Tweede Kamer: cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Tweede Kamer: cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Datum: 22 november 2018

In het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat dat instellingen waar meer dan tien zorgverleners werkzaam zijn, verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. De norm voor deze verplichte cliëntenraad wordt echter verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wmcz. Tot opluchting van organisaties in de eerste lijn.

Voor kleinschalige zorgaanbieders is dit volgens de eerstelijnsorganisaties het ‘best werkbare voorstel’, omdat zoals in het geval van huisartsenpraktijken het grootste deel hierdoor wordt uitgezonderd.

Zeggenschap formaliseren
Met de Wmcz wil minister Bruins (VWS) de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Dat aantal van 10 zorgverleners is nu dus van de baan en wordt 25.

Samenwerken beter voor cliënt
Op skipr.nl noemde de voorzitter van de LHV Ella Kalsbeek dit ‘fopspeenpolitiek’. Volgens haar is de verplichte invoering van een cliëntenraad niet de manier om te laten zien dat de cliënt serieus wordt genomen. ‘Beter is het als zorgverleners in de eerste lijn meer gaan samenwerken met ziekenhuizen, thuiszorg, wijkverpleging, gemeente én burgers om de zorg te vernieuwen’, aldus Kalsbeek.

Lastenverzwaring en geen effectieve medezeggenschap
De eerstelijnsorganisaties maakten zich grote zorgen over een toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring bij uitvoering van de voorgenomen wetswijziging. Daarnaast geloven ze dat effectieve medezeggenschap niet per definitie wordt bereikt met een verplichte cliëntenraad. Met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie kan naar hun mening eenzelfde resultaat worden bereikt. Dat schreven zeven organisaties in de eerst lijn ze in een gezamenlijke brief. Ze hebben gepleit voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

Inwerkingtreding op z’n vroegst per 1 juni a.s.
Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juni 2019, afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Alleen huisartsenpraktijken waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten vanaf dat moment een cliëntenraad in het leven roepen. Onder ’zorgverleners’ wordt verstaan: alle huisartsen én het ondersteunend personeel (denk aan doktersassistenten en praktijkondersteuners) betrokken bij het bieden van zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *