De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

Datum: 5 december 2018

Het gaat algemeen genomen goed met de jongeren in ons land. In 2018 was er sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. De jeugdwerkloosheid is verder afgenomen. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is gedaald. Veel niet-westerse jongeren volgen een hoger niveau onderwijs dan het groep-8-schooladvies. En er zijn minder jeugdige verdachten  én slachtoffers van criminaliteit. Kortom, veruit de meeste maatschappelijke indicatoren die van invloed zijn op het jeugdhulpgebruik staan op groen. 

Opvallend: het percentage jongeren in de samenleving blijft afnemen. De verwachting was dat het aantal geboorten zou toenemen bij een aantrekkende de economie, maar dat is niet gebeurd.

Dit alles staat in het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS. Dit schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Het rapport besteedt zowel aandacht aan de allerjongsten als aan de oudere jeugd. Onderwerpen die aan bod komen zijn: gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik, criminaliteit en jeugdzorg. Het is een echt naslagwerk voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met jeugdhulp.

Kinderen in bijstandsgezinnen
Voor het eerst sinds 2009 is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen gedaald. Eind 2017 woonde bijna 228.000 kinderen, bijna 7 procent.  Het gaat in 8 op de 10 gevallen om eenoudergezinnen, met de vrouw als hoofdkostwinnaar. Daarbij is 63 procent van de bijstandskinderen van niet-westerse afkomst. In de provincie Groningen woonden naar verhouding de meeste bijstandskinderen (8,9 procent), in Utrecht de minste (5,3 procent)

Jeugdhulp
In 2017 ontvingen 392.000 jongeren jeugdhulp, 44.000 meer dan in 2015. De grootste stijging vond plaats in de vier grote gemeenten. In 2018 is er echter sprake van een daling. Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams, maar er zijn grote verschillen. Zo bieden wijk- en buurtteams in gemeenten in Midden-Limburg ondersteuning aan meer dan 40 procent van de jongeren met jeugdhulp, tegen minder dan 2 procent in Noord-Limburg. Het aantal jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond dat door wijk- en buurtteams werd geholpen, steeg van bijna 10.000 in 2015 naar ruim 27.000 in 2017.

Leefstijl
In vergelijking met tien jaar geleden is het alcoholgebruik onder alle jongeren gedaald, het sterkst onder tieners. Van 12 tot 18 jarigen drinkt 34 procent wel eens alcohol. Bijna alle jongeren  van 18 tot 25 jarigen (86 procent) drinken alcohol. Op het platteland is alcoholgebruik onder jongeren gebruikelijker dan in stedelijke gebieden. Bijna 10 procent van de 12- tot 18‑jarigen en 43 procent van de 18- tot 25‑jarigen heeft ooit drugs gebruikt. Cannabis is de meest gebruikte drug. Bijna een op de vijf jongeren in ons land heeft overgewicht.

Criminaliteit
De afgelopen tien jaar is het percentage geregistreerde verdachten van criminaliteit onder jongeren gedaald. In 2017 stonden ruim 55.000 jongeren (= 1,8 procent) geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Ze worden het meest verdacht van vermogensdelicten, zoals diefstal. De percentages zijn met name hoog in de vier grote steden, waarbij Rotterdam met 2,9 procent aan top staat.

Jongeren zijn ook kwetsbaar. Een op de vijf van de jongeren 15 tot 25 jaar geeft aan slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Ze zijn vaker dan ouderen slachtoffer van cybercrime: identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken of cyberpesten.

Interactieve publicatie
Het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor is dit jaar voor het eerst uitgegeven als interactieve publicatie. Gebruikers kunnen doorklikken naar links buiten het rapport en met een eenvoudige muisbeweging cijfers in grafieken en gemeentekaartjes zichtbaar maken.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *