Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Datum: 15 juni 2018

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een overeenkomst met de professionals van de Ouder- en Kindteams.

Het gaat bij Welzijn op Recept om patiënten die steeds terug komen met fysieke klachten waarvoor echter geen fysieke oorzaak wordt gevonden. Vaak zijn deze mensen geholpen met afleiding, meedoen met een leuke activiteit en onder de mensen komen.

De welzijnscoach is een vaste contactpersoon voor de huisarts, waarmee hij laagdrempelig kan overleggen en schakelen. Lees ook het artikel: Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor Welzijn op Recept

Laagdrempelig contact
Wat zijn de overeenkomsten met de professionals van de Ouder- en Kindteams?
Wat de welzijnsconsulent is voor Welzijn op Recept, is de professional van het Ouder- en Kindteam ook: een vertrouwd en laagdrempelig contact waar een patiënt kan worden aangemeld. De (meestal) ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog legt vervolgens zelf contact en kijkt waar die patiënt en/of het gezin mee geholpen is.

Geen administratieve rompslomp
Aanmelden bij het Ouder- en Kindteam is net zo simpel als bij Welzijn op Recept: geen administratieve rompslomp, een (veilig) mailtje, een telefoontje of desgewenst een ‘recept’ / flyer OKT uitdelen en de ouder- en kindadviseur of collega doet de rest.

Dezelfde werkwijze
Het Ouder- en Kindteam gaat net zo te werk als de welzijnsconsulent bij het inventariseren van de vragen: hij praat met het kind en de ouders en kijkt wat nodig is aan ondersteuning en begeleiding. Daarbij kan worden gekozen voor begeleiding of behandeling vanuit verschillende professionals binnen het Ouder- en Kindteam zelf, aanbod in de wijk of aanvullend specialistische jeugdhulp buiten het team.

Dezelfde terugkoppeling
Terugkoppeling over welke hulp is ingezet gaat precies hetzelfde als bij Welzijn op Recept: de huisarts krijgt altijd teruggekoppeld hoe de verwijzing is opgepakt, welke hulp is ingezet en door wie. Het team stemt af met het gezin welke informatie naar de huisarts mag, maar het Ouder- en Kindteam koppelt altijd aan de huisarts (in ieder geval de DAT-informatie) terug!

Bekend met aanbod
Net als de welzijnsconsulent kent de ouder- en kindadviseur het aanbod binnen het Ouder- en Kindteam én in de wijk: opvoedondersteuning gericht op ouders, hulp bij psychische of verslavingsklachten, sociale competentie trainingen, vrije tijdsbesteding (waaronder sportmogelijkheden). De huisarts hoeft het zelf allemaal niet te weten, ‘jouw’ Ouder- en Kindteam wijst de weg!

Anne Annegarn, senior adviseur ELaa

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *