OPEN: voor inzicht in eigen gegevens bij huisarts

OPEN: voor inzicht in eigen gegevens bij huisarts

Datum: 4 april 2018

LHV, NHG en InEen bundelen hun krachten om de achterban te helpen bij het digitaal ontsluiten van medische gegevens voor patiënten. Zij doen dat onder de naam OPEN. Dit staat voor: Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland. Met het gezamenlijke programma gaan de brancheorganisaties huisartsen en eerstelijnsorganisaties ondersteunen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. 

In de huidige, eerste fase van het programma wordt er gewerkt aan een programmaplan, wordt financiering geregeld en moet in kaart gebracht worden welke initiatieven er al zijn in het land, zodat OPEN daarbij kan aanhaken.

Inzicht in medische gegevens
Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Bovendien is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. OPEN moet er toe leiden dat alle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat zijn om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Dat moet dus uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd zijn, gezien de wettelijke verplichting. Het streven is om daarbij resultaten te kunnen meten.

Programma’s digitale gegevensuitwisseling
Het wordt druk met de automatisering in de gezondheidszorg. Er is al een aantal programma’s en initiatieven om medische gegevens te ontsluiten. Veel van deze initiatieven komen (mede) voort uit het Informatieberaad Zorg. Hierin werken branche- en koepelorganisaties uit de zorgsector samen met VWS aan goede informatie-uitwisseling. Zo is er:

  • MedMij, een raamwerk van standaarden en afspraken om alle mogelijke systemen van zorgaanbieders te ontsluiten voor PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen).
  • Het platform Registratie aan de bron, een initiatief van de acht umc’s en Nictiz, de NVZ, V&VN en FMS. Doel is om er voor te zorgen dat medische gegevens eenmalig en gestandaardiseerd worden geregistreerd.
  • Het VIPP-programma van de NVZ, bedoeld om uiterlijk in 2020 patiënten van alle ziekenhuizen toegang te bieden tot al hun medische gegevens, zoals onderzoeksresultaten.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *