Wijkgericht werken Amstelland werkt

Wijkgericht werken Amstelland werkt

Datum: 8 december 2015

ouderenzorg_zorgenzBOTTOM-UP – “Kijk eens naar het verschil. In het begin zat iedereen wat onwennig bij elkaar. Nu hebben we het in Wijkgericht werken Amstelland over het inrichten van werkprocessen.” Goed opgezet in korte tijd, zo luidt het oordeel van praktijkondersteuner Christel van Moerkerk over de alliantie waarin thuiszorginstanties, huisartsen, praktijkondersteuners en ouderenadviseurs met elkaar overleggen om kwetsbare ouderen beter te ondersteunen.

“We merken dat deze bottum-up aanpak werkt. Medewerkers zijn enthousiast, er is draagvlak en belangrijker nog: zij bedenken iets waar zij echt mee kunnen werken in hun wijk,” zegt Reos-adviseur Monica van Papendrecht die bij Wijkgericht werken Amstelland adviseert. Zij is lid van het organiserend team voor de bijeenkomsten van de alliantie. Haar inzet wordt gedeeltelijk betaald door verzekeraar Zorg en Zekerheid op basis van de NZa-beleidsregel CU 7087 en gedeeltelijk door de alliantie in Amstelland.

De werkgroep bedenkt de meest geschikte aanpak
Niet de beleidsmakers of bestuurders van de organisaties leggen een blauwdruk op, de werkvloer bedenkt zelf een geschikte aanpak in de ouderenzorg. Na de vierde bijeenkomst begin december zijn medewerkers in bijna alle wijken gestart met overleg over oudere patiënten over de grenzen van de organisaties heen. Dat doen zij per wijk. In dit overleg wordt een oudere patiënt, na zijn toestemming, besproken. De verschillende perspectieven samen leveren een completer beeld op van de patiënt. Daarna bespreken zij de aanpak en verdelen de taken onder de professionals. Ook brengen zij elkaars adresgegevens in kaart zodat zij elkaar snel kunnen bereiken.

Waardevol om te kunnen sparren
Jacobine van der Dussen, kaderhuisarts ouderengeneeskunde is adviserend betrokken bij dit initiatief. “Je merkt dat er vertrouwen ontstaat en dat professionals het waardevol vinden om te sparren. Ik heb de wens dat bestuurders de medewerkers de ruimte blijven geven om deze aanpak voort te zetten.”
Bij Wijkgericht werken Amstelland zijn medewerkers betrokken van onder andere
Amstelring, Stichting Brentano Amstelveen, GGZ InGeest, Huisartsen coöperatie Amstelland, Vita Welzijn en Advies, Ziekenhuis Amstelland, Zorgcentrum Aalsmeer, Zonnehuisgroep Amstelland.

Meer informatie bij Monica van Papendrecht, adviseur Reos, E. [email protected], T. 017 5661818.

(Foto: Andrey Burmakin/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *