Regionaal aanspreekpunt voor farmacie

Regionaal aanspreekpunt voor farmacie

Datum: 8 maart 2016

kirsten_kouwen_zorgenzRIJNLAND – “Ik ben erg blij dat de apothekers zich verenigd hebben. Ik weet nu zeker dat de vertegenwoordiging van de apotheken in de regio goed geregeld is. Je doet zelf een klein stukje en de rest wordt geborgd door een collega.” Aldus Kirsten Kouwen-Lubbers, voorzitter van de Vereniging Eerstelijns apothekers Rijnland. Een regionaal aanspreekpunt voor farmacie is een feit.

De vereniging, een doorstart van het voormalig Departement Leiden van de apothekers, wordt een aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Tot voor kort behartigden apothekers regionale thema’s als ketenzorg, medicatieoverdracht en thuiszorg op persoonlijke titel, waarbij het onduidelijk was wie mandaat had om namens de apothekers te spreken met externe partijen. Monica van Papendrecht, adviseur van de Regionale Ondersteuningsorganisatie (ROS) Reos adviseerde de apothekers bij de oprichting van de vereniging.

Drie doelen
Dertig apothekers keurden de nieuwe statuten van de vereniging goed. De grootste veranderingen zijn die van het lidmaatschap en het stemrecht. Alleen werkzame apothekers in openbare apotheken en politheken kunnen lid zijn. Elke praktijk heeft een stem, onafhankelijk van hoeveel apothekers werken in de apotheek. Met deze nieuwe vereniging willen de apothekers drie zaken bereiken: (1) Gemandateerde afvaardiging van collega’s in regionale overlegstructuren, (2) Gestructureerde terugkoppeling over regionale thema’s en (3) Een aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Om de organisatie ‘licht’ te houden is gekozen voor een klein, driekoppig bestuur dat de eerstkomende tijd bestaat uit Kirsten Kouwen-Lubbers (voorzitter), Roelof Kok (secretaris ) en Thomas Kanis (penningmeester).

Meer informatie bij Monica van Papendrecht van Reos: M. [email protected], T. 071 566 18 18.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *