Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

Datum: 13 maart 2018

In 2016 nam het aantal jongeren dat jeugd-ggz ontving met 7 procent toe, blijkt uit cijfers van het CBS: van 362.000 in 2015 naar 388.000 jongeren in 2016. Vooral het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam steeg, maar daar staat geen daling van het aantal jongeren in de gespecialiseerde jeugd-ggz tegenover. Het grootste deel van de jongeren die jeugd-ggz ontving in 2015 en 2016 werden doorverwezen door de huisarts.

Het CBS-rapport Jeugdzorg voor en na de jeugdwet biedt een overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 veranderde de uitvoering en financiering van de jeugdzorg ingrijpend. Het CBS maakt op basis van de gegevens een vergelijking van het gebruik van jeugdzorg voor en na de invoering van de Jeugdwet. Het CBS trekt overigens geen conclusies over de behoefte aan jeugdzorg of de effectiviteit ervan.
Het blijkt dat de ontwikkeling in het aantal jongeren met jeugdzorg geen grote schommelingen vertoont in 2011-2016. Er lijkt ook geen sprake te zijn van een verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf naar goedkopere zorg dicht bij huis uitgevoerd door het wijk- of buurtteam.

Drie typen hulp
Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie verschillende hulptypen, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming (= kinderbescherming) en jeugdreclassering. Bij jeugdhulp gaat het om hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen, die wordt verstrekt door jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de gemeente. In veel gemeenten zijn wijk- of buurtteams waar jongeren en hun ouders terecht kunnen met een probleem. De teams kunnen advies en informatie geven of doorverwijzen naar een hulpverlener. In sommige gemeenten levert het team zelf de hulp

Gemiddelde leeftijd 10 jaar
Gerelateerd aan het totaal aantal jongeren van 0 tot 18 jaar in de gemeente, wordt in Noordoost Groningen en in Midden- en Zuid-Limburg de meeste jeugdzorg ontvangen. In veel van de gemeenten uit deze gebieden krijgt jaarlijks meer dan 13 procent van de jongeren jeugdzorg. Verklaringen kunnen niet eenduidig worden gegeven: lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen gemeenten onderling.
Zes op de tien cliënten in de jeugdhulp jongens, maar in de jeugdreclassering is dat 78 procent. De gemiddelde leeftijd is ruim 10 jaar oud.

 

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *