Knooppunt Ketenzorg goed op weg

Knooppunt Ketenzorg goed op weg

Datum: 19 november 2014

gelf_jan_wieringa_zorgenzNa het tekenen van de statuten eind augustus, presenteert ROS Reos nu in een recente nieuwsbrief een interview met Gelf Jan Wieringa. Hij is voorzitter van het door Reos begeleide bestuur van Knooppunt Ketenzorg. Zorgenz neemt het interview graag over. ‘Zorg dicht bij de patiënt’, dat is het motto.

Knooppunt Ketenzorg is een zelfstandige organisatie waarin eerstelijnszorgverleners uit samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland zijn verenigd. Reos adviseert en begeleidt het bestuur van Knooppunt Ketenzorg en de werkgroepen bij ontwikkelen en actualiseren van de zorgprogramma’s. Gelf Jan Wieringa, voorzitter van het dagelijks bestuur, geeft een toelichting op de toekomstplannen van Knooppunt Ketenzorg.

Eerstelijns organisatie
Knooppunt Ketenzorg ontwikkelt zich als eerstelijns organisatie waarin de zorg centraal staat. Onlangs zijn de ketenzorgprogramma’s COPD, CVRM en Diabetes Mellitus II geactualiseerd. De werkgroepen werken aan het ontwikkelen van nieuwe zorgprogramma’s. Gelf Jan Wieringa: “We zijn als eerstelijns zorgverleners goed op weg. Continu moeten wij toetsen of bestaande zorgprogramma’s nog aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en hoe het programma in de praktijk wordt ervaren door de mensen die ermee werken en de patiënten.” Bij de ontwikkeling en evaluatie is de patiëntenorganisatie Zorgbelang betrokken.

Samenwerking met tweede lijn intensiveren
Samenwerking tussen de eerstelijns multidisciplinaire samenwerkingsverbanden heeft dus vruchten afgeworpen. Waar gaat Knooppunt Ketenzorg zich de komende tijd op richten? Wieringa: “De focus voor het komende jaar ligt op het inhoudelijk ontwikkelen en actualiseren van goede ketenzorgprogramma’s. Daarnaast is de intentie om, met het oog op samenhangende zorg, de samenwerking met de tweede lijn te intensiveren. Zowel met de medisch specialisten als de bestuurlijke laag. In die richting zijn al goede stappen gezet.”

Een verbindende rol
Knooppunt Ketenzorg maakt graag gebruik van initiatieven en organisaties die het doel van de organisatie versterken. Samenwerken en partnership zijn daarbij de centrale thema’s. Gelf Jan: “Reos is een organisatie die ons doel versterkt. Adviseurs van Reos hebben de kennis en vaardigheden om Knooppunt Ketenzorg goed te ondersteunen. Doordat Reos ook andere projecten doet in de eerste lijn kunnen zij goed een verbindende rol spelen. Daarnaast zijn we heel blij dat de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zich betrokken voelt bij het halen van de doelen.” Reos is een non-profitorganisatie voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Midden-Holland en Amstelland Haarlemmermeer.

Een faciliterende rol
Ook de komende tijd blijft Knooppunt Ketenzorg haar faciliterende rol spelen. “We moeten ons continu realiseren waar we het voor doen. We moeten de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt leveren waar dit kan. Ik maak mij er hard voor dat zorg staat of valt bij een goede relatie tussen de zorgverlener en de patiënt. De patiënt moet zelf de regie nemen binnen de grenzen van zijn kunnen en hij wordt daarbij ondersteund door de zorgverlener.” Dat proces faciliteren is de kern van Knooppunt Ketenzorg.

Meer over Knooppunt Ketenzorg staat op deze website. Contactpersoon is Hanneke Zandbergen, adviseur Reos, email hzandbergen@reos.nl en telefoon 071-5661818.

(Foto Gelf Jan Wieringa: Rob Beurse/Rijncoepel)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *