor 150.000 inwoners te verbeteren. Wat levert twee jaar GezondVeluwe op? Wat zijn de belangrijkste resultaten en successen? En hoe ervaren de inwoners dat? De resultaten van het programma zijn weergegeven in een overzichtelijke infographic.

Bijna de helft van de ouderen ervaart langer thuis te kunnen blijven wonen en voelt zich zelfredzamer. Een groot deel van de mantelzorgers (40%) voelt zich meer ontlast en ook professionals zijn tevreden. Zij geven de samenwerking een 7.2, hebben meer werkplezier en ervaren korte lijnen, net als de inwoners.

Voorbeelden van succesvolle projecten
Succesvolle projecten zijn het behoefte-onderzoek vitale ouderen, integrale ouderenteams en OZOverbindzorg. Via dit digitale communicatieplatform communiceren alle partijen rondom oudere en mantelzorg online met elkaar over de zorg. De gezondheid van de oudere is daardoor scherp in beeld, waardoor op tijd bijgestuurd kan worden. ZorgenZ publiceerde hier vorig jaar een artikel over: OZOVerbindzorg scoort in GezondVeluwe.
Ook het Project Spoedzorg is een succes. Het helpt voorkomen dat ouderen die op de SEH of bij de huisartsenpost komen, onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

Meer dan twintig partners werken over domeinen samen
Initiatiefnemers van GezondVeluwe zijn ziekenhuis St Jansdal, Huisartsen Coöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Inmiddels is het netwerk uitgebreid tot twintig partners die over de domeinen samen werken. Van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten tot patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Raedelijn verzorgt vanaf 2016 voor GezondVeluwe het programmamanagement.

Organiseren van de samenwerking
De afgelopen twee jaar lag de focus op het vormgeven, organiseren van samenwerking in de integrale zorg en ondersteuning voor ouderen, zodat ouderen zo lang mogelijk, verantwoord zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn in 2016 verschillende projecten gestart. GezondVeluwe gaat dit jaar door met deze aanpak en ontwikkelt door met nieuwe thema’s, zoals ggz-jeugd, pilot Valued Based Healthcare (VBHC), kwetsbare ouderen en projecten voor ernstige psychische aandoeningen (EPA).

Concreet houdt dit voor de werkagenda in 2018 het volgende in:

  • Verder inbedden integrale ouderenzorg rond ouderenteams met ondersteuning van OZOverbindzorg en versterken verbinding met het sociaal domein en het ziekenhuis (transmurale overdracht);
  • Monitoring ouderenzorg continueren en doorontwikkelen;
  • Gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van regionale werkafspraken rond eerstelijnsverblijf en ander kortdurend verblijf over o.a. beschikbaarheid van bedden en het actueel inzichtelijk maken daarvan, de triage en overdracht.

GezondVeluwe verbetert zorg en ondersteuning
Het netwerk GezondVeluwe werkt samen met inwoners aan gezondheidsvraagstukken. Met als doel 150.000 inwoners de voordelen te laten ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij. Het gaat om integrale zorg en ondersteuning, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de regio.

De infographic over het verbeteren van de ouderenzorg kunt u hier downloaden.

Hier vindt u meer informatie over het programma GezondVeluwe.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *