“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

Datum: 20 april 2017

BEWEGING GEZONDVELUWE (2) – Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie Medicamus is praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in Ermelo. Na programmamanager Marian Kesler op 19 april jl., vertelt Hannie nu bevlogen over de inzet van een lokaal ouderteam, een digitale zorgmap en grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij GezondVeluwe. 

“In 2016 zijn we met GezondVeluwe daadwerkelijk aan de slag gegaan met een nieuwe vorm van samenwerken. In een ouderenteam werkt de huisartsenpraktijk intensief samen met wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseurs van lokale welzijnsorganisaties. Bij ons zijn ook de fysiotherapeuten en de apotheken aangesloten. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het werkproces en maken gebruik van het eenvoudige communicatiesysteem OZOverbindzorg. Je kan dit systeem ook wel vergelijken met een soort digitale zorgmap, waarbij de ouderen en hun mantelzorgers de regie hebben.”

Korte lijntjes
“Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking. Ik werk al heel wat jaren in de zorg en door dit systeem hebben we veel meer korte lijntjes met elkaar beschikbaar.  Door de veranderingen in de zorg wonen ouderen steeds langer thuis. De zorg rondom ouderen is daarmee complexer geworden. Met OZOverbindzorg communiceren we eenvoudig met elkaar en wat we communiceren is voor alle betrokkenen zichtbaar. Dit voorkomt misverstanden. In de huisartsenpraktijk, waar ik werkzaam ben, benader ik ouderen en hun mantelzorgers voor deelname aan het systeem. Zij moeten uiteraard toestemming geven, en ook wie binnen hun netwerk precies toestemming mogen krijgen om in de communicatie te delen. Vaak moeten ze er even over nadenken, maar als ze eenmaal deelnemen ervaren ze al snel de voordelen.”

150.000 inwonersgezond_veluwe_keurmerk_zorgenz
De afgelopen jaren als de zorgverzekeringen verlengd moesten worden in het najaar, kwam de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde in het nieuws met een keurmerk. Sinds 2016 is het initiatief doorontwikkeld tot een populatiegericht programma, waarin zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samenwerken aan het welbevinden van de 150.000 inwoners. ZorgenZ volgt GezondVeluwe: dit is het tweede interview. Programmamanager Marian Kesler sprak op 17 april jl. over deze toekomstbestendige inrichting van zorg en ondersteuning. 

Mantelzorgers ondersteunen
“Zo was ik onlangs bij een oudere mevrouw, van wie de voeten heel droog waren. Via het systeem heb ik een door de huisarts voorgeschreven recept verzonden naar de apotheek en heb ik de wijkverpleegkundige van thuiszorg gevraagd om de voeten van deze mevrouw te verzorgen. Zij hebben hier nu dagelijks aandacht voor. Dat is voor haar zoon die een belangrijke mantelzorger is, ook heel fijn: hij hoeft niet overal achteraan te bellen. Ook is transparant voor alle betrokkenen welke zorg en verantwoordelijkheid een ieder heeft rondom de ouderen. Kort geleden was ik bij een andere patiënt waarvoor fysiotherapie was aangevraagd: we maakten ons zorgen over het lopen van deze mevrouw. Met thuiszorg is afgesproken, dat zij helpen bij de oefeningen die mevrouw van de fysiotherapeut heeft opgekregen.”

Spin in het web
“Als praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige ben ik vaak de spil in het web. Ik heb kennis van het netwerk rondom de oudere en ik kan me goed verplaatsen in de thuissituatie. Met de nieuwe werkwijze e-mailen we minder heen en weer, benutten we de kortere lijnen en elkaars kwaliteiten. De ouderenadviseurs van de welzijnsorganisaties hebben ook een grotere rol. Zij bieden de begeleiding die het langer thuis wonen ondersteunen. Thema’s zoals eenzaamheid krijgen hiermee meer aandacht. We kunnen met elkaar meer ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. Dat is vaak ook echt nodig.”

MEER INFORMATIE: Dit interview is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief GezondVeluwe. Kijk voor meer informatie op www.gezondveluwe.nl

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *