Kenniscarrousel gaat in op alle aspecten van populatiegerichte zorg

Kenniscarrousel gaat in op alle aspecten van populatiegerichte zorg

Datum: 29 augustus 2019

Het credo luidt: niet de ziekte centraal, maar de mens in zijn eigen context. Van ketenzorg naar netwerkzorg. Integratie en samenwerking moeten voorop staan. Geen standaard-gedreven zorgverlening, maar zorg-op-maat. Klinkt mooi, maar hoe kunnen zorgverleners dit integreren in hun dagelijks professioneel handelen? De ‘Kenniscarrousel populatiegerichte zorg’ haakt in op de ontwikkelingen. Vanuit de wetenschap wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

“Het zijn in feite oude thema’s, maar wel in een nieuwe jas gegoten”, stelt Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut. “En die nieuwe jas heet populatiegericht zorg. Alle zorgverleners staan voor deze uitdaging. Werken volgens alleen de standaarden is onvoldoende. Die vormen weliswaar de basis, maar er is meer nodig. Het ‘one size fits all’-principe past niet meer bij de veranderende populatie. Echter: populatiegerichte zorg vereist in zeer veel opzichten een bredere blik, samenwerking met het sociaal domein en de specialistische zorg, effectief datamanagement. Hoe kom je tot echt waardegedreven zorg? Hoe staat het met de bekostiging? Er zijn instrumenten ontwikkeld voor een goede toepassing. Deze komen uitgebreid aan bod tijdens de kenniscarrousel.”

Een keur van onderwerpen
De kenniscarrousel bestaat uit 8 bijeenkomsten, steeds op de derde dinsdag van de maand. Elke bijeenkomst is gericht op een specifiek thema van populatiegerichte zorg.
Onderwerpen zijn:
15 okt: Waardegedreven zorg: triple aim, quadriple aim, VBHC
19 nov: Regionale samenwerking
17 dec: Alternatieve bekostigingsmodellen
21 jan: Informatiemanagement
18 feb: Datagedreven risicostratificatie en monitoring
17 mrt: Mens en populatie centraal
21 apr: Keuze van interventies: intervention mapping
16 juni: Regioplan

Uiteraard wordt elke bijeenkomst geleid door experts op dat specifieke onderdeel.  Daarbij is er in de kenniscarrousel steeds aandacht voor kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en reflectie. Deelnemers gaan aan de slag met (eigen) voorbeelden.

Wetenschappelijk fundament
“Deze serie is tot stand gekomen in zeer nauwe samenwerking met het LUMC”, benadrukt Marc Bruijnzeels. “Hun inbreng is van belang, juist omdat we vanuit het wetenschappelijk fundament willen komen tot praktische handvatten.”

Doe ook mee
Populatiegerichte zorg: elke professional krijgt ermee te maken. Zorg dat u op de hoogte bent, dit in de vingers krijgt en het in de praktijk kunt brengen. Schrijf daarom ook in voor een of meerdere bijeenkomsten van de kenniscarrousel. Bij deelname aan vier of meer bijeenkomsten krijgt u korting en bij het bijwonen van alle bijeenkomsten is de laatste gratis. Lees alle informatie en maak een keuze die bij u past.

 

Artikel i.s.m. JVEI. Foto: Shutterstock

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *