Fries succes voor poh-jeugd

Fries succes voor poh-jeugd

Datum: 9 september 2017

Bijna alle huisartsen in Leeuwarden werken met praktijkondersteuners jeugd die hen bijstaan als jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp en daardoor tot flinke besparingen. Bijzonder is dat de gemeente de kosten voor het inhuren van deze professional en de vergoeding voor de consulten betaalt.

Twee jaar geleden startte in Leeuwarden een proef met poh-jeugd en sindsdien werken bijna alle huisartsen ermee. De praktijkondersteuner helpt de huisarts zes uur per week met jongeren die aankloppen met psychosociale klachten.
In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog maar 22 procent van de om hulp vragende jongeren doorverwezen naar de specialistische zorg. Op termijn levert dit een nettobesparing op van jaarlijks bijna € 1 miljoen, zo becijferde de gemeente.

Gemeente betaalt kosten
De gemeente Leeuwarden neemt de kosten voor het inhuren van de poh-jeugd voor haar rekening. Ook betaalt ze de vergoeding voor de consulten waarop huisartsen conform de Zorgverzekeringswet recht hebben. In totaal komt dit bedrag voor 2017 op € 584.000,-. Daar staat voor dit jaar een nettobesparing van € 434.000,- tegenover.

Waarom financiert de gemeente de inzet van poh’s?
In VNG-Magazine staat een interview met de wethouder in Leeuwarden, Marianne van Hall, waarin ze dat uitlegt. ‘We wilden twee jaar geleden graag snel starten én aan het roer staan’, legt Van Hall uit. ‘Als je van anderen afhankelijk bent en eindeloos overleg moet voeren, kun je niet doorpakken. Daarom financieren we het inzetten van de praktijkondersteuners.’
De directe financiële betrokkenheid van het stadhuis is geen enkele bedreiging voor de privacy van de kinderen, verzekert Van Hall. ‘Ambtenaren bepalen niet welke hulp iemand krijgt, daar zijn we niet voor. Wij moeten ervoor zorgen dat de jeugdwet wordt uitgevoerd, dat het kind de zorg krijgt die nodig is. De professionals bepalen hoe dat gebeurt.’

Gesprek met zorgverzekeraar
De gemeente voert op dit moment gesprekken met de zorgverzekeraar over de toekomstige financiering. Van Hall: ‘Ik ben tevreden over de besparingen tot nu toe, maar ze zijn absoluut nog onvoldoende. We blijven zoeken naar hoe we minder aan jeugdhulp kunnen uitgeven. Door te laten zien wat het kan opleveren en dat praktijkondersteuners ook preventief werken, hopen we de zorgverzekeraar te overtuigen een bijdrage te leveren.’

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *