Huisartsen: harde afspraken in hoofdlijnenakkoord nodig

Huisartsen: harde afspraken in hoofdlijnenakkoord nodig

Datum: 3 mei 2018

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties, vinden dat er een goed akkoord over huisartsenzorg moet  volgen op het onlangs afgesloten akkoord over de medisch-specialistische zorg. Voor het huisartsenakkoord hebben de partijen zeven punten uitgewerkt. Ze willen ook dat de afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de plannen, bijvoorbeeld over zorg op de juiste plek, zodat de partijen elkaar daar op kunnen aanspreken.

“Het kan niet zo zijn dat er met de ziekenhuizen afspraken gemaakt worden over het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn en thuis, zonder goede afspraken over het opvangen van die zorg door de huisarts”, licht de voorzitter van de LHV, Ella Kalsbeek toe. “Landelijke akkoorden kunnen behulpzaam zijn om regionaal tot goede afspraken te komen die de zorg voor patiënten verbetert, en dan moet er wel ruimte zijn voor een inhoudelijke agenda” vult Jan Frans Mutsaerts, vicevoorzitter van InEen, aan.

Huisartsen willen verder met regionale invulling van plannen
De LHV en InEen willen graag een hoofdlijnenakkoord waarin richting wordt gegeven aan zeven punten, die ze hebben uitgewerkt in een position paper voor het rondetafelgesprek over hoofdlijnenakkoorden in de Tweede Kamer eerder deze maand. Zeven punten die moeten leiden tot (nog) betere patiëntenzorg:

  1. De zorg voor kwetsbare groepen;
  2. Zorg op de juiste plek;
  3. Preventie;
  4. Werk- en regeldruk;
  5. Arbeidsmarkt;
  6. Gegevensuitwisseling;
  7. Vernieuwing kwaliteitsbeleid.

“Als we hierover afspraken kunnen maken, dan komt er meer tijd voor de patiënt en kunnen de huisartsen verder met de regionale invulling van de plannen. Zonder deze duidelijkheid staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk, helemaal als de huisartsenzorg verder wordt belast met extra taken en verantwoordelijkheden”, aldus Kalsbeek.

Heldere afspraken over zorg op de juiste plek
De partijen vinden het heel belangrijk dat er afspraken komen over de uitvoering. Als je afspraken met elkaar hebt gemaakt, dan moet je elkaar er daarna ook op kunnen aanspreken. Wat we nodig hebben zijn heldere afspraken over zorg op de juiste plek. Als de juiste plek de eerstelijnszorg is, dan moet dat binnen duidelijke landelijke kaders en met passende investeringen om tijd en ruimte te krijgen om de gewenste zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden.”

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *