Onderzoek naar inbedding wijkverpleging

Onderzoek naar inbedding wijkverpleging

Datum: 24 september 2014

wijkverpleging_zorgenzOPDRACHT RAEDELIJN AAN JVEI – De revival van de wijkverpleging leidt tot allerlei organisatorische vraagstukken. In opdracht van de ROS Raedelijn onderzoekt het Jan van Es Instituut de voor- en nadelen, inclusief effecten op zorggebruik, van de verschillende vormen van inbedding van de wijkverpleegkundige. Wie wil participeren kan zich aanmelden.

De wijkverpleegkundige wordt op diverse plaatsen in Nederland hernieuwd gepositioneerd. Het is de vraag op welke wijze de inbedding van de wijkverpleegkundige, nu deze deels via de ZVW en deels via de gemeente wordt ingekocht, vorm krijgt. Dit is nog een onontgonnen gebied, beschrijft het onderzoeksvoorstel van het JVEI. In welke organisatievorm de wijkverpleegkundige het meest efficiënt kan worden ingezet en worden ingekocht is ook nog onduidelijk.

Vier organisatievormen binnen het speelveld
Het voorstel geeft aan dat er vier organisatievormen te onderscheiden zijn: de thuiszorgorganisatie als onderdeel van een grotere verpleeg-, verzorgings- en thuisorganisatie (VVT), als ZZP-er, bij de huisartsorganisatie of bij een buurtzorgachtige netwerkorganisatie. Onderzoek laat zien dat de organisatievormen en aansturing belangrijke voorspellers zijn voor het effectief inzetten van de wijkverpleegkundige. Een belangrijk item daarbij is de signaleringsfunctie. Uit het NZa model blijkt dat deze functie bij de wijkverpleegkundige wordt neergelegd, echter vanuit de praktijk vindt men het signaleren de taak van een praktijkondersteuner. Het gevaar dat hierbij kan ontstaan is dubbelfinanciering van eenzelfde taak. Ook blijkt in de praktijk dat mensen/patiënten te maken kunnen krijgen met zowel een wijkverpleegkundige als ouderenverpleegkundige en/of een sociaal wijkteam die aangestuurd wordt door de gemeente. Het is de vraag of er een ander speelveld gaat ontstaan nu de wijkverpleegkundige vanaf 2015 gefinancierd zal worden vanuit de ZVW en het sociale wijkteam vanuit de gemeente.

Een versie van het onderzoeksvoorstel is op de website van het Jan van Es Instituut te downloaden. Wie geïnteresseerd is in het laten onderzoeken van de inzet van de wijkverpleegkundige in/om de eerstelijns organisatie, kan dit kenbaar maken via [email protected].

(Foto: Robert Kneschke/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *