Actuele gegevens over zorggebruik en zorguitgaven

Actuele gegevens over zorggebruik en zorguitgaven

Datum: 2 oktober 2018

We geven met elkaar in ons land 168 miljoen euro per dag uit aan zorg. Dat blijkt uit de geactualiseerde publicatie van Vektis Intelligence over het zorggebruik en de zorgkosten. Dit overzicht biedt veel inzicht over diverse onderwerpen in de zorg. Het biedt inzicht voor bestuurders, zorgverzekeraars, politici en beleidsmakers, maar is uiteraard ook van belang voor bijvoorbeeld ROS-adviseurs om inzicht te hebben in de meest actuele cijfers. 

Even een paar gegevens op een rij. Zoals gezegd: de dagelijkse uitgaven aan zorg in Nederland bedragen 168 miljoen per dag. Dat klinkt heel veel. Als je zegt dat het om zo’n 10 euro per persoon per dag gaat, komt het ineens in een ander perspectief te staan.
Het gaat om 114 miljoen per dag in de zorgverzekeringswet, 9 miljoen euro per dag in de aanvullende verzekering en 46 miljoen per dag in de Wet langdurige zorg.

Kosten zorg voor ouderen
De helft van de uitgaven aan zorg vanuit de zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg gaat naar ouderen. Kijkend naar cijfers per jaar: in 2017 is 28 miljard euro besteed aan zorg voor ouderen, gemiddeld 8.650 euro per persoon boven de 65. Ouderen maken veel zorgkosten vanuit de Wet langdurige zorg, zoals door zorg in verpleeghuizen. Daarna volgt de medisch specialistische zorg. Zorg voor thuiswonende ouderen via wijkverpleging komt met 2,8 miljard euro op de derde plaats. Farmacie neemt met ruim 2 miljard euro de vierde plek in.

Praktijkondersteuner
Een opvallende stijging zijn de kosten van de zorg door een poh-ggz. In 2017 werkten 4.026 huisartsenpraktijken, ofwel bijna 80%, met een praktijkondersteuning-ggz. Bijna 900.000 patiënten bezochten in 2016 een poh-ggz. De kosten daarvan zijn bijna 40 miljoen in 2016 (tegen 7,2 miljoen in 2012)

Ander opvallend gegeven: het aantal huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner somatiek is in 5 jaar tijd juist afgenomen van 4.156 (78%) in 2012 naar 3.138 (62%) in 2017. Dus er zijn meer huisartsenpraktijken met een poh-ggz dan met een poh-somatiek.

Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
In 2017 bedroegen de kosten van huisartsenzorg 2,7 miljard euro. In 2017 zijn er 9.039 (declarerende) huisartsen in Nederland. Dit zijn er weliswaar ruim 500 huisartsen meer dan in 2012, maar ten opzichte van 2016 is er sprake van een lichte daling.  In totaal zijn er nog steeds iets meer mannelijke dan vrouwelijke huisartsen, maar tot de leeftijd van 50 jaar hebben vrouwen duidelijk de overhand.

Sinds 2012 is het aantal patiënten in de multidisciplinaire zorg met 65% toegenomen, van 1,1 miljoen in 2012 naar 1,8 miljoen in 2017. De kosten daarentegen zijn hard gestegen: van 0,3 miljard naar ruim 0,5 miljard euro.

Duurste 1% van de verzekerden maakt 25% van de zorgkosten
En ja: de 1% duurste verzekerden in Nederland (174.000 personen) maakt 25% van de zorgkosten. Hun zorgkosten bedragen gemiddeld bijna 61.000 euro per persoon. 58% van deze kosten wordt gemaakt in het ziekenhuis, 12% gaat op aan de zorg voor de geestelijke gezondheid. 11% van de uitgaven wordt gemaakt voor verzorging en verpleging.

Zie het totale overzicht bij Vektis Intelligence

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *